Condiţii de călătorie

Ucraina

Ultima actualizare: 
21 septembrie 2016


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în Ucraina pentru călătorii de scurtă şedere cu o durată maximă de 90 de zile într-un interval de 6 luni de la data primei intrări.

Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Ucrainei cu un paşaport valabil.

Începând cu data de 19 decembrie 2013, poliţia de frontieră ucraineană verifică dacă străinii care doresc să intre pe teritoriul Ucrainei deţin resursele financiare necesare pe durata şederii pe teritoriul acestui stat. În conformitate cu noile reglementări locale, orice străin trebuie să demonstreze că dispune de o sumă de aproximativ 2.000 Euro / lună, respectiv 400 Euro / săptămână sau echivalentul în orice altă valută.

Dovada deţinerii mijloacelor financiare se face prin prezentarea: banilor în numerar, dovezii scrise că fondurile sunt accesibile printr-o bancă din Ucraina, cardul de credit / debit, însoţit de un extras de cont recent, voucherul turistic, rezervarea şi plata cazării şi a altor servicii turistice, scrisori de garanţie din partea invitatorului din Ucraina.

De asemenea, poliţia de frontieră ucraineană verifică şi existenţa biletului de transport pentru părăsirea teritoriului Ucrainei.

În conformitate cu decizia autorităţilor ucrainene, porturile Kerch, Sevastopol, Feodosia, Yalta şi Yevpatoria, aflate pe teritoriul Crimeei, sunt închise, în acest sens fiind informată Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), care la rândul său a notificat statele membre.

Intrările navelor străine în aceste porturi vor fi considerate de către partea ucraineană ca o încălcare a normelor de drept internaţional şi ca acţiuni care încalcă suveranitatea şi legislaţia Ucrainei, presupunând responsabilitatea proprietarilor de nave, operatorilor şi căpitanilor, inclusiv în materie penală. Asemenea fapte ar putea fi considerate de partea ucraineană ca fapte penale, în conformitate cu articolul 322-1 din Codul penal ucrainean „Încălcarea regulilor de intrare şi ieşire din teritoriul ucrainean temporar ocupat”, care se pedepsesc cu interdicţie de până la trei ani sau închisoare pe aceeaşi durată şi confiscarea mijlocului de transport.”

La data de 04 iunie 2015 a fost aprobat Regulamentul de intrare și ieșire în/din teritoriul temporar ocupat al Ucrainei, potrivit căruia cetăţenii străini şi apatrizii pot intra/ieși în/din teritoriul Ucrainei ocupat temporar numai prin punctele de control, utilizând pașapoartele și permisele speciale, eliberate cetăţenilor străini şi apatrizilor de către organele teritoriale ale Serviciului de Stat pentru Migrație în funcție de locația acestora. Pentru obținerea permisului special, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să prezinte următoarele documente: cererea, pașaportul, documentul care certifică șederea legală în Ucraina, copia paginii cu principalele date de identificare traduse în limba ucraineană, documente care demonstrează scopul deplasării în teritoriul ocupat, documentul care demonstrează deținerea de mijloace financiare suficiente pe durata șederii în Ucraina, trei fotografii 3,5X4,5 cm.

Informaţii privind procedurilor aplicate pentru obţinerea permiselor speciale şi lista categoriilor de străini care au dreptul de a obţine acest permis pot fi găsite pe site-ul oficial al Serviciului de Stat pentru Migraţie la următoarea adresă: http://dmsu.gov.ua/posluhy/dokumentuvannya-inozemtsiv/3262-otrimannya-spetsialnogo-dozvolu-dlya-v-jizdu-do-krimu.

Informaţii despre punctele de control pentru intrare/ieșire în/din teritoriul temporar ocupat al Ucrainei pentru traficul rutier sunt publicate pe site-ul oficial al Serviciului de Stat pentru Paza frontierei al Ucrainei la următoarea adresă: http://dpsu.gov.ua/ua/static_page/470.htm .

Încălcarea procedurii de intrare pe teritoriul temporar ocupat atrage răspunderea administrativă. Angajaţii Serviciului de Stat pentru Paza frontierei al Ucrainei au dreptul de a interzice intrarea pe teritoriul Ucrainei pentru o perioadă de pînă la 3 ani, conform articolelor 13,14 din Legea Ucrainei privind “statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor.

În cazul exercitării unor funcții diplomatice sau consulare, în special în cadrul organizațiilor internaționale la care Ucraina este parte, permisul special se acordă exclusiv la cererea sau cu acordul Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.

Punctele de intrare/ieșire în/din teritoriul ocupat temporar al Ucrainei pentru traficul rutier sunt: Kalanchak, Chaplina, Chongar iar pentru traficul feroviar: Herson, Melitopol, Vadim, Novoaleksiivka.

Informaţii suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere în Ucraina se pot obţine şi dela:
 


Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice sau oficiilor consulare ale României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Ucraina?

Accesul pe piaţa muncii

 • Aspecte generale privind dreptul de muncă:
  • Obţinerea permisului de muncă intră în sarcina firmei ucrainene care doreşte să angajeze un cetăţean străin. După obţinerea acestuia, cetăţeanul străin are obligaţia de a se prezenta la ambasada Ucrainei din ţara sa de origine pentru a solicita o viză de lungă şedere în scop de muncă. Ulterior sosirii în Ucraina, străinul trebuie să se adreseze organelor locale abilitate pentru obţinerea permisului de şedere, care ulterior poate fi prelungit periodic pe plan local, fără a mai fi necesară obţinerea unei noi vize.
  • Cetăţenii străini căsătoriţi cu cetăţeni ucraineni deţin automat şi drept de muncă, dacă şi-au perfectat formele de şedere pe teritoriul Ucrainei în baza căsătoriei.
  • Non-rezidenţii şi apatrizii care lucrează în Ucraina sunt obligaţi să deţină un permis de muncă.

Permisul de muncă pentru cetăţenii non-rezidenţi şi apatrizi este acordat pentru o companie anumită, pentru un loc de muncă anumit şi pentru o perioada de 1 an de zile.

După un an de zile, acest permis de muncă trebuie să fie reînnoit. Permisul de muncă se eliberează de către centrul local de ocupare a forţei de muncă, în funcţie de regiunea unde este înregistrată interprinderea angajatorului.

Permisul de muncă nu este necesar pentru străinii cu drept de şedere permanentă în Ucraina.

Cadrul instituţional

Procedura de obţinere a unui permis de muncă în Ucraina este reglementată prin Decretul Cabinetului de Miniştri nr. 322 din 08.04.2009 "Cu privire la ordinea de eliberare, reînnoire şi retragere a autorizaţiilor privind ocuparea forţei de muncă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor".

Obţinerea autorizaţiei de muncă

Din partea candidatului pentru obţinerea unui permis de muncă:

 • Caracterul legal al şederii pe teritoriul Ucrainei;
 • Educaţie nu mai joasă de nivelul mediu;
 • Deţinerea unui paşaport national.

Din partea angajatorului:

 • Lipsa datoriilor în ceea ce priveşte plata salariilor;
 • Lipsa datoriilor faţă de fondul de ocupare a forţei de muncă;
 • Permisele de muncă obţinute anterior au fost returnate în conformitate cu legea (în cazul în care angajatorul a solicitat anterior asemenea tipuri de permisie )


Viza de angajare (în cazul statelor terţe )

Documente necesare pentru obţinerea unui permis de muncă:

 • 2 fotografii 3.5 x 4.5 cm;
 • O declaraţie din ţara gazdă (compania primitoare);
 • O copie a permisului de muncă, cu ştampila întreprinderii;
 • O copie a certificatului de înregistrare din ţara gazdă cu ştampila întreprinderii;
 • Declarația cetăţeanului străin prezentată în forma prevăzută;
 • Paşaport original al cetăţeanului străin şi o copie a acestuia. Dacă persoana deţine şi un card de imigrare, atunci este necesară prezentarea originalului şi a unei copii.
 • Copie legalizată a contractului de închiriereleasing în scopul şederii cetăţeanului străin, cu indicarea numelui cetăţeanului, certificat de organele SEL (ЖЕК) sau documentele care dovedesc dreptul de proprietate asupra spaţiilor locative în cauză.
 • Copia asigurării de sănătate (UKRINMEDSTRAH - ajutor medical de urgenţă) pentru perioada aflării în Ucraina (Rusia şi Belarus sunt scutite de necesitatea de a deţine o asigurare medicală).
 • Certificat de achitare a serviciilor Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi a taxei de stat.


Recunoaşterea calificărilor profesionale

Pentru a obţine permisiunea de a angaja cetăţeni străini care urmează să efectueze un anumit volum de muncă sau servicii, în baza contractelor încheiate între subiectul de afaceri ucrainean şi străin, angajatorii ucraineni trebuie să prezinte, pe lângă copiile documentelor de confirmare a studiilor sau calificărilor obţinute, următoarele:

 • Cerere tip;
 • Două fotografii color (3,5x4, 5 cm);
 • Documentul (ordin, extras din raport, procură, etc.), alcătuit în modul corespunzător, care confirmă faptul că persoana are dreptul de a reprezenta interesele angajatorului în faţa centrului de ocupare a forţei de muncă;
 • Certificat eliberat de autorităţile fiscale prin care se confirmă achitarea de către angajator a impozitelor şi taxelor stabilite în conformitate cu legislaţia (plăţile obligatorii);
 • Certificat de la centrul pentru ocuparea forţei de muncă demonstrînd faptul că nu există nici o datorie faţă de fond;
 • Bonul de plată prin care se confirmă achitarea serviciilor pentru examinarea cererii;
 • Certificat, ştampilat şi certificat prin semnătura angajatorului, prin care se confirmă că poziţia/funcţia care urmează să fie ocupată de cetăţeanul străin, în conformitate cu legislaţia actuală, nu este asociată cu obligativitatea apartenenţei la cetăţenia Ucrainei şi nu oferă acces la secrete de stat;
 • Cazier judiciar din ţara de origine;
 • Copii ale statutului şi certificatului de înregistrare de stat a angajatorului, certificate în mod corespunzător;
 • Copii ale documentelor de confirmare a studiilor sau calificărilor obţinute de cetăţeanul străin;
 • Copii ale paginilor paşaportului cetăţeanului care conţin informaţii de identificare.
 • Copie a acordului (contractului) încheiat între subiectul de afaceri străin şi cel din Ucraina privind prestarea unui anumit volum de muncă sau servicii.
   

Soluţionarea litigiilor de muncă

 • Desfacerea contractului de muncă
  • Un permis de muncă acordat unui străin poate fi anulat în următoarele cazuri:
  • În caz de încetare anticipată a contractului de muncă cu angajatorul menţionat în permisul de muncă;
  • Determinarea falsificării documentelor sau prezentarea de către angajator a informaţiilor false în documentele în baza cărora a fost eliberată autorizaţia pentru ocuparea forţei de muncă (sau a fost prelungit termenul acesteia);
  • Reducerea perioadei de şedere temporară a unui străin în Ucraina, în modul prevăzut de lege sau expulzarea acestuia din Ucraina;
  • Constatarea utilizării forţei de muncă a străinilor în condiţii diferite decât cele care au fost stipulate în permisul de muncă sau orice alt angajator.


Cine suportă cheltuielile de repatriere ale angajaţilor?

Cazurile când un cetăţean străin urmează să fie deportat din Ucraina

 • Expulzarea este realizată de către organele afacerilor interne în modul prevăzut de  rezoluţia № 1074 din 29.12.1995 a Cabinetului de Miniştri al Ucrainei "Cu privire la regulile de intrare a străinilor în Ucraina, de ieşire şi de tranzitare pe teritoriul Ucrainei”, articolul 32 din Legea Ucrainei № 3929 - XII din 04.02.1994"Privind statutul juridic al străinilor şi apatrizilor”
 • Încălcarea de către cetăţenii străini sau apatrizi a procedurii de angajare în Ucraina fără autorizaţie corespunzătoare pentru a face acest lucru, se pedepseşte cu o amendă de la douăzeci la patruzeci de venituri minime neimpozitate (de la 340 la 680 grivne), în conformitate cu articolul 203 al Codul Ucrainei privind încălcările administrative.
   

Sistemul Naţional de Sănătate

 • Înainte de a intra în Ucraina trebuie să încheiaţi o asigurare medicală pentru întreaga durată a şederii sau tranzitării teritoriului acestei ţări. Asigurarea medicală trebuie să fie valabilă cel puţin 7 zile.
 • Copia asigurării de sănătate (UKRINMEDSTRAH – ajutor medical de urgenţă) pentru perioada aflării în Ucraina
   

Alte informaţii utile

 • Secţia consulară a Ambasadei României la Kiev

Adresa: Gogolivska 4, Kiev, raion Shevcenko

Telefon: +38 044 500 9930; http://kiev.mae.ro/


Ameninţări teroriste

Riscul ameninţărilor teroriste în Ucraina - Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările autorităţilor ucrainene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe.

 

Siguranţă şi criminalitate

Atenţie! Există o frecvenţă mare a furturilor de paşapoarte și bani pe teritoriul Ucrainei. Vă sfătuim să păstraţi paşaportul într-un loc sigur şi nu-l expuneţi în mod vizibil.

În cazul pierderii paşaportului românesc sesizaţi atât biroul local de poliţie, cât şi cel mai apropiat oficiu consular român.

Recomandări generale:

 • Efectuaţi din timp rezervările la hotel;
 • Respectaţi regulile de circulaţie;
 • Efectuaţi schimburile valutare numai în cadrul caselor de schimb;
 • Efectuaţi cumpărături cu preponderenţa din lanţurile de magazine cunoscute;
 • Evitaţi cartierele mărginaşe ale marilor oraşe;
 • Evitaţi angajarea în discuţii cu necunoscuţi.
 • Păstraţi documentele, valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil.
 • În cazul în care călătoriţi cu maşina personală, nu ţineţi bunuri de valoare la vedere în autoturism;
 • Asiguraţi maşina cu sistem de alarmă şi încuiaţi uşile atunci când părăsiţi autoturismul;
 • Înainte să porniţi la un drum mai lung, efectuaţi verificarea tehnică a vehiculului.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor ucrainene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă locale: 101 – Pompieri, 102 – Poliţie şi 103 – Ambulanţă.Vă recomandăm, de asemenea, să sesizaţi Ambasada României la Kiev, care vă poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.
 


Sistemul medical

Atenţie! Înainte de a intra în Ucraina trebuie să încheiaţi o asigurare medicală pentru întreaga durată a şederii sau tranzitării teritoriului acestei ţări. Asigurarea medicală trebuie să fie valabilă cel puţin 7 zile.

Asigurări medicale adiţionale se pot încheia şi pe teritoriul Ucrainei, la una din filialele agenţiei de asigurări „Garant - Kiev” (Tel: (00380-44) 461-92-41, strada Iuria Koţiubinskogo nr. 20).

Vă recomandăm să încheiaţi poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, care să acopere costurile intervenţiilor medicale, tratamentele necesare şi repatrierea medicală.
 


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Asigurarea internaţională de accidente – Pentru persoanele care se deplasează cu autoturismul personal este necesară cartea verde, iar în cazul în care nu este prezent proprietarul, cel care introduce maşina în Ucraina trebuie să prezinte o procură speciala, autentificată la notar. Relaţii suplimentare pentru Kiev pot fi obţinute la telefonul: (044) 228-4934.

Atenţie! Pe teritoriul Ucrainei, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă:

 • Producerea de accidente rutiere din care rezultă victime (cu vătămări corporale de gravitate medie) – între 3400 – 8500 grivne (340-850 Euro)
 • Părăsirea locului accidentului
  • 255-306 grivne (25,5 – 30,6 Euro)sau
  • 30-40 ore de muncă în folosul comunităţii sau
  • reţinere administrativă pentru o perioadă cuprinsă între 10-15 zile
 • Conducerea sub influenţa alcoolului şi a substanţelor halucinogene, precum şi refuzul efectuării alcool-testului
  • 2550 – 3400 grivne (255-340 Euro) sau
  • suspendarea permisului de conducere pentru un termen între 1-2 ani sau
  • efectuarea de 40-50 ore de muncă în folosul comunităţii sau
  • reţinere administrativă pentru o perioadă cuprinsă între 7-10 zile
 • Încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice, a normelor şi standardelor de fabricare, re-echipare şi reparare a mijloacelor de transport implicate în accidente cu victime omeneşti şi alte urmări grave – între 3400 – 8500 grivne (340-850 Euro)
 • Nepurtarea centurii de siguranţă/a căştii de protecţie – între 51-85 grivne (5,1 – 8,5 Euro)
 • Depăşirea vitezei legale admise :
  • Depăşirea cu 20 km a vitezei legale admise – între 255 – 340 grivne (25,5 – 34 Euro)
  • Depăşirea cu 50 km - a vitezei legale admise – 510 – 680 grivne (51-68 Euro)
 • Trecerea pe culoarea roşie a semaforului, neacordarea priorităţii în intersecţie, depăşirea neregulamentară, păstrarea distanţei regulamentare în mers şi nesemnalizarea schimbării direcţiei de mers – 425 – 510 grivne (42,5 – 51 Euro)
 • Folosirea telefonului mobil în mers, fără utilizarea sistemului hands free – 425 – 510 grivne (42,5 – 51 Euro)

 

 • Starea drumurilor

Starea drumurilor din Ucraina este în general bună.
 

 • Limite de viteză admise

Viteza maximă admisă în localitate este de 60 km/h, iar în afara localităţii este de 80Km/h.
 

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie.
 

 • Parcarea

Parcările cu plată au preţuri ce oscilează între 2-10 grivne/h. Pe timpul nopţii este indicată parcarea în spaţiile amenajate şi dotate cu pază.
 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere eliberat de autorităţile române este valabil în Ucraina.
 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

Atenţie!Autovehiculul nu va fi mişcat din loc, indiferent de natura şi gravitatea acestuia, până la sosirea echipajului de poliţie.

Accidentele auto trebuie anunţate Biroului de Asigurare Kiev, la telefonul 044-2277184/2270189.
 


Reglementări vamale

Atenţie! Solicitaţi autorităţilor vamale formularele pentru declaraţia vamală la intrarea sau/şi pe timpul şederii pe teritoriul Ucrainei!

După completarea declaraţiei, aceasta va fi ştampilată de organele vamale.

Atenţie! Păstraţi declaraţia vamală până la ieşirea de pe teritoriul Ucrainei.

Declaraţia vamală se completează în cazul introducerii pe teritoriul Ucraine de:

 • autoturisme proprietate personală sau aparţinând instituţiilor de stat şi altor persoane juridice române;
 • bunuri şi valori de mare valoare;
 • medicamente sau substanţe psihotrope, medicamente şi substanţe cu efect narcotic, produse chimice speciale, metale radioactive, substanţe care necesită un regim special de autorizare şi transport etc;
 • arme, muniţii şi explozibili;
 • obiecte de floră sau faună;
 • bunuri de import-export sau orice alte obiecte supuse taxării.

Alte recomandări:

 • În cazul unor obiecte cu valoare artistică sau de patrimoniu este absolut necesară odovadă din partea autorităţilor române competente care să ateste provenienţa, proprietarul şi scopul transportului..
 • Este permisă intrarea pe teritoriul Ucrainei cu un litru de alcool şi două cartuşe de ţigări.
 • Este interzisă introducerea produselor alimentare nepreparate din carne şi derivate din aceasta
 • Este interzisă introducerea de cărţi şi tipărituri;

Atenţie! Este interzisă scoaterea din Ucraina a icoanelor, tablourilor vechi, bijuteriilor si a altor obiecte de artă sau de patrimoniu.

La introducerea şi ieşirea în/din Ucraina a sumelor de bani în valută aveţi în vedere:

 • Persoanele fizice (rezidente şi nerezidente) şi juridice au dreptul să introducă în Ucraina şi să scoată de pe teritoriul acestei ţări sume de bani care nu depăşesc echivalentul a 10.000 Euro, fără să menţioneze sumele deţinute în Declaraţia vamală şi fără să prezinte documentele doveditoare;
 • Persoanele fizice (rezidente şi nerezidente) şi juridice au dreptul să introducă şi să scoată de pe teritoriul Ucrainei sume de bani care depăşesc echivalentul a 10.000 Euro, cu menţionarea sumei de bani în Declaraţia vamală şi prezentarea documentului bancar de provenienţă.

În cazul transferului de bani prin poştă (inclusiv transfer de bani on-line):

 • Persoanele fizice şi juridice (cu excepţia băncilor) au dreptul să efectueze transferuri de bani prin poştă sau on-line, însă suma transferată nu trebuie să depăşească echivalentul a 300 Euro.

Transferul bancar al sumelor de bani în valută obţinute de persoanele nerezidente în Ucraina din salarii nu este restricţionat. Asemenea transferuri vor fi efectuate printr-o bancă împuternicită de stat prin prezentarea documentelor ce confirmă sursele de provenienţă ale acestora.
 


Regimul animalelor de companie

Pentru animale de companie este necesar carnetul de sănătate cu vaccinurile la zi şi adeverinţa din partea organelor sanitar-veterinare din care să reiasă faptul că acestea nu suntpurtătoare ale unei boli transmisibile.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice