Condiţii de călătorie

SUA

  • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
9 martie 2015

 

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Intrarea pe teritoriul SUA se poate face, de regulă, numai pe baza unui paşaport valabil în care a fost aplicată o viză de intrare eliberată de o misiune diplomatică sau consulară americană din străinătate, aflată în termen de valabilitate. Intrarea în SUA se poate face, de asemenea, pe baza documentului de reşedinţă permanentă (green card), valabil,  însoţit de paşaportul naţional, de asemenea, valabil. Alte documente acceptate la intrarea în SUA sunt permisul de reintrare (re-entry permit) sau documentul de călătorie pentru refugiaţi (refugee travel document), ambele eliberate de U.S. Department of Homeland Security.

Controlul de trecere al frontierei se realizează la toate punctele de trecere ale frontierei (aeroporturi, porturi, puncte rutiere) şi constă în examinarea documentelor de călătorie (paşaport şi viză) şi într-un scurt interviu pentru verificarea scopului şi duratei vizei în SUA. Începând cu data de 5 ianuarie 2004, a fost introdus programul US-VISIT (U.S. Visitor and Immigrant Status Indicator Technology), în baza căruia toţi pasagerii cu vârste cuprinse între 14 şi 79 de ani sunt supuşi amprentării şi fotografierii digitale cu ocazia efectuării controlului de trecere a frontierei SUA. În 2013, acest program a fost transformat în OBIM (Office of Biometric Identity Management), funcţiile de stocare a datelor biometrice fiind extinse cu realizarea unei analize comparative între datele existente deja în baza de date, cele prelevate pe loc şi cele înmagazinate în cipul paşapoartelor biometrice.

Şederea pe teritoriul SUA este limitată la cea permisă prin documentul emis, respectiv viză sau permis de şedere.

Depăşirea termenului de valabilitate este considerată infracţiune şi poate conduce la îndepărtarea forţată de pe teritoriul SUA şi instituirea unei interdicţii.

Atragem atenţia în special asupra vizelor de tip B1/B2 (vizită, turism/afaceri), care au valabilitatea acordată, de regulă, pe 10 ani, dar care permit o şedere de maximum 6 luni (180 zile) într-un an. Ca verificare, la trecerea frontierei SUA, funcţionarul din punctul de control aplică în paşaport o ştampilă cu o dată, care indică ultima zi de şedere permisă în SUA. Aceasta nu trebuie depăşită, şederea devenind ilegală. Prelungirea şederii peste termenul legal se poate acorda numai de către US Citizenship and Immigration Services, în urma analizării motivaţiei aduse.


Informaţii personale despre călători / Passenger Name Record (PNR)

Legea americană solicită companiilor aeriene, care efectuează zboruri în şi din Statele Unite ale Americii, să pună la dispoziţia U.S. Department of Homeland Security, US Customs and Border Protection, informaţii personale despre călători, informaţii cunoscute sub denumirea de “Passenger Name Record (PNR)”.

Scopul solicitării informaţiilor este de prevenire şi combatere a terorismului şi a altor infracţiuni transfrontaliere.

Informaţiile se colectează prin intermediul agenţiilor de rezervare a serviciilor de călătorie şi se transmit agenţiilor americane de securitate la data efectuării rezervării biletului de avion.

PNR-ul este obligatoriu pentru toţi operatorii de zboruri către şi dinspre Statele Unite ale Americii.

Informaţiile personale ale pasagerilor au caracter confidenţial şi sunt protejate de lege.

Programul de colectare şi diseminare a datelor personale ale pasagerilor (PNR) este opozabil tuturor călătorilor şi se efectuează în baza legii americane – the Privacy Act of 1974 şi 49 U.S. Code & 44909 (c) (3)- Passenger Manifests şi a regulamentelor de aplicare a legii, 19 Code of Federal Regulations 122.49 d- PNR Information.

Între Uniunea Europeană (UE) şi SUA a fost încheiat, în decembrie 2011, Acordul privind PNR-ul, aprobat de Parlamentul european în aprilie 2012.

PNR-ul, obţinut urmare zborurilor efectuate pe ruta SUA-Uniunea Europeană, tur-retur, va fi păstrat şi stocat activ timp de şapte ani şi inactiv, timp de opt ani. Pentru situaţii specifice, PNR-ul poate fi stocat până la data arhivării informaţiilor pentru care a fost solicitat şi obţinut.

Persoanele interesate pot solicita acces la propriul PNR, cu respectarea procedurilor administrative specifice în astfel de situaţii. Datele de contact ale autorităţii americane competente sunt: Freedom of Information Act (FOIA) Request, U.S. Customs and Border Protection 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20229.

Funcţionarii care realizează controlul de trecere al frontierei au autoritate deplină, în temeiul legislaţiei americane, pentru a refuza intrarea persoanelor în SUA, chiar dacă acestea prezintă documente de călătorie şi vize valabile, în cazul în care, în urma controlului efectuat rezultă neconcordanţe între motivul declarat de călător la momentul obţinerii vizei şi motivul declarat la intrarea în SUA.

Menţinerea evidenţei intrării/ieşirii cetăţenilor străini pe teritoriul SUA se făcea anterior prin intermediul declaraţiei de intrare (formularul I-94). Din aprilie 2013, acest formular nu se mai completează la intrarea în SUA, el fiind generat automat de sistemul informatic la procesarea trecerii frontierei. În cazul în care este necesară înregistrarea respectivă (I-94), aceasta se poate obţine de la https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html

Referitor la conţinutul bagajelor, atragem atenţia asupra faptului că autoritățile americane interzic introducerea pe teritoriul SUA a produselor alimentare de orice fel (vegetale sau animale), iar dacă acestea există, ele trebuie declarate (formularul 6059B) şi predate funcţionarilor vamali. Nedeclararea şi depistarea unor astfel de produse în bagaje atrage confiscarea lor şi obligaţia plăţii unei amenzi. Verificările bagajelor cu ajutorul câinilor dresaţi este o operaţiune de rutină în punctele vamale. Formularul vamal se completează înainte de trecerea frontierei (de regulă în avion, dacă se ajunge în SUA pe calea aerului) doar de către unul dintre membrii de familie, pentru întreaga familie.

Pentru mai multe informaţii cu privire la formularele ce trebuie completate înainte de intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, vă rugăm accesaţi stie-ul web: http://www.cbp.gov/xp/cgov/home.xml

De asemenea, potrivit unei uzanţe generale şi a înregistrării PNR create pentru călătorie, cetăţenii străini (de exemplu, români) care au şi cetăţenie americană şi vor să călătorească din ţara lor (România) în SUA, trebuie să aibă şi să prezinte paşaportul american valabil (prezentarea paşaportului românesc la punctul de îmbarcare spre SUA poate fi refuzată, până la obţinerea unui paşaport american valabil).

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia americană, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile americane:

Viza de intrare în SUA se obţine de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Statelor Unite ale Americii din străinătate. În România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Viza SUA nu se eliberează de către autorităţile de frontieră.

Legea americană privind imigrarea şi naturalizarea prevedeexistenţa mai multor categorii de viză: viza de vizitator/turistică (B2), viza în interes de serviciu (B1), viza de tranzit (C), viza de studii (F) şi (M), viza pentru schimburi de experienţă (J si Q), vizele de muncă (C, D, H1-B, H2-B, I, L, P3, R).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale, pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

În acest sens, aplicațiile pentru telefoane mobile, puse de curând la dispoziția celor interesanți, în mod gratuit, pentru platforme iPhone și Android (informații suplimentare prin link http://www.mae.ro/app_cs) sunt de un real folos pentru semnalarea situațiilor periculoase și contactarea misiunii române cea mai apropiată.


Recomandări privind comportamentul pe durata călătoriilor în Statele Unite

Comportamentul faţă de reprezentanţii autorităţilor americane (autorităţi de frontieră, vamă, poliţie etc.) trebuie să fie caracterizat de politeţe, bunăvoinţă şi respect. Trebuie furnizate răspunsuri la toate întrebările adresate de aceştia şi trebuie respectate cu exactitate îndrumările pe care ei le formulează.

Recomandăm să se evite angajarea în discuţii contradictorii cu reprezentanţii acestor autorităţi. În cazul în care, prin comportamentul lor, aceştia cauzează încălcarea unui drept sau aduc atingere integrităţii fizice sau demnităţii unei persoane, acea persoană are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea al cărui reprezentant s-a comportat în mod necorespunzător.

Vă recomandăm insistent să evitaţi comentariile adresate în mod special funcţionarilor din aeroporturi, referitoare  la procedurile de verificare corporală şi a bagajelor pentru călătoriile aeriene. Aceste măsuri de verificare sunt dispuse în baza legii americane şi orice comentariu nepotrivit în legătură cu acestea poate fi interpretat ca obstrucţionare a îndeplinirii unei funcţii publice. Persoanei care este responsabilă pentru astfel de comentarii îi poate fi refuzată îmbarcarea sau intrarea în SUA (după caz).

Este obligatoriu ca, pe întreaga durată a şederii în Statele Unite, să se păstreze scopul care a fost declarat la data obţinerii vizei de intrare. Desfăşurarea de activităţi lucrative pe teritoriul SUA nu este permisă decât în baza unui statut corespunzător, conferit de tipul de viză obţinut individual. Recomandăm respectarea cu stricteţe a regimului de viză. Cu titlu de exemplu, viza turistică (de tip B2) nu permite desfăşurarea în nici un caz a unei forme de activitate lucrativă, iar viza pentru studii (de tip F1) permite decât desfăşurarea unor activităţi lucrative limitate la organizarea campusului studenţesc. Încălcarea obligaţiilor stabilite prin regimul de viză constituie infracţiune şi atrage reţinerea, arestarea, judecarea şi expulzarea din Statele Unite ale Americii,,eventual cu instituirea unei interdicţii.

 

Ameninţări teroriste

Administraţia SUA manifestă o continuă preocupare faţă de potenţialele atacuri teroriste pe teritoriul său. Ulterior atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, guvernul american a introdus în 2002 un sistem de avertizare asupra pericoluluiproducerii de noi atacuri teroriste pe teritoriul american. Nivelurile de alertă utilizate erau reprezentate de un set de 5 culori:: verde (risc scăzut), albastru (alertă preventivă), galben (alertă medie), portocaliu (alertă ridicată), roşu (alertă maximă). În anul 2011, acest sistem a fost înlocuit cu unul mai simplu, NTAS (National Terrorism Advisory System), compus din două niveluri: pericol mărit şi pericol iminent. Acestea sunt aduse la cunoştinţa publicului pe toate canalele publice disponibile, fiind precizate şi perioadele de valabilitate ale avertizărilor. Pentru informaţii suplimentare, recomandăm consultarea informaţiilor furnizate de autorităţile americane: http://www.dhs.gov/national-terrorism-advisory-system.

În scopul menţinerii transportului aerian internaţional în condiţii de maximă siguranţă, din data de 4 ianuarie 2010, Statele Unite ale Americii, prin Transport Security Administration – TSA (Administraţia de Siguranţă a Transportului), a introdus noile măsuri de securitate pentru toate zborurile către SUA. Măsurile de securitate prevăd verificări de acte, bagaje şi interviuri intermediare, pe aeroporturi de tranzit, ca şi folosirea de tehnologii cu un grad sporit de inspecţie şi verificare. Nici zborurile interne din SUA nu sunt exceptate de la derularea acestor măsuri de siguranţă. Faţă de reglementările privind bagajele şi conţinutul acestora, responsabilii americani îndrumă persoanele interesate, că, la data achiziţionării biletului de călătorie, să solicite informaţiile respective direct de la linia aeriană transportatoare, având în vedere specificitatea informaţiilor în funcţie de compania aeriană transportatoare.

Cetăţenilor români care călătoresc în SUA li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile americane (http://www.dhs.gov; http://www.travel.state.gov ) şi să acceseze periodic site-ul oficial al Ministerului român al Afacerilor Externe (http://www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Statele Unite ale Americii reprezintă, în general, o ţară sigură. Oraşele americane se caracterizează, ca şi în alte părţi ale lumii, prin zone ”bune” şi zone “periculoase”, în special către periferii.Recomandăm evitarea frecventării zonelor rău famate, în special pe timpul nopţii, informaţii privind locaţia respectivelor zone putând fi obţinute prin consultarea localnicilor şi a presei locale.

Înaintea deplasării către destinaţia dorită, recomandăm rezervarea serviciilor de cazare. Înnoptarea în staţiile de tren, în autogări sau în maşini parcate în locurile special amenajate pentru staţionarea vehiculelor nu este acceptată în SUA.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor americane, trebuie apelat următoarul număre de urgenţă:

  • 911 – poliţie, pompieri, salvare, alte servicii de urgenţă (după preluarea apelului, se indică natura urgenţei).

Vă recomandăm, de asemenea, sesizarea, în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, al celui mai apropiat oficiu consular român, prin numărul de urgenţă afişat pe site-ul fiecărei misiuni, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Dezastre naturale

Recomandăm obţinerea de informaţii în timp util, din partea autorităţilor locale de resort, asupra posibilităţii producerii de uragane, tornade şi furtuni tropicale (având în vedere că în SUA există zone predipuse frecvent la astfel de fenomene). Recomandăm găsirea de adăpost şi luarea tuturor măsurilor de siguranţă în astfel de situaţii. La nevoie, se va apela numărul unic de urgenţă 911, dacă este necesară intervenţia autorităţilor americane.

În zonele cu vegetaţie uscată, aflate mai ales pe coasta vestică a SUA, producerea de incendii de păduri şi zone forestiere este întâlnită în mod frecvent. Înaintea călătoriei în SUA, recomandăm obţinerea de informaţii privind zonele potenţial afectate şi evitarea frecventării acelor zone. Informaţii la zi se pot obţine prin consultarea paginii web http://www.nhc.noaa.gov/. De asemenea, vă recomandăm accesarea site-ului oficial al MAE român, Rubrica “Sfaturi de călătorie/ Alerte de călătorie.”


Sistemul medical

Sistemul de servicii medicale este foarte bine organizat în SUA, însă de cele mai multe ori presupune achitarea unor sume de bani considerabile (noţiunea de "servicii medicale de urgenţă", efectuate fără a prezenta o asigurare medicală valabilă, este mult mai limitată decât ceea ce înseamnă în România). Pentru a se evita obligativitatea achitarării unor cheltuieli medicale foarte mari, cauzate de apariţia unor stări de boală, accident sau deces, recomandăm încheierea în avans a unei asigurări medicale (asigurare medicală internaţională sau asigurare medicală de călătorie) înaintea efectuării deplasării în SUA. Nu se prevede necesitatea administrării de vaccinuri speciale pentru călătoria în SUA. Pentru persoanele interesate există mai multe pagini web care oferă informaţii privind sistemul de asigurare medicală on-line (de exemplu: http://www.visitorscoverage.com).

Din aceleaşi motive, persoanele care stau mai mult timp în SUA, fie din motive profesionale, fie familiale, trebuie să aibă încheiate asigurări medicale, care să le permită accesul la asistenţă medicală în caz de nevoie. Dacă există sponsori ai şederii acestor persoane, aceştia trebuie să aibă în vedere şi suportarea acestui tip de cheltuieli.

Ignorarea acestor recomandări poate duce la situaţii neplăcute sau chiar dificile, fie prin respingerea asigurării asistenţei medicale necesare, fie prin taxarea acestora la valori greu suportabile de cetăţenii români (raportate la veniturile medii din România).


Condiţii privind traficul auto

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este bună. SUA deţine un sistem extins de autostrăzi, şosele interstatale şi drumuri naţionale. Unele autostrăzi prevăd taxe de drum (toll roads), punctele de taxare permiţând plata fie cu transpondere (localnici sau pentru transport persoane sau marfă), cu card specific (eCash) sau numerar, porţile de trecere pentru fiecare metodă de plată fiind presemnalizată. "Forţarea" trecerii fără plata taxei declanşează fotografierea mijlocului de transport şi avertizarea imediată a patrulelor mobile de poliţie.

Fiecare stat american, component al SUA, are propria legislaţie şi regulamente în privinţa circulaţiei auto. În majoritatea statelor americane, limita de viteză maximă legal admisă este de 65 mile/oră (110 km/oră), cu excepţia zonelor prevăzute cu indicatoare de limitare a vitezei. Supravegherea traficului auto în localităţi şi pe autostrăzi se realizează prin televiziune cu circuit închis (unele camere sunt cuplate la internet şi furnizează imagini în timp real), cu patrulare aeriană (elicoptere) şi unităţi mobile auto (patrue de autostradă, de multe ori fără însemne de poliţie la vedere). Depistarea depăşirii vitezei legale se poate face prin orice metodă cunoscută (puncte fixe, puncte mobile, echipaje mobile, elicopter), amenzile fiind consistente. Echipajele mobile care constată depăşirea vitezei legale sau orice altă abatere în trafic nu încasează amenzile, toate faptele consemnate fiind trimise în instanţa civilă competentă a locului, unde făptaşul are posibilitatea de a contesta măsura dispusă (printr-un proces civil). Dacă se efectuează plata "bail-ului", corespondentul amenzii, cazul se consideră închis (cu excepţia punctelor care se adună în cazierul conducătorului auto). Deţinerea de aparate antiradar este permisă (în bagajul personal), dar folosirea lor este ilegală.

Majoritatea statelor americane prevăd obligativitatea purtării centurii de siguranţă, iar copiii trebuie să călătorească numai în scaune special destinate. Se interzice consumul de băuturi alcoolice la volan sau conducerea autovehicului sub influenţa băuturilor alcoolice, nerespectarea acestor reguli constituind infracţiuni, pedepsite aspru de lege.


Permisul de conducere

Permisul de conducere internaţional nu este obligatoriu în Statele Unite, dar este într-o anumită măsură, "mai bine primit" decât permisul românesc. Pe perioada şederii în SUA, cetăţenii români pot conduce autovehiculele în baza permiselor de conducere româneşti. Legea locală recunoaşte valabilitatea acestora pentru un interval de maximum 6 luni, după care preschimbarea lor în permise auto americane devine obligatorie (dacă şederea în SUA depăşeşte caracterul temporar al unei şederi în scop de vizită/afaceri/turism).

Nu este permisă folosirea permisului românesc pentru activităţi comerciale (transport de persoane sau marfă) pe teritoriul SUA, chiar dacă permisul românesc prevede această categorie de autovehicule. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, recomandăm accesarea paginii web http://www.dmv.org/.


Reglementări vamale

Controlul vamal se efectuează în punctul de frontieră utilizat la intrarea în Statele Unite şi presupune declararea de către fiecare persoană a bunurilor pe care le introduce cu ocazia intrării. Declararea acestor bunuri se face în scris, pentru persoanele care intră în SUA prin porturi şi aeroporturi. Formularul de declaraţie vamală (6059B) este pus la dispoziţia pasagerilor de către toate companiile aeriene şi maritime în timpul deplasării spre Statele Unite (se completează un singur formular/familie).

Bunurile introduse pentru uz personal nu se taxează, însă bunurile destinate unor activităţi de comerţ, cadourile sau alte bunuri care nu sunt destinate uzului personal sunt supuse taxelor vamale şi taxelor comerciale (sale tax), potrivit legislaţiei americane (pot fi diferite, în funcţie de stat). În categoria bunurilor destinate uzului personal se numără, cu titlu de exemplu, articole de îmbrăcăminte, articole cosmetice, bijuterii cu valoare de până la 300 dolari SUA, aparate video sau fotografice, aparatură acustică portabilă, echipamente de vânătoare sau pescuit etc.

În general, se acceptă introducerea în SUA, cu scutire de taxe vamale, a unui litru de băuturi alcoolice şi a unui număr de 200 de ţigarete (1 carton), 50 de ţigări de foi sau două kilograme (2kg) de tutun.

Autorităţile americane de frontieră interzic introducerea în Statele Unite a următoarelor categorii de bunuri: ţesuturi umane nesterilizate (sânge, ţesuturi, organe); culturi de bacterii, virusuri sau organisme similare; animale suspecte a fi infestate cu virusuri transmisibile la om. Pentru introducerea unor organisme vii, precum melci, lilieci sau insecte, este necesar un aviz favorabil obţinut în prealabil de la Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Center for Disease Control and Prevention F-05, 1600 Clifton Road NE, Atlanta, Georgia 30333).Persoanelor care intenţionează să importe acest gen de organisme li se recomandă să obţină avizele necesare, înaintea intrării lor în Statele Unite.

Materialele biologice sau produsele animale, plantele, fructele şi legumele pot fi introduse în SUA numai pe baza unui aviz favorabil obţinut în prealabil de la Serviciul de Inspecţie a Sănătăţii Animalelor şi Plantelor (APHIS, Federal Building, 6505 Belcrest Road, Hyattsville, Maryland 20782). Persoanelor care intenţionează să importe acest gen de produse li se recomandă să obţină avizele necesare înaintea aducerii lor în SUA.

Importul de carne şi produse din carne este în general interzis, cu excepţia anumitor tipuri de conserve. Pentru detalii suplimentare şi obţinerea permiselor necesare importului acestor produse, este indicat să se contacteze Biroul pentru Import-Export al Departamentului pentru Agricultură (APHIS-VS, 4700 River Road, Unit 40, Riverdale, Maryland, 20737).

Produsele contrafăcute (cărţi, casete audio şi video, CD-uri, DVD-uri, programe de computer) sunt supuse confiscării şi distrugerii.

Armele de vânătoare pot fi introduse în SUA numai pe baza permisului obţinut în prealabil de la Biroul pentru Controlul Importurilor de Arme şi Muniţii (Firearms and Explosives Import Branch, Washington, DC 20226).

Importul de medicamente şi substanţe narcotice este strict interzis. Excepţie fac persoanele care se află sub tratament medical şi care poartă asupra lor medicamentele sau substanţele prescrise de medicul personal. În aceste condiţii, medicamentele sau substanţele narcotice trebuie declarate, identificate şi inscripţionate în clar, cu menţionarea concentraţiei fiecăreia. Ele trebuie însoţite de reţeta în baza căreia au fost eliberate sau de declaraţia autentică a medicului care a recomandat utilizarea acelor medicamente sau substanţe. Cantitatea acestor medicamente sau substanţe nu trebuie să depăşească o limită rezonabilă pentru uzul personal al persoanei care se află sub tratament.

Banii pot fi introduşi sau scoşi în/din SUA, de regulă, sub forma instrumentelor monetare. Se pot introduce sau scoate în numerar sume de până la 10 000 dolari SUA. Pentru sume care depăşesc 10 000 dolari SUA, în orice combinaţie de instrumente monetare, trebuie completată o declaraţie specială (formularul 4790). Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu confiscarea sumelor nedeclarate.


Regimul animalelor de companie

Autoritatea centrală veterinară a Statelor Unite ale Americii este reprezentată de U.S. Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention (Agenţia de Sănătate Publică, Centrele de Prevenire şi Control al Bolilor, abreviat CDC).

Regimul intrării şi şederii pe teritoriul american cu animale de companie (câini, pisici etc) este reglementat de către regulamentele CDC. Regulamentele CDC prevăd condiţii similare pentru introducerea în SUA a animalelor de companie, indiferent de punctul de trecere a frontierei şi/sau de modalitatea de intrare a acestora pe teritoriul american: cale aeriană, terestră sau navală.

Având în vedere faptul că, în mod frecvent, animalele de companie călătoresc împreună cu bagajele, acestora li se aplică reguli similare de import, protecţie şi vamă. Călătorii sunt obligaţi să-şi declare animalele de companie pe formularele vamale.

 

  • Regimul călătoriei câinilor:

CDC nu solicită prezentarea certificatelor sanitar-veterinare la data introducerii câinilor în Statele Unite, însă, de la caz la caz, companiile aeriene transportatoare pot solicita prezentarea unor certificate veterinare de sănătate. Aceste certificate de sănătate se eliberează de către veterinarii în a căror arie de competenţă se află şi sunt înregistrate respectivele animale. Condiţia esenţială la data intrării în Statele Unite este ca animalul de companie să fie sănătos şi să nu fie infestat cu vreun virus contagios pentru oameni. În caz contrar, animalul este reţinut la primul punct de intrare în SUA, diagnosticat şi preluat în carantină, până la vindecare, cheltuielile medicale urmând a fi suportate de către proprietarul animalului.

 

  • Certificatul antirabic

În ceea ce priveşte condiţiile de imunizare, câinele trebuie vaccinat împotriva rabiei, vaccinul antirabic trebuind a fi administrat cu cel puţin 30 zile înainte ca animalul sa fie introdus în Statele Unite. Vaccinul antirabic nu este necesar în cazul câinilor cu vârsta de până la 3 luni. Pentru situaţia în care câinele a fost vaccinat cu mai puţin de 30 zile înainte de intrarea în SUA, câinele este preluat în carantină şi eliberat după împlinirea termenului de 30 zile.

  • Regimul călătoriei pisicilor

În cazul pisicilor, regulile sunt similare în ceea ce priveşte prezentarea certificatului de sănătate la data intrării în Statele Unite, însă companiile aeriene transportatoare pot solicita prezentarea unor astfel de certificate de sănătate.

Pisicile trebuie să fie sănătoase la data călătoriei în Statele Unite şi să nu fie infestate cu viruşi transmisibili la om. Spre deosebire de câini, ca regulă generală, pisicile nu au nevoie de certificate antirabice la data intrării în SUA, dar unele state americane, respectiv companii aeriene, solicită prezentarea certificatelor antirabice şi pentru pisici.

Pisicile bolnave sunt reţinute în carantină până la vindecare, costurile medicale urmând a fi suportate de către proprietarii acestora.

Informaţii detaliate despre autoritatea veterinară americană centrală – CDC - pot fi accesate la linkul: http://www.cdc.gov/.

Informaţii despre cabinetele de veterinari la porturile de intrare în Statele Unite pot fi regăsite pe pagina web: www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_import/animal_imports_portlist.shtml

Exportul animalelor de companie din SUA se face numai după ce animalul este inspectat, vaccinat şi atestat de către un medic veterinar atestat, care emite un certificat de sănătate în acest scop.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice

SUASUA