Condiţii de călătorie

Muntenegru

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
27 iunie 2018


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetățenii români pot intra în Muntenegru fără viză, pe baza unui pașaport valabil, având drept de ședere de maxim 90 de zile într-un interval de 6 luni de la data primei intrări. Aceasta perioadă poate fi folosită neîntrerupt sau succesiv, fără a se depăși termenul de 90 de zile. Pașaportul trebuie să fie valabil minim 90 de zile de la data planificată a plecării din Muntenegru.

În scop turistic, cetățenii români pot intra în Muntenegru pe baza cărții de identitate valabile, având drept de ședere o perioadă de 30 de zile, de la data intrării. Cartea de identitate trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data planificată de plecare din Muntenegru.

Atenție: În termen de 24 de ore de la momentul sosirii, cetățenii români trebuie să-și înregistreze șederea. În cazul cazării la o unitate hotelieră înregistrată (hotel, motel, apartament privat) proprietarul este obligat să efectueze această înregistreze conform formulatului tip conform legislației locale Aceleași prevederi se aplică în cazul companiilor, antreprenorilor, persoanelor fizice sau unităților medicale care oferă tratament medical cetățenilor străini. Încălcarea prevederilor legale privind înregistrarea șederii se pedepsește cu amendă variind de la 60 la 600 de euro. Înregistrarea se efectuează electronic, cetățenii străini primind o copie a formularului de înregistrare. Nu se percep taxe pentru înregistrare, dar cetățeanul străin trebuie să dovedească deținerea mijloacelor financiare pentru a se întreține pe durata șederii.

Atenţie! Conform legislației muntenegrene, turiștii trebuie să achite, la unitatea de cazare, o « taxă de stațiune », între 0,50 –1,00 euro de persoană/zilnic, cuantumul fiind stabilit de fiecare municipalitate.

Puncte de trecere a frontierei:

 • aeriene: Podgorica (TGD) și Tivat (TIV) – www.montenegroairports.com.
 • rutiere: cu Serbia (Ranče, Čemerno, Dobrakovo, Kula, Draženovac, Vuče), Albania (Božaj, Sukobin, Grnčar), Bosnia și Herțegovina (Sitnica, Ilino brdo, Vraćenovići, Krstac, Nudo, Šćepan Polje, Metaljka, Šula), Croația (Debeli brijeg, Kobila)
 • feroviare: cu Serbia și Albania (Tuzi)
 • maritime: porturile Bar, Budva, Kotor, Zelenika, Risan

Important! – Recomandăm insistent cetățenilor români utilizarea punctelor oficiale de trecere a frontierei din Muntenegru și verificarea condițiilor de intrare în statele de tranzit, în special în privința documentelor de călătorie în baza cărora se poate intra pe teritoriul statutului tranzitat.
Trecerea frontierei prin alte puncte de control decât cele oficiale

În cazul planificării unor trasee montane care presupun trecerea frontierei prin alte puncte decât cele oficiale (de ex. munții Prokletije, Hajla, Ljubisnja, Kamena Gora, Maglic, Orjen), trebuie respectată următoarea procedură: în cazul în care se părăsește teritoriul Muntenegrului printr-un astfel de punct, cererea însoțită de copia scanată a documentului de călătorie valabil, va fi transmisă, prin e-mail sau fax, punctului local de trecere a frontierei responsabil de zona respectivă, care va răspunde solicitării în timp util. Dacă nu se cunoaște punctul local de trecere a frontierei, cererea va fi transmisă la următoarele adrese de e-mail: direktor@policija.me sau sefkabineta@policija.me .

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României și să își anunțe prezența în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactați în situații de urgență. 

 

Doriţi să munciţi în Muntenegru?

1. Accesul pe piața muncii

Aspecte generale privind dreptul la muncă: legislația muntenegreană prevede dreptul unui cetățean străin la angajare, la angajare sezonieră, la detașare în cadrul unei societăți comerciale străine înregistrată în Muntenegru; un cetățean străin se poate angaja, respectiv poate să lucreze cu condiția să dețină: permis de muncă, permis de ședere permanentă sau permis de ședere temporară și contract de muncă sau convenție de prestare de activități, respectiv servicii;

Cadrul instituțional: Legea privind angajarea și munca cetățenilor străini (Monitorul Oficial al Muntenegrului nr 22/08 şi 32/2011), aplicată din ianuarie 2009; Legea privind regimul străinilor (Monitorul Oficial nr. 56/14), aplicabilă de la 1 aprilie 2015;

Obținerea autorizației de muncă: Permisul de muncă este emis de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Muntenegrului. Există mai multe tipuri de permise de muncă, în funcție de scopul pentru care este emis:. permisul individual de muncă permite cetățeanului străin acces liber pe piața muncii, independent de starea și raporturile de pe piață și se poate elibera cetățeanului străin căruia i-a fost aprobată șederea permanentă, refugiatului sau persoanei căreia i-a fost acordată protecție suplimentară; permisul de angajare este permisul în baza căruia angajatorul încheie contractul de muncă cu cetățeanul străin, pentru efectuarea activităților confirmate prin actul de sistematizare a locurilor de muncă și se emite la solicitarea angajatorului, pentru o perioadă de până un an, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de până la doi ani; permisul de angajare sezonieră, ca formă a permisului de angajare, se emite pentru desfășurarea activităților cu caracter sezonier, la cererea angajatorului, pe o perioadă de până la 8 luni anual. Dacă permisul de angajare sezonieră este eliberat pentru o perioadă mai scurtă de 8 luni, poate fi prelungit până la expirarea acestui termen; permisul de muncă pentru servicii transfrontaliere este permisul pe baza căruia se pot presta servicii în baza contractului încheiat între o societate comercială străină, respectiv un cetățean străin și o persoană juridică cu sediul în Muntenegru, pentru care se prestează serviciile. Serviciile transfrontaliere pot fi prestate de un cetățean străin angajat al unei societăți comerciale străine care are ca obiect de activitate prestarea respectivului tip de servicii. Ca excepție, serviciile transfrontaliere pentru care este necesară grad ridicat de pregătire și specializare/experiență pot fi prestate de un cetățean străin care nu se află în raporturi de muncă. Pentru prestarea acestor servicii, persoana fizică cu sediul în Muntenegru este obligată ca, înaintea solicitării de eliberare a permisului de muncă, în baza unei expuneri scrise, să obțină aprobarea organelor de stat competente pentru domeniul de activitate în care se prestează serviciile. Acest permis se eliberează la cererea persoanei juridice cu sediul în Muntenegru, pe o perioadă de până la un an; permisul de muncă pentru detașarea unei persoane în cadrul unei societăți comerciale străine este permisul în baza căruia pot lucra temporar cetățeni străini detașați (directori, manageri și specialiști), cu condiția ca cetățeanul străin să fie angajat în acea societate comercială de cel puțin un an de zile. Acest permis se eliberează la cererea persoanei juridice cu sediul în Muntenegru, înființată de societatea comercială străină, respectiv de partea societății comerciale înregistrate în Muntenegru, pentru o perioadă de până la un an şi se poate prelungi pentru o perioadă de maxim până la 2 ani ; cererea de eliberare a permisului individual de muncă se depune de cetățeanul străin la unitatea organizatorică a Agenției din localitatea unde are înregistrată reședința, respectiv șederea. Cererea pentru eliberarea permisului de angajare, respectiv a permisului de muncă se depune de angajator, persoană juridică, respectiv de partea societății comerciale înregistrate în Muntenegru la unitatea organizațională a Agenției competentă în funcție de sediu. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă trebuie să decidă cu privire la cererea de eliberare a permisului de muncă în termen de 7 zile de la data depunerii cererii. După încheierea procedurilor la Agenția pentru Forța de Muncă, cetățeanul străin depune o cerere la Ministerul Afacerilor Interne pentru eliberarea permisului de ședere temporară și muncă în scopul angajării, angajării sezoniere sau detașării, cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării permisului pentru angajare, respectiv permisului de muncă. Angajatorul, persoană juridică, respectiv parte a societății comerciale înregistrate în Muntenegru este obligat să încheie cu cetățeanul străin care se angajează, respectiv lucrează, înaintea începerii activității, un contract de muncă sau contract de prestări activități, respectiv servicii. Angajatorul la cererea căruia Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a eliberat cetățeanului străin permisul de angajare, respectiv permisul de angajare sezonieră este obligat să încheie un contract de muncă cu străinul la data eliberării  permisului de ședere temporară în scop de angajare şi muncă, desfășurare activități comerciale, respectiv muncă sezonieră. Ca excepție, angajatorul la a cărui solicitare Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a eliberat permisul de angajare, respectiv permisul de angajare sezonieră cetățeanului străin căruia i-a fost anterior aprobată șederea temporară în scopul reunificării familiei, este obligat să încheie cu cetățeanul străin un contract de muncă la data eliberării permisului pentru angajare, respectiv permisului pentru angajare sezonieră. Angajatorul care, în termen de 35 de zile de la data eliberării permisului pentru angajare, respectiv a permisului pentru angajare sezonieră, nu asigură permisul de ședere temporară a cetățeanului român, nu încheie contractul de muncă cu cetățeanul străin și nu anunță cetățeanul străin la autoritățile de taxare, este obligat să returneze permisul Agenției în vederea distrugerii acestuia.

Cererea pentru eliberarea permisului de ședere temporară şi muncă se predă personal de cetățeanul străin la unitatea MAI din localitatea de reședință, pe un formular special, dacă îndeplinește următoarele condiții: deține mijloace de întreținere; are cazare asigurată; deține asigurare medicală; are document valabil de călătorie sau carte de identitate emisă de organul emitent competent al altui stat; nu are interdicție de intrare şi ședere pe teritoriul Muntenegrului; cazier judiciar din țara de origine (de preferință tradus în limba locală) și din Muntenegru din care se rezulte că nu este condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de peste 6 luni pentru o infracțiune pentru care se dispune începerea urmării penale din oficiu sau au încetat efectele legale ale condamnării; nu există impedimente din motive legate de siguranța națională, ordinea publică sau sănătatea publică; oferă dovada justificării cererii de eliberare a permisului (oferta scrisă a angajatorului pentru angajarea cetățeanului străin pe un loc de muncă determinat; dovada nivelului de studii și calificare; dovada privind starea de sănătate). Permisul de ședere temporară și muncă pentru angajarea unui cetățean străin se eliberează cu valabilitate de până la un an, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de până la doi ani.

Viza de angajare – este emisă unui cetățean care intenționează să rămână în Muntenegru pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, pentru afaceri sau muncă, dar nu mai mult de 180 de zile într-un an de la data primei intrări; viza de tip D se emite cu una sau mai multe intrări în Muntenegru; procedura eliberării este curs de definitivare de către autoritățile muntenegrene de resort;

2. Recunoașterea calificărilor profesionale – nu au fost fost furnizate detalii privind legislația existentă cu privire la acest aspect

3. Soluționarea litigiilor de muncă – nu au fost fost furnizate detalii privind legislația existentă cu privire la acest aspect

4. Sistemul Național de Sănătate – Angajatorul este obligat să anunțe cetățeanul străin cu care a încheiat

un contract de muncă în sistemul asigurărilor sociale obligatorii, prin depunerea unui formular special la autoritatea de taxare, împreună cu documentația prevăzută de lege, în termen de 8 zile de la data încheierii contractului de muncă;

5. Alte informații utile: Autorități locale cu competență în domeniul muncii și securității sociale- Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

 

Ameninţări teroriste

Muntenegru nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul național.

Vă sfătuim să urmăriți în permanență anunțurile și recomandările făcute de autoritățile muntenegrene și să accesați periodic site-ul web al Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

 

Siguranţă şi criminalitate

Numărul infracțiunilor violente (crime, tâlhării) este redus, infracționalitatea fiind ținută sub control de autorități. Cazuri de acest gen in care sa fie implicați cetățeni străini nu au fost semnalate decât foarte rar.

Recomandări generale

 • Păstrați în locuri sigure documentele, valorile personale, biletele de călătorie banii, cărțile de credit şi nu le expuneți în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în mașini.
 • Mașinile trebuie încuiate și asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstrați atenția asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Parcați autoturismul, chiar și pentru perioade scurte, numai în spații amenajate și marcate în acest scop, preferabil păzite.

În cazul unor incidente care afectează siguranța persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliției, precum și contactarea Ambasada României în Muntenegru.

 

Sistemul medical

Este recomandabilă încheierea unei asigurări de călătorie, medicală şi de viaţă!

Sistemul medical are două componente: de stat şi privat.

În sistemul privat accesul este nelimitat, contra cost, la tarifele practicate curent.

Pentru asistenta medicală de urgență, gratuit, este necesară asigurarea medicală încheiată la firmele autorizate din țară înainte de efectuarea călătoriei.

În Muntenegru nu sunt necesare vaccinări speciale.
 

Transport

Muntenegru dispune de două aeroporturi- Podgorita şi Tivat (acesta din urmă operează numai în sezonul estival).

Prin aeroportul Podgorita şi cel de la Tivat, pe timpul verii, sunt legături directe cu principalele capitale europene şi 2-3 curse zilnice la Belgrad.

Pe calea ferată există o singură rută Belgrad-Bijelo Polje-Podgorita-Bar, care asigura legătura cu Serbia fără a avea alte ramificații interne.

Din portul muntenegrean Bar pleacă curse de ferry-boat spre Italia (Bari)

 

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă. În trafic se circulă cu faza de întâlnire aprinsă.

Este obligatorie purtarea centurii de siguranță, iar copii de până la 5 ani trebuie să călătorească obligatoriu în dispozitive de reținere omologate.

În zonele montane se impune o adaptare a vitezei în raport cu starea carosabilului și dificultatea traseului. În sezonul rece este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, în perioada și pe porțiunile de drum stabilite anual prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne al Muntenegrului.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să conducă cu atenție și să adapteze viteza la starea carosabilului, cu respectarea obligatorie a indicatoarelor rutiere.

În sezonul estival rutele spre şi pe litoral sunt aglomerate. Pentru rutele secundare trebuie obținute din timp date suplimentare deoarece rețeaua drumurilor locale este în bună parte îngustă, la dimensiunile unei singure benzi de circulație, fără parapeţi de protecție, ceea ce poate pune probleme reale unor conducători cu experiența redusă.

Amenzile pentru abateri de la normele de circulație se încadrează între 20 - 2.000 euro (până la 6.000 de euro în cazul persoanelor juridice), iar în cazul abaterilor grave este prevăzută pedeapsa cu închisoare de până la 60 de zile.

Atenție !

Legislația muntenegreană prevede, în cazul șoferilor cu vârsta sub 24 de ani și mai puțin de 12 luni de la obținerea permisului auto, limitări de viteză de 70km/h pe drumurile naționale, 100 km/h pe autostradă, respectiv 40km/h în cazul conducerii motocicletelor de 50cm3. În cazul acestei categorii de conducător auto este interzisă conducerea sub influența alcoolului, în  orice concentrație, sau a substanțelor psihotrope. În cazul depășirii concentrației de alcool în sânge de 2g/kg, este prevăzută pedeapsa cu închisoarea pentru 60 de zile, iar în cazul concentrației între 1-2 g/kg, cuantumul amenzilor depinde de concentrația respectivă.

În cazul producerii unui accident auto, este interzisă părăsirea locului accidentului, cu excepția motivelor medicale sau în cazul unui accident soldat cu pagune materiale minore (de până la 1.000 de euro) și s-a convenit cu celălalt conducător auto completarea raportului european privind accidentul auto. În acest ultim caz, conducătorul auto care solicită efectuarea expertizei, achită cheltuielile de expertizare în valoare de 50 de euro, existând posibilitatea recuperării de la conducătorul auto vinovat de producerea accidentului, în urma unei sentințe judecătorești în acest sens. Se aplică o amendă de 50 de euro conducătorului auto care refuză completarea/semnarea raportului european privind accidentul auto.
 

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor este bună. Informații actualizate zilnic privind situația traficului rutier pot fi obținute 24/24h de la Centrul Info-trafic la numerele de telefon (00382) 19807, (00382) 020 234 999, (00382) 063 239 987. Muntenegru nu dispune de autostrăzi.

Pe ruta Podgorica – Sozine – Bar se plătește o taxă de 2.50 euro pentru trecerea printr-un tunel de circa 5 km.
 

 • Limitele maxime de viteză admise
  • în localități 50 km/h
  • în afara localităților 80 km/h

Atenție! Respectați cu strictețe limitările de viteză şi prevederile legate de utilizarea dispozitivelor “hands-free” ale telefonului mobil în timpul conducerii autovehiculului.
 

 • Centura de siguranță

Purtarea centurii de siguranță este obligatorie.
 

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.
 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere romanesc este recunoscut.
 

 • Informații pentru cazurile de accident de circulație

Accidentele de orice fel trebuie anunțate la politie, iar agenții de circulație care întocmesc documentele de constatare le supun spre soluționare unei instanțe de judecată, singura în măsura sa ia decizii. Numai în baza deciziei unei instanțe se eliberează ulterior, de către poliție, dovada pentru reparații.

 

Reglementări vamale

Este obligatorie declararea sumelor mai mari de 10.000 euro, sau echivalentul in alte valute. Sumele de bani trebuie declarate în scris, în declarația vamala.

Este interzisa introducerea in Muntenegru de droguri, alte tipuri de substanțe similare, armament, muniție, exploziv, substanțe toxice sau radioactive.

Este interzisă introducerea de bunuri de același fel în cantități însemnate, în vederea comercializării (îndeosebi țigări, băuturi alcoolice, etc.).

Conform reglementărilor legale, turiștii pot introduce alimente pentru consum propriu: fructe uscate, legume, ciuperci, cafea, ceai, condiment (în total până la 1 kg), 1 l de băuturi alcoolice, 2 l de suc și 5 l de apă îmbuteliată, în ambalajul original.

Alimentele destinate consumului pe durata călătoriei (sendviș, biscuiți, etc), în cantitate totală de până la 1 kg, în ambalajul originar, nu vor fi supuse inspecției vamale. Este permisă introducerea alimentelor pentru sugari și a alimentelor diatetice prescrise medical, cu condiția să nu fie nevoie de condiții special de păstrare și să fie păstrate în ambalajul original.

 

Regimul medicamentelor

Medicamentele pot fi introduse în țară numai pentru necesități personale, în baza rețetelor, fiselor de externare din spital sau alte documente în care este înscris diagnosticul, în original, în care se fac prescrierile de tratament.

 

Utilizarea cărților de credit

Moneda locală este euro.

În Muntenegru există un sistem bancar destul de dezvoltat. Se acceptă plata cu cărţile de credit la marile magazine, restaurante şi stații de benzină. Sunt acceptate următoarele cărți de credit: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Diners.

 

Regimul animalelor de companie

Animalele de companie pot fi introduse în Muntenegru în baza unor dovezi privind starea de sănătate a animalelor şi situația vaccinărilor eliberate în ţara de domiciliu.

Numere utile de telefon

 • Salvare 123
 • Poliție 122
 • Urgențe 124
 • Call centre – Federația Auto-Moto Muntenegru 19807

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice