Condiţii de călătorie

Muntenegru

Ultima actualizare: 
28 septembrie 2015


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români pot intra în Muntenegru fără viză, pe baza unui paşaport valabil pentru o perioadă de 90 de zile într-un semestru.

În scop turistic, cetăţenii români pot intra în Muntenegru pe baza cărţii de identitate valabile, având drept de ședere o perioadă de 30 de zile, de la data intrării.

În cazul unei deplasări cu durata de peste 3 zile în acelaşi loc, cetăţenii români trebuie să-și înregistreze șederea, într-un interval de 24 de ore de la momentul sosirii. Înregistrarea se efectuează electronic, fie la secția de poliție fie la sediul oficiului turistic, cetățenii străini primind o copie a formularului de înregistrare. Nu se percep taxe pentru înregistrare, dar cetățeanul străin trebuie să dovedească deținerea mijloacelor financiare pentru a se întreține pe durata șederii. În cazul unei cazări la hotel sau în regim privat, proprietarul este obligat să efectueze această înregistrare, în termen de 12 ore de la sosire, respectiv să o anuleze la plecarea dumneavoastră. Aceleași prevederi se aplică în cazul companiilor, antreprenorilor, persoanelor fizice sau unităților medicale care oferă tratament medical cetățenilor străini.

În cazul în care copilul minor călătorește neînsoțit de părinți, respectiv tutore legal, este recomandabil acordul scris al ambilor părinți, respectiv al tutorelui (declarație autentificată).

Atenţie! Conform legislaţiei muntenegrene, turiştii trebuie să achite, la unitatea de cazare, o « taxă de staţiune », între 0,10 – 0, 80 euro de persoană/zilnic, cuatumul fiind stabilit de fiecare muncipalitate. Copiii de până în 12 ani sunt scutiţi de la plata taxei, iar copiii între 12-18 ani achită jumătate din cuantumul acesteia.

Puncte de trecere a frontierei:

 • aeriene: Podgorica (TGD) și Tivat (TIV) - www.montenegroairports.com
 • rutiere: cu Serbia (Ranče, Čemerno, Dobrakovo, Kula, Draženovac, Vuče), Albania (Božaj, Sukobin, Grnčar), Bosnia și Herțegovina (Sitnica, Ilino brdo, Vraćenovići, Krstac, Nudo, Šćepan Polje, Metaljka, Šula), Croația (Debeli brijeg, Kobila)
 • feroviare: cu Serbia și Albania (Tuzi)
 • maritime: porturile Bar, Budva, Kotor, Zelenika, Risan

Trecerea frontierei prin alte puncte de control decât cele oficiale

În cazul planificării unor trasee montane care presupun trecerea frontierei prin alte puncte decât cele oficiale (de exemplu munții Prokletije, Hajla, Ljubisnja, Kamena Gora, Maglic, Orjen), trebuie respectată următoarea procedură: în cazul în care se părăsește teritoriul Muntenegrului printr-un astfel de punct, cererea (anexa1), însoțită de copia scanată a documentului de călătorie valabil, va fi transmisă, prin e-mail sau fax, punctului local de trecere a frontierei reponsabil de zona respectivă (anexa 2), care va răspunde solicitării în timp util.

În cooperare cu poliția de frontieră din țara vecină, va fi format o echipă mixtă care va oferi toate condiții necesare pentru trecerea frontierei în condiții de siguranță. Cererea poate fi depusă pentru treceri individuale sau colective ale frontierei. Dacă nu se cunoaște punctul local de trecere a frontierei, cererea va fi transmisă la următoarele adrese de e-mail: direktor@policija.me sau sefkabineta@policija.me.

Doriţi să munciţi în Muntenegru?

1.     Accesul pe piața muncii

a. Aspecte generale privind dreptul la muncă: legislația muntenegreană prevede dreptul unui cetățean străin la angajare, la angajare sezonieră, la detașare în cadrul unei societăți comerciale străine înregistrată în Muntenegru; un cetăţean străin se poate angaja, respectiv poate să lucreze cu condiţia să deţină: permis de muncă, permis de şedere permanentă sau permis de şedere temporară şi contract de muncă sau convenţie de prestare de activităţi, respectiv servicii;

b. Cadrul instituțional: Legea privind angajarea şi munca cetăţenilor străini (Monitorul Oficial al Muntenegrului nr 22/08 şi 32/2011), aplicată din ianuarie 2009; Legea privind regimul străinilor (Monitorul Oficial nr. 56/14), aplicabilă de la 1 aprilie 2015;

c. Obținerea autorizației de muncă: Permisul de muncă este emis de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Muntenegrului. Există mai multe tipuri de permise de muncă, în funcţie de scopul pentru care este emis:. permisul individual de muncă permite cetăţeanului străin acces liber pe piaţa muncii, independent de starea şi raporturile de pe piaţă şi se poate elibera cetăţeanului străin căruia i-a fost aprobată şederea permanentă, refugiatului sau persoanei căreia i-a fost acordată protecţie suplimentară; permisul de angajare este permisul în baza căruia angajatorul încheie contractul de muncă cu cetăţeanul străin, pentru efectuarea activităţilor confirmate prin actul de sistematizare a locurilor de muncă și se emite la solicitarea angajatorului, pentru o perioadă de până un an, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de până la doi ani; permisul de angajare sezonieră, ca formă a permisului de angajare, se emite pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter sezonier, la cererea angajatorului, pe o perioadă de până la 8 luni anual. Dacă permisul de angajare sezonieră este eliberat pentru o perioadă mai scurtă de 8 luni, poate fi prelungit până la expirarea acestui termen; permisul de muncă pentru servicii transfrontaliere este permisul pe baza căruia se pot presta servicii în baza contractului încheiat între o societate comercială străină, respectiv un cetăţean străin şi o persoană juridică cu sediul în Muntenegru, pentru care se prestează serviciile. Serviciile transfrontaliere pot fi prestate de un cetăţean străn angajat al unei societăţi comerciale străine care are ca obiect de activitate prestarea respectivului tip de servicii. Ca excepţie, serviciile transforntaliere pentru care este necesară grad ridicat de pregătire şi specializare/experienţă pot fi prestate de un cetăţean străin care nu se află în raporturi de muncă. Pentru prestarea acestor servicii, persoana fizică cu sediul în Muntenegru este obligată ca, înaintea solicitării de eliberare a permisului de muncă, în baza unei expuneri scrise, să obțină aprobarea organelor de stat competente pentru domeniul de activitate în care se prestează serviciile. Acest permis se eliberează la cererea persoanei juridice cu sediul în Muntenegru, pe o perioadă de până la un an; permisul de muncă pentru detaşarea unei persoane în cadrul unei societăţi comerciale străine este permisul în baza căruia pot lucra temporar cetăţeni străini detaşaţi (directori, manageri şi specialişti), cu condiţia ca cetăţeanul străin să fie angajat în acea societate comercială de cel puţin un an de zile. Acest permis se eliberează la cererea persoanei juridice cu sediul în Muntenegru, înfiinţată de societatea comercială străină, respectiv de partea societăţii comerciale înregistrate în Muntenegru, pentru o perioadă de până la un an şi se poate prelungi pentru o perioadă de maxim până la 2 ani ; cererea de eliberare a permisului individual de muncă se depune de cetăţeanul străin la unitatea organizatorică a Agenţiei din localitatea unde are înregistrată reşedinţa, respectiv şederea. Cererea pentru eliberarea permisului de angajare, respectiv a permisului de muncă se depune de angajator, persoană juridică, respectiv de partea societăţii comerciale înregistrate în Muntenegru la unitătea organizaţională a Agenţiei competentă în funcţie de sediu. Agenţia pentru Ocuparea Forței de Muncă trebuie să decidă cu privire la cererea de eliberare a permisului de muncă în termen de 7 zile de la data depunerii cererii. După încheierea procedurilor la Agenţia pentru Forţa de Muncă, cetăţeanul străin depune o cerere la Ministerul Afacerilor Interne pentru eliberarea permisului de şedere temporară și muncă în scopul angajării, angajării sezoniere sau detașării, cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării permisului pentru angajare, respectiv permisului de muncă. Angajatorul, persoană juridică, respectiv parte a societăţii comerciale înregistrate în Muntenegru este obligat să încheie cu cetăţeanul străin care se angajează, respectiv lucrează, înaintea începerii activităţii, un contract de muncă sau contract de prestări activităţi, respectiv servicii. Angajatorul la cererea căruia Agenţia pentru Ocuparea Forței de Muncă a eliberat cetăţeanului străin permisul de angajare, respectiv permisul de angajare sezonieră este obligat să încheie un contract de muncă cu străinul la data eliberării  permisului de şedere temporară în scop de angajare şi muncă, desfăşurare activităţi comerciale, respectiv muncă sezonieră. Ca excepţie, angajatorul la a cărui solicitare Agenţia pentru Ocuparea Forței de Muncă a eliberat permisul de angajare, respectiv permisul de angajare sezonieră cetăţeanului străin căruia i-a fost anterior aprobată şederea temporară în scopul reunificării familiei, este obligat să încheie cu cetăţeanul străin un contract de muncă la data eliberării permisului pentru angajare, respectiv permisului pentru angajare sezonieră. Angajatorul care, în termen de 35 de zile de la data eliberării permisului pentru angajare, respectiv a permisului pentru angajare sezonieră, nu asigură permisul de şedere temporară a cetăţeanului român, nu încheie contractul de muncă cu cetăţeanul străin şi nu anunţă cetăţeanul străin la autorităţile de taxare, este obligat să returneze permisul Agenţiei în vederea distrugerii acestuia.

Cererea pentru eliberarea permisului de şedere temporară şi muncă se predă personal de cetăţeanul străin la unitatea MAI din localitatea de reşedinţă, pe un formular special, dacă îndeplineşte următoarele condiţii: deţine mijloace de întreţinere; are cazare asigurată; deţine asigurare medicală; are document valabil de călătorie sau carte de identitate emisă de organul emitent competent al altui stat; nu are interdicţie de intrare şi şedere pe teritoriul Muntenegrului; cazier judiciar din țara de origine (de preferință tradus în limba locală) și din Muntenegru din care se rezulte că nu este condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de peste 6 luni pentru o infracţiune pentru care se dispune începerea urmării penale din oficiu sau au încetat efectele legale ale condamnării; nu există impedimente din motive legate de siguranţa naţională, ordinea publică sau sănătatea publică; oferă dovada justificării cererii de eliberare a permisului (oferta scrisă a angajatorului pentru angajarea cetăţeanului străin pe un loc de muncă determinat;dovada nivelului de studii şi calificare; dovada privind starea de sănătate). Permisul de şedere temporară şi muncă pentru angajarea unui cetăţean străin se eliberează cu valabilitate de până la un an, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de până la doi ani.

d. Viza de angajare - este emisă unui cetăţean care intenţioneză să rămână în Muntenegru pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, pentru afaceri sau muncă, dar nu mai mult de 180 de zile într-un an de la data primei intrări; viza de tip D se emite cu una sau mai multe intrări în Muntenegru; procedura eliberării este curs de definitivare de către autoritățile muntenegrene de resort;

2. Recunoașterea calificărilor profesionale – nu au fost fost furnizate detalii privind legislația existentă cu privire la acest aspect

3. Soluționarea litigiilor de muncă - nu au fost fost furnizate detalii privind legislația existentă cu privire la acest aspect

4. Sistemul Național de Sănătate - Angajatorul este obligat să anunţe cetăţeanul străin cu care a încheiat

un contract de muncă în sistemul asigurărilor sociale obligatorii, prin depunerea unui formular special la autoritatea de taxare, împreună cu documenţia prevăzută de lege, în termen de 8 zile de la data încheierii contractului de muncă;

5. Alte informații utile: Autorități locale cu competență în domeniul muncii și securității sociale- Agenția  pentru Ocuparea Forței de Muncă. 


Ameninţări teroriste

Muntenegru nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă sfătuim să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile muntenegrene şi să accesaţi periodic site-ul web al Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Numărul infracţiunilor violente (crime, tâlhării) este redus, infracţionalitatea fiind ţinută sub control de autorităţi. Cazuri de acest gen in care sa fie implicaţi cetăţeni străini nu au fost semnalate decât foarte rar.

Recomandări generale

 • Păstraţi în locuri sigure documentele, valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Parcaţi autoturismul, chiar şi pentru perioade scurte, numai în spaţii amenajate şi marcate în acest scop, preferabil păzite.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei, precum şi contactarea Ambasada României în Muntenegru.


Sistemul medical

Este recomandabilă încheierea unei asigurări de călătorie, medicală şi de viaţă!

Sistemul medical are două componente: de stat şi privat.

În sistemul privat accesul este nelimitat, contra cost, la tarifele practicate curent.

Pentru asistenta medicală de urgenţă, gratuit, este necesară asigurarea medicală încheiată la firmele autorizate din ţară înainte de efectuarea călătoriei.

În Muntenegru nu sunt necesare vaccinări speciale.


Transport

Muntenegru dispune de două aeroporturi- Podgorita şi Tivat (acesta din urmă operează numai în sezonul estival).

Prin aeroportul Podgorita şi cel de la Tivat, pe timpul verii, sunt legături directe cu principalele capitale europene şi 2-3 curse zilnice la Belgrad.

Pe calea ferată există o singură rută Belgrad-Bijelo Polje-Podgorita-Bar, care asigura legătura cu Serbia fără a avea alte ramificaţii interne.

Din portul muntenegrean Bar pleacă curse de ferry-boat pe trei direcţii Bar-Bari (Italia)-Bar; Bar-Ancona (Italia)-Bar si Bar-Duress (Albania)-Bar.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă. În trafic se circulă cu faza de întâlnire aprinsă.

Este obligatorie purtarea centurii de siguranţă, iar copii de până la 5 ani trebuie să călătorească obligatoriu în dispozitive de reţinere omologate.

În zonele montane se impune o adaptare a vitezei în raport cu starea drumului. În sezonul rece este obligatorie echiparea autovehicolelor cu anvelope de iarnă, în perioada și pe porțiunile de drum stabilite anual prin ordin al Ministerului Afacerilro Interne al Muntenegrului.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să conducă cu atenţie şi să adapteze viteza la starea carosabilului, cu respectarea obligatorie a indicatoarelor rutiere.

În sezonul estival rutele spre şi pe litoral sunt aglomerate. Pentru rutele secundare trebuie obţinute din timp date suplimentare deoarece reţeaua drumurilor locale este în bună parte îngustă, la dimensiunile unei singure benzi de circulaţie, fără parapeţi de protecţie, ceea ce poate pune probleme reale unor conducători cu experienţa redusă.

Amenzile pentru abateri de la normele de circulaţie se încadrează între 20 - 2.000 euro (până la 6.000 de euro în cazul persoanelor juridice), iar în cazul abaterilor grave este prevăzută pedeapsa cu închisoare de până la 60 de zile.

Atenție !

Legislația muntenegreană prevede, în cazul șoferilor cu vârsta sub 24 de ani și mai puțin de 12 luni de la obținerea permisului auto, limitări de viteză de 70km/h pe drumurile naționale, 100 km/h pe autostradă, respectiv 40km/h în cazul conducerii motocicletelor de 50cm3. În cazul acestei categorii de conducător auto este interzisă conducerea sub influența alcoolului, în  orice concentrație, sau a substanțelor psihotrope. În cazul depășirii concentrației de alcool în sânge de 2g/kg, este prevăzută pedeapsa cu închisoarea pentru 60 de zile, iar în cazul concentrației între 1-2 g/kg, cuantumul amenzilor depinde de concentrația respectivă.

În cazul producerii unui accident auto, este interzisă părăsirea locului accidentului, cu excepția motivelor medicale sau în cazul unui accident soldat cu pagune materiale minore (de până la 1.000 de euro) și s-a convenit cu celălalt conducător auto completarea raportului european privind accidentul auto. În acest ultim caz, conducătorul auto care solicită efectuarea expertizei, achită cheltuielile de expertizare în valoare de 50 de euro, existând posibilitatea recuperării de la conducătorul auto vinovat de producerea accidentului, în urma unei sentințe judecătorești în acest sens. Se aplică o amendă de 50 de euro conducătorului auto care refuză completarea/semnarea raportului european privind accidentul auto.
 

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor este bună. Informaţii actualizate zilnic privind situaţia traficului rutier pot fi obţinute 24h/24 de la Centrul Info-trafic la numerele de telefon (00382) 19807, (00382) 020 234 999, (00382) 063 239 987. Muntenegru nu dispune de autostrăzi.

Pe ruta Podgorica – Sozine – Bar se plăteşte o taxă de 2.50 euro pentru trecerea printr-un tunel de circa 5 km.
 

 • Limitele maxime de viteză admise
  • în localităţi 50 km/h
  • în afara localităţilor 80 km/h

Atenţie! Respectaţi cu stricteţe limitările de viteză şi prevederile legate de utilizarea dispozitivelor “hands-free” ale telefonului mobil în timpul conducerii autovehiculului.
 

 • Centura de siguranţă

Purtarea centurii de siguranţă este obligatorie.
 

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.
 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere romanesc este recunoscut.
 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

Accidentele de orice fel trebuie anunţate la politie, iar agenţii de circulaţie care întocmesc documentele de constatare le supun spre soluţionare unei instanţe de judecată, singura în măsura sa ia decizii. Numai în baza deciziei unei instanţe se eliberează ulterior, de către politie, dovada pentru reparaţii.


Reglementări vamale

Este obligatorie declararea sumelor mai mari de 5000 euro, sau echivalentul in alte valute. Sumele de bani trebuie declarate în scris, în declaraţia vamala.

Este interzisa introducerea in Muntenegru de droguri, alte tipuri de substanţe similare, armament, muniţie, exploziv, substanţe toxice sau radioactive.

Este interzisă introducerea de bunuri de acelaşi fel în cantităţi însemnate, în vederea comercializării (îndeosebi ţigări, băuturi alcoolice, etc.).

Conform reglementărilor legale, turiștii pot introduce alimente pentru consum propriu: fructe uscate, legume, ciuperci, cafea, ceai, condiment (în total până la 1 kg), 1 l de băuturi alcoolice, 2 l de suc și 5 l de apă îmbuteliată, în ambalajul original.

Alimentele destinate consumului pe durata călătoriei (sendviș, biscuiți, etc), în cantitate toală de până la 1 kg, în ambalajul originar, nu vor fi supuse inspecției vamale. Este permisă introducerea alimentelor pentru sugari și a alimentelor diatetice prescrise medical, cu condiția să nu fie nevoie de condiții special de păstrare și să fie păstrate în ambalajul original.


Regimul medicamentelor

Medicamentele pot fi introduse în ţară numai pentru necesităţi personale, în baza reţetelor, fiselor de externare din spital sau alte documente în care este înscris diagnosticul, în original, în care se fac prescrierile de tratament.


Utilizarea cărţilor de credit

Moneda locală este euro.

În Muntenegru există un sistem bancar destul de dezvoltat. Se acceptă plata cu cărţile de credit la marile magazine, restaurante şi staţii de benzină. Sunt acceptate următoarele cărți de credit: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Diners.


Regimul animalelor de companie

Animalele de companie pot fi introduse în Muntenegru în baza unor dovezi privind starea de sănătate a animalelor şi situaţia vaccinărilor eliberate în ţara de domiciliu.


Numere utile de telefon

 • Salvare 123
 • Poliție 122
 • Urgențe 124
 • Call centre – punct asistență medicală Podgorița 19816
 • Call centre – Federația Auto-Moto Muntenegru 19807

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice