Condiţii de călătorie

Japonia

Ultima actualizare: 
5 februarie 2016


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români, posesori ai unui paşaport simplu/ simplu electronic, pot intra şi rămâne pe teritoriul Japoniei, fără viză, pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile într-un interval de 6 luni de la data primei deplasări.

În Japonia nu există nicio reglementare legală prin care este obligatorie o anume valabilite a pașaportului pentru cetățenii care doar tranzitează arhipeleagul, pașaportul trebuind să fie doar valabil la momentul efectuării tranzitului.

În situaţia în care cetăţeanul român care intră în arhipelag deţine o viză de lungă şedere sau permis de reşedinţă, singura cerinţă este ca paşaportul să fie valabil la momentul intrării.

Pentru cetățenii români care călătoresc în Japonia în scop turistic, în contextul programului Visa Waiver, Serviciul de Imigrări solicită ca pașaportul cetățeanului român să aibă o valabilitate care să acopere perioada de ședere în arhipelag.

Ministerul Afacerilor Externe face apel la cetăţenii români care se vor deplasa în Japonia să respecte cu stricteţe legislaţia şi reglementările locale, în special cele privind durata şederii şi condiţiile de călătorie menţionate în continuare, contribuind astfel, prin propriul lor comportament, la permanentizarea regimului de deplasare fără vize.

Cetăţenii români pot călători fără viză în Japonia exclusiv pentru următoarele scopuri:

 • Excursii turistice;
 • Vizitarea unor rude sau prieteni;
 • Participarea la manifestări ştiinţifice;
 • Prezenţa la conferinţe sau seminarii;
 • Deplasări în scopul unor tratative comerciale, adică un sejur de scurtă durată, în cursul căruia nu se urmăreşte desfăşurarea unei activităţi lucrative sau obţinerea unei remuneraţii;

Cetăţenii români au nevoie de viză pentru a călători în Japonia pentru următoarele scopuri:

 • Căutarea unui loc de muncă;
 • Exercitarea unei activităţi lucrative (inclusiv în domeniul artistic/pentru spectacole sau în domeniul sportiv, în scopul primirii unei remunerări);
 • Studii;
 • Deplasarea în calitate de soţ/soţie/copil al unui cetăţean japonez;
 • Şederea de lungă durată cu familia („Dependent”);

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 vor fi exoneraţi de viză de intrare pentru o perioadă de 90 zile şi posesorii de paşapoarte simple temporare dacă scopul călătoriei este turistic, vizită, activităţi ştiinţifice şi culturale (conferinţe, seminarii).

Atenţie! Autorităţile japoneze nu eliberează vize la frontieră! Acestea se pot obţine numai de la ambasadele şi consulatele Japoniei din străinătate.

În România, vizele se pot obţine de la Ambasada Japoniei la Bucureşti.

Atenţie! În conformitate cu legea japoneză, posesia unei vize nu garantează şi obţinerea permisiunii de intrare şi şedere în Japonia.
 

 • Permisiunea de intrare, categoria şi perioada de şedere sunt hotărâte de autorităţile japoneze în momentul prezentării la punctul de trecere a frontierei;
 • Permisul de şedere pe teritoriul nipon este acordat de Biroul de Imigrări care are competenţă în zona în care locuieşte solicitantul;
 • Schimbarea statutului de rezidenţă este permisă numai cu acordul Biroului Regional de Imigrări.

Următoarele situaţii constituie infracţiuni la regimul intrării şi şederii în Japonia:

 • încălcarea reglementărilor cu privire la legislaţia muncii;
 • depăşirea perioadei de şedere stabilite de autorităţile nipone;
 • imposibilitatea de a face dovada posesiei unui permis pentru străini valabil sau a unui paşaport valabil pe care să fie aplicată menţiunea privind permisiunea de şedere în Japonia;
 • desfăşurarea unor activităţi ce contravin statutului de rezidenţă acordat de autorităţile nipone.

Legislaţia japoneză prevede următoarele sancţiuni în cazul în care condiţiile cu privire la regimul de intrare şi şedere nu sunt respectate:

 • extrădarea;
 • închisoare până la 3 ani;
 • amendă penală de 3 milioane de yeni (aproximativ 30.500 de Euro).

Conform legislaţiei nipone, nu este permisă desfăşurarea unor activităţi remunerate de către vizitatori temporari, persoane aflate în tranzit, studenţi, persoane care desfăşoară activităţi culturale neremunerate şi de formare (tip training), precum şi persoanele care beneficiază de statutul de “Dependent.”

Atenţie! Conform modificării legii privind controlul imigraţiei şi recunoaşterea refugiaţilor, străinii care se prezintă la intrarea pe teritoriul japonez sunt obligaţi să accepte prelevarea de amprente digitale şi efectuarea unei fotografii, proceduri standard de control a trecerii frontierei.

Categoriile de cetăţeni care sunt exceptate de la această reglementare sunt următoarele:

 • Rezidenţii permanenţi speciali;
 • Persoanele care nu au împlinit 16 ani;
 • Persoanele care desfăşoară activităţi care se încadrează la statutul de rezidenţă „diplomat” sau „oficial”;
 • Persoanele care au fost invitate de către conducătorii unor instituţii administrative naţionale din Japonia;
 • Persoanele desemnate de către Ministerul Justiţiei al Japoniei ca fiind asimilate categoriilor 3 sau 4 de mai sus.

Autorităţile japoneze vor realiza cu această ocazie şi un scurt interviu al solicitantului de intrare în Japonia.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională japoneză recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile japoneze:


ATENŢIONĂRI SPECIALE

 • Persoanele care au fost extrădate din Japonia, cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul acestei ţări, sau cărora li s-a respins cererea pentru obţinerea unui permis de şedere local, sunt obligate să solicite viză de intrare de la ambasadele şi consulatele Japoniei din străinătate.
 • RESPECTAŢI CU RIGUROZITATE LEGISLAŢIA LOCALĂ privind condiţiile de intrare şi regimul de şedere în Japonia!
 • NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE INTRARE ŞI A REGIMULUI DE ŞEDERE PE TERITORIUL JAPONIEI pot determina autorităţile nipone să vă refuze dreptul de intrare în ţară!
 • NERESPECTAREA DECLARAŢIEI FĂCUTE LA FRONTIERĂ poate determina refuzul intrării în Japonia la o viitoare călătorie!

Cu ocazia controlului la frontiera din Japonia ESTE POSIBIL CA OFIŢERUL DE IMIGRAŢIE SĂ VĂ PUNĂ ÎNTREBĂRI PRIVIND:

 • scopul intrării în Japonia;
 • durata şederii;
 • locul de cazare;
 • posibilitatea de a vă suporta cheltuielile de şedere etc.

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră documente cu ajutorul cărora să puteţi răspunde la aceste întrebări!

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze Ambasadei României la Tokyo şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Japonia?

Legislația muncii pentru străin

„Legea privind controlul imigrării și recunoașterea refugiaților” prevede următoarele categorii de străini ce au drept de muncă în Japonia:

 • Cei ce au dreptul să muncească în orice industrie sau să dețină orice fel de loc de muncă:
  • Rezident permanent
  • Soț/soție de cetățean japonez
  • Soț/soție de rezident permanent
  • Rezident pe termen lung
 • Cei ce sunt limitați la numite domenii și tipuri de locuri de muncă:
  • Profesori, artiști, activități religioase, jurnaliști, investitori/manageri, cei care activează în servicii juridice/contabile, servicii medicale, cercetători, instructori, ingineri, specialiști în servicii umanitare și internaționale, cei transferați între companii, cei în industria divertismentului, muncitori calificați și cei cu activități desemnate.
  • Pentru a se angaja în alt domeniu sau o altă formă de activitate decât cea de sus, cei din această categorie trebuie să obțină o nouă viză ce le oferă dreptul de a-și schimba statutul de rezident conform noii categorii de job.
 • Cei care au statut de student la facultate, student înainte de facultate, activist cultural, vizitator temporar, stagiar și dependent trebuie să obțină un permis special ce le conferă dreptul de a se angaja și în alte activități pecuniare. 

Studenții au dreptul să lucreze un număr de maxim 28 ore/săptămână. În timpul vacanțelor școlare numărul se ridică la 8 ore/zi.

Pentru a putea schimba statutul de rezident în Japonia trebuie ca persoana respectivă să se adreseze organelor locale competente (Oficiul pentru Imigrări).


Identificarea unui loc de muncă

În Japonia sunt în jur de 550 de Centre Publice de Muncă și Securitate în municipalitățile principale. Aceste centre oferă informații pentru găsirea unui loc de muncă, inclusiv în mai multe limbi de circulație internațională. Funcționarii din aceste centre oferă cetățenilor străini consiliere vocațională și informații cu privire la postări de noi locuri de muncă.

Serviciul este oferit și prin intermediul internetului la adresa web https://www.hellowork.go.jp/ (doar în limba japoneză).

În majoritatea cazurilor, cetățenii străini care vin în Japonia muncesc în sistemul de educație ca profesori de limba engleză, cel mai frecvent, sau alte limbi străine.

De reținut pentru găsirea a unui loc de muncă în Japonia:

 • CV-ul este privit cu deosebită considerație.
 • Este de preferat ca, înainte de semnarea contractului, condițiile de muncă să fie reconfirmate, pentru siguranța și liniștea dumneavoastră.
 • Atenție la agențiile ce oferă muncă ilegal și care funcționează fără autorizații necesare.
 • Întârzierea la interviu este de evitat. În caz că nu puteți ajunge la timp, din cauze ce nu vi se pot imputa,  este de preferat să sunați și să vă consultați cu persoana responsabilă de interviu.

Centre de angajare pentru cetățenii străini

Există centre de angajare pentru străin în majoritatea prefecturilor din Japonia. Cele mai imporante agenții de ocupare a forței de muncă pentru străini sunt localizate în Tokyo (Shinjuku), Nagoya și Osaka.

Tokyo Employment Service Center for Foreigners

Adresa: 〒160-8489, 1st Floor Hello Work Shinjuku Bldg. (Kabuki-cho office) 2-42-10 Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo
Telefon:+81 3 3204 8609
Fax: +81 3 3204 8619
Website: http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/english.html .

Osaka Employment Service Center for Foreigners

Adresa: 8-47 Kakuda-cho Kita-ku Osaka Hankyu Grand Bldg 16th floor 
Telefon: +81 6 7709 9465
Fax: +81 6-7709-9468
E-mail: gaikoku@osaka-rodo.go.jp
Website: http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/e-toppage.html

Nagoya Employment Service Center for Foreigners

Telefon: +81 5 2971 2059
Website: http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/english.html

Alte informații

Deși Japonia este o țară sigură, este important ca înainte de venirea în Japonia pentru muncă să fie realizate toate verificările necesare cu privire la validitatea și exactitate contractelor. În unele cazuri, ce privesc contracte semnate înafara Japoniei, la momentul venirii în Japonia contractul ar putea fi schimbat pe plan local. Acest lucru poate duce la schimbarea condițiilor de muncă în dezavantajul angajatului.

Cei ce sunt angajați la o firmă în Japonia sau cei ce sunt rezidenți pe mai mult de un an trebuie să dețină  asigurare de sănătate și să contribuie la serviciul de pensii.

În caz de salarii neplătite, ore suplimentare neplătite, concediere din cauza absenței de la serviciu ce avut la bază un accident la locul de muncă, etc. instituția care oferă consiliere de muncă este  Biroul de consiliere pentru cetățeni străini (din cadrul Departmentelor de Inspecție și Standardelor Muncii din fiecare prefectură).


Ameninţări teroriste

Riscul ameninţărilor teroriste în Japonia este scăzut, însă cetăţenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.
Recomandăm cetăţenilor români care călătoresc sau se află în Japonia să consulte periodic informaţiile prezentate de autorităţile locale şi să urmeze recomandările acestora.


Siguranţă şi criminalitate

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să manifeste atenţie atunci când călătoresc în anumite zone pe teritoriul Japoniei. MAE recomandă cetăţenilor români să evite călătoriile în zonele afectate de cutremurul, valurile tsunami şi accidentul nuclear din 11.03.2011, în special prefectura Fukushima. Cetătenii români sunt sfătuiţi să evite orice deplasare în zona de 20 de km adiacentă centralei nucleare Fukushima Daichii. Mai multe informatii se pot regăsi la următoarea adresă de Internet:

http://www.kantei.go.jp/foreign/incident/health_and_safety.html

Cetăţenii români care se află pe teritoriul acestui stat sunt sfătuiţi să respecte următoarele recomandări:

 • Să respecte cu stricteţe anunţurile şi recomandările autorităţilor locale;
 • Să urmărească mass-media locală pentru a afla care sunt zonele cele mai afectate pentru a le putea evita;
 • Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit pentru a evita pierderea acestora.
 • Cetăţenii români trebuie să ţină cont de faptul că Japonia, ca şi majoritatea insulelor din zonă, prezintă un potenţial seismic ridicat.
 • Informaţii suplimentare despre cutremurele din Japonia sau tsunami pot fi obţinute accesând următoarele pagini de internet:
 • Japan Meteorological Agency: http://www.jma.go.jp/jma/index.html
 • USGeological Survey: http://www.usgs.gov/
 • Pacific Tsunami Warning Centre: http://ptwc.weather.gov/
 • Japan Turism Agency: http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/page03_000000.html (site-ul oferă posibilitateadescărcării, de către turiști și rezidenți, a unei aplicații în limba engleză care oferă informații în timp real despre cutremure și alerte de tsunami).

Japonia este, în general, o ţară sigură din punctul de vedere al criminalităţii. Totuşi, se recomandă turiştilor să manifeste o atenţie sporită la bicicliştii şi motocicliştii care uneori practică furtul genţilor trecătorilor. În cazul în care cetăţeanul român este victima unei infracţiuni, se recomandă anunţarea de urgenţă a celui mai apropiat post de poliţie, situat de regulă în intersecţii importante sau în apropierea staţiilor de tren.

În cazul pierderii sau furtului paşaportului sau a altor documente emise de autorităţile române, trebuie contactat cel mai apropiat post de poliţie în vederea întocmirii unei declaraţii privind data, locul şi circumstanţele producerii evenimentului. Pe baza acestei declaraţii, victima poate solicita, prin intermediul Ambasadei României de la Tokyo, eliberarea unui titlu de călătorie, ce îi va permite reîntoarcerea în ţară.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor nipone, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • pompieri şi serviciul de ambulanţă: 119 (limba engleză)
 • accidente şi infracţiuni (poliţie): 110 (limba engleză)
 • accidente şi incidente maritime: 118

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Având în vedere costul foarte mare al serviciilor medicale, se recomandă încheierea unei asigurări medicale şi de călătorie pentru persoanele care călătoresc în Japonia. Întrucât nu toate poliţele de asigurare emise în România sunt acceptate de unităţile medicale nipone, este de preferat încheierea de contracte de asigurare cu acele companii care au o experienţă pe piaţa niponă pe care o pot dovedi şi parteneriate încheiate cu firme internaţionale. Se recomandă evitarea companiilor care dau numai instrucţiuni vagi în legătură cu procedura de urmat în cazul îmbolnăvirilor sau care nu pun la dispoziţia clienţilor o listă a unităţilor medicale la care se poate apela în caz de nevoie.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Japonia se circulă pe partea stângă a drumului.
 

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.
 

 • Centura de siguranţă

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie atât de către conducătorul auto cât şi de pasagerul situat pe scaunul din faţă. Copiii având vârsta sub şase ani trebuie aşezaţi pe scaune special destinate lor.
 

 • Limitele de viteză admise

Limitele de viteză admise sunt de 40 km/oră în oraş şi 80 km/oră pe autostradă.
 

 • Parcarea

Parcarea autovehiculelor se face numai în locuri special amenajate.
 

 • Permisul de conducere

În Japonia nu sunt recunoscute permisele de conducere româneşti (inclusiv cele internaţionale). Obţinerea permisului de conducere nipon se face numai dacă solicitantul a trecut cu succes examenul de echivalare în Japonia a permisului de conducere românesc.

Conducerea sub influenţa alcoolului este strict interzisă, indiferent de nivelul concentraţiei de alcool. Încălcările minore ale regulilor de trafic sunt penalizate cu amenzi ce trebuie plătite în termen de 7 zile.

Indiferent de gravitatea accidentului rutier, persoana implicată trebuie să acorde imediat primul ajutor victimei şi să anunţe cel mai apropiat post de poliţie. În Japonia conducătorii auto trebuie să aibă încheiată în mod obligatoriu o asigurare de răspundere civilă.


Reglementări vamale

Nu pot fi introduse în Japonia produse alimentare, fructe şi legume. În ceea ce priveşte produsele cosmetice, conform legislaţiei nipone, este permisă introducerea a maximum 24 de bucăţi din acelaşi produs. Produsele alimentare procurate din spaţiile comerciale duty-free pot fi supuse unei inspecţii sanitare suplimentare la vama niponă. Produse permise: 3 sticle x 760 ml conţinând băuturi alcoolice; 100 bucăţi ţigări de foi; 400 bucăţi de ţigări; parfum - 2 flacoane x 50 ml.

Nu există limită la sumele de bani ce pot fi introduse sau scoase din Japonia, dar sumele care depăşesc echivalentul a 1 milion yeni (circa 10.100 euro) trebuie declarate autorităţilor vamale la trecerea frontierei.


Regimul medicamentelor

Cantitatea de medicamente procurate pe baza de reţetă medicală, care pot fi introduse în Japonia, nu poate depăşi necesarul pentru o lună, iar cea a medicamentelor obţinute fără prescripţie medicală nu poate depăşi necesarul pentru două luni. Limita maximă admisă pentru medicamentele de uz extern (ex.: picături pentru ochi, unguente, loţiuni pentru piele şi păr) este de 24 de bucăţi. Pentru persoanele ce urmeaza tratamente speciale este recomandată prezentarea la vamă a prescripţiei medicale din România, precum şi a unei scrisori din partea medicului personal, privind scopul utilizării respectivului medicament/tratament.

Este interzisă introducerea pe teritoriul nipon a medicamentelor ce fac parte din categoria stimulentelor (amfetamine, metanfetamine etc). Decizia privind legalitatea introducerii unui medicament în Japonia şi posibilitatea confiscării acestuia revine în totalitate autorităţilor vamale nipone.


Utilizarea cărţilor de credit

Utilizarea cărţilor de credit este foarte răspândită în Japonia, persoanele care fac plăţi de sume mai mari în numerar fiind privite de regulă cu neîncredere. Sunt acceptate principalele cărţi de credit internaţionale (American Express, Visa etc.) şi cele emise de instituţiile financiare locale. Acest lucru este afişat în mod vizibil la intrarea în magazinele unde se pot efectua plăţi în acest sistem.


​Regimul animalelor de companie

La sosirea pe teritoriul nipon, animalele de companie vor fi supuse unei perioade de carantină de 180 de zile, pe cheltuiala proprietarului (autorităţile nipone suportă numai costul testelor veterinare, proprietarul este obligat să achite cheltuielile de întreţinere a animalului de companie, respectiv hrana, chiria spaţiilor în care este cazat, curăţenie, cota-parte din salariul personalului specializat etc.). Durata carantinei este de 12 ore în cazul în care există dovada efectuării unei carantine de 180 de zile în România, certificatul eliberat de autorităţile române privind cronologia vaccinurilor antirabice efectuate, precum şi numărul de microcip. Călătorii care doresc să intre în Japonia cu animale de companie au obligaţia de a înştiinţa cu cel puţin 40 de zile înainte de sosirea în Japonia, Serviciul de Carantină ce aparţine de aeroportul prin care se va face intrarea pe teritoriul nipon, indiferent dacă animalul de companie va fi transportat ca bagaj de mână sau prin cargo.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice