Condiţii de călătorie

Islanda

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
12 ianuarie 2018


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Islanda.

Cetăţenii români pot călători în Islanda în baza paşaportului sau a cărţii de identitate, valabile.

Atenţie! Valabilitatea documentelor de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin trei luni data încheierii călătoriei (data ieşirii de pe teritoriul Islandei).

Începând cu data de 1 ianuarie 2012, Islanda a deschis piaţa muncii pentru cetăţenii români.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională islandeză (în ceea ce priveşte cuantumul minim al sumelor, regimul asigurărilor medicale şi necesitatea obţinerii vizei) recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile islandeze:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Islandei (www.mfa.is)

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României acreditate în Islanda (Ambasada României la Copenhaga/Danemarca) şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

 

Doriţi să munciţi în Islanda?

Autoritățile islandeze eliberează permisul de şedere pentru motive de muncă după modelul scandinavic, respectiv, rezidenți ai Spațiului Economic European (SEE) și non-rezidenți SEE.

Rezidenții SEE

În temeiul acordurilor SEE, guvernul islandez are obligația de a acorda prioritate pe piața muncii interne lucrătorilor din statele membre SEE și nu au nevoie de niciun permis de muncă în Islanda.

Statele membre ale Spaţiului Economic European sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Ungaria, Irlanda, Islanda, Italia, Cipru, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Portugalia , Polonia, România, Spania, Slovacia, Slovenia și Suedia. De asemenea, cetățenii elvețieni au aceleași drepturi în Islanda ca cetățenii statelor din SEE.

Rezidenții SEE au dreptul să rămână în Islanda și să lucreze fără un permis special până la trei luni sau șase luni dacă sunt în căutarea unui loc de muncă. Dacă aceștia intenționează să se stabilească pentru o perioadă mai mare de șase luni, atunci este necesar să obțină un permis de ședere, pentru care se poate aplica după sosirea în Islanda. Orice angajare în Islanda trebuie raportată de către angajator la Direcția Muncii islandeze. Vinnumálastofnun (Directorate of Labour, Hafnarhúsið Tryggvagata, 150 Reykjavík, Tel.: (+354) 515-4800, http://english.vinnumalastofnun.is/home/).

Rezidenții SEE trebuie să prezinte adresa de reședință la Registrul Național. În conformitate cu Registrul Național, angajatorul este cel care trebuie să se aplice pentru un ID în numele rezidenților SEE, în termen de 4 săptămâni. Dacă nu deține un permis de ședere, cetățeanul SEE este obligat să se aplice pentru un card de impozitare (http://www.go-to-iceland.com/tax-card.html).

Rezidenți din afara SEE nu post lucra în Islanda fără un permis de ședere și de muncă. Aceștia trebuie să depună cererea de obținere a unui permis de ședere/muncă înainte de sosirea în Islanda. Dacă aceștia ajung în Islanda și decid să aplice pentru un prermis de ședere, atunci ei trebuie să părăsească țara pănă la obținerea autorizației. Există, totuși, excepții:

 • dacă sunteți căsătorit cu un cetățean islandez sau cu un străin căruia i se permite să lucreze în Islanda și are vârsta de 24;
 • dacă unul dintre părinți este cetățean islandez sau străin și deține permis de ședere în Islanda și vârsta de 18 ani.

Direcția de Imigrație aplică pentru un permis de ședere temporar la Direcției Muncii, care notifică angajatorul și cetățeanul străin cu privire la aceasta. Direcția de Imigrație primește o copie a notificării. Registrul național stabilește un număr de identificare pentru o perioadă de 4 săptămâni, în timp ce va trebui să așteptați 90 de zile pentru obținerea permisului de muncă. Ulterior obținerii unui ID se poate aplica pentru un card de impozitare. Angajatorul și nu angajatul este cel care se aplică pentru obținerea permisului de reședință și de muncă pentru un cetățean din statele din afara SEE. De asemenea, el solicită și este considerat responsabil pentru obținerea cardului de impozitare. Acest lucru poate fi făcut înainte de sosirea în Islanda și trebuie menționat în Registrul național. Angajatorul depune la Direcția de Imigrație cererea de permis de muncă limitată, împreună cu cererea potențialului angajat pentru un permis de ședere. Direcția de Imigrație trimite apoi cererea de permis de muncă la Direcției Muncii, care evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea unui permis de muncă limitată.

Documentele care trebuie să însoțească cererea de permis de muncă limitat:

 • Un contract scris de muncă între angajator și persoana pentru care se solicită permisul de muncă. Salariile trebuie să respecte contractele salariale actuale. În Islanda salariul minim este stipulat în lege.
 • Dovada de asigurare medicală și un certificat medical de la un medic, care să ateste starea de sănătate a persoanei pentru care se solicită permisul de muncă limitate. Certificatul medical trebuie să fie în islandeză sau în limba engleză.

Prelungirea permiselor de muncă

 • Cererile de prelungire privind permisele de muncă limitate trebuie să ajungă la Direcția Muncii cu mai puțin de o lună înainte de data expirării autorizației inițiale.
 • Angajatorul trimite ccererea de prelungire a permisului de muncă, împreună cu cererea angajatului străin de prelungire a permisului de ședere, la Direcția de Imigrație. Direcția de Imigrație trimite ulterior cererea de extindere a permisului de muncă limitat la Direcția Muncii.
 • Angajatorul este responsabil pentru trimiterea cererilor de permise de muncă limitate la Direcției de Imigrare.

Permisele de muncă limitate sunt de obicei acordate pentru perioade de un an.

Permise de muncă din alte țări ale SEE nu au nicio valabilitate în Islanda.

Cetățenii din Scandinavia

Dacă un cetățean din țările scandinave dorește să se mute în Islanda, acesta trebuie să ateste schimbarea de reședință la Internordisk flytteattest. Acest lucru nu este necesar în cazul cetățeanul în speță se află în Scandinavia pentru mai puțin de 6 luni (3 luni pentru Danemarca), însă trebuie să se înregistreze dacă doresc un permis de muncă.

Permise de muncă din alte țări ale SEE nu au nicio valabilitate în Islanda.

 

Asistenţă consulară

Atenţie! Nu există o misiune diplomatică şi niciun oficiu consular de carieră ale României în Islanda. În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, puteţi solicita, în caz de necesitate, eliberarea unui titlu de călătorie (Emergency Travel Document) în vederea întoarcerii în România, din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în Islanda.

Există un consulat onorific – Consulatul onorific al României la Reykjavík - care poate sprijini rezolvarea unor probleme urgente prin contactele cu autorităţile locale, dar care nu poate emite documente de identitate româneşti sau efectua formalităţi consulare speciale.

Ambasada României din Danemarca este acreditată şi în Islanda.


Ameninţări teroriste

Islanda nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Islanda nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Cetăţenilor români care călătoresc în Islanda li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile islandeze şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Islanda este o ţară cu un nivel foarte scăzut al criminalităţii.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor islandeze, trebuie apelat numărul de urgenţă – 112.

 

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Islanda.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă în cazul în care vă deplasaţi în Islanda.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată legătura cu agentul sau partenerul islandez al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare.

Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare.
Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Islanda, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Limitele de viteză admise
  • 50 km/h în interiorul localităţilor
  • 80 km/h, în afara localităţilor
 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data intrării în Islanda.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor (tamponare fără victime), completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor.

Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă.
Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează oficiul consular român cel mai apropiat.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident: serviciul de urgenţe 112

Pentru informaţii privind starea drumurilor, limitele de viteză şi condiţiile particulare de trafic, se poate acces pagina internet www.vegag.is


Reglementări vamale

Regulamentul vamal islandez conţine reglementări similare cu ale ţărilor membre ale Uniunii Europene.

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfumuri 50 g.

Pentru informaţii complete privind regimul vamal islandez, puteţi accesa pagina web a serviciului vamal: www.tollur.is


Regimul medicamentelor

Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice