Condiţii de călătorie

Filipine

Ultima actualizare: 
11 mai 2015


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români care deţin paşapoarte simple nu au nevoie de viză de intrare pe teritoriul Republicii Filipine pentru o perioadă de şedere de maxim 30 de zile. Pentru prelungirea perioadei de şedere, cetăţenii români trebuie să se prezinte la Biroul de Imigrări cu minimum 5 zile înainte de expirarea perioadei legale de şedere (30 zile).

Condiţiile pentru intrarea fără viză pe teritoriul acestui stat:

 • Valabilitatea paşaportului să depăşească cu cel puţin 6 luni perioada şederii în Filipine
 • Bilet de călătorie pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru o altă ţară de destinaţie.

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să contactaţi Ambasada Republicii Filipine în România.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională filipineză şi necesitatea obţinerii vizei, vă sfătuim să consultaţi informaţiile oficiale furnizate de autorităţile filipineze:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Filipine (www.dfa.gov.ph)
 • Ambasada Republicii Filipine din Bucureşti cu reședința la Budapesta, Ungaria.

În cazul unei călătorii în Filipine, trebuie avut in vedere că există numeroşi vulcani activi, care pot erupe în orice moment. Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu se deplaseze în aceste zone fără verificarea, în prealabil, a avertismentelor transmise de autorităţile locale competente.

Pentru perioada iulie-noiembrie, când este sezonul taifunurilor, MAE recomandă cetăţenilor români să manifeste prudenţă şi să respecte cu stricteţe sfaturile autorităţilor locale, precum şi accesarea paginii web cu privire la situaţia taifunurilor: www.typhoon2000.ph.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Filipine?

Cetăţenii români care doresc să muncească în Republica Filipine trebuie să se afle în posesia unui permis de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit (AEP).

Instituţia competentă care eliberează acest AEP este Departamentul Muncii și al Forţei de Muncă al Republicii Filipine (Department of Labor and Employment - DOLE).

Categoriile de cetăţeni care pot aplica pentru permis de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit (AEP):

 • toți cetățenii străini care doresc să se implice în activități lucrative în Republica Filipine ;
 • profesioniștii străini cărora li se permite să practice profesia în Republica Filipine, în reciprocitate și alte acorduri internaționale și în servicii de consultanță în conformitate cu secțiunea 7 (j) din Legea Modernizare RPC de 2000 (http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2000/ra_8981_2000.html);
 • Titularii de vize de rezidenţă Special Investors (SIRV), Special Retirees (SRRV), Treaty Traders (9d) sau Special Non-Immigrant (47 (a) 2), atât timp cât aceștia ocupă funcţii executive, de consiliere sau tehnice în orice unitate.

Categoriile de cetăţeni scutiţi în vederea aplicării pentru permis de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit (AEP):

 • Membri ai serviciilor diplomatice şi oficiali guvernamentali străini acreditați de către guvernul filipinez;
 • Ofițerii și personalul organizațiilor internaționale din care guvernul filipinez este membru cooperant și soțiile lor legitime care doresc să lucreze în Filipine;
 • Cetățenii străini aleși în calitate de membri ai consiliului de conducere, care nu ocupă nicio altă funcție, dar au doar drept de vot în corporație;
 • Cetățenii străini cărora li s-a acordat scutire de legi speciale și de toate celelalte legi care pot fi promulgate de către Congres;
 • Proprietari și reprezentanți ai directorilor străini, ale căror firme sunt acreditate de către Philippine Overseas Employment Administration (POEA), care se deplasează în Filipine pentru o perioadă limitată numai în scop de intervievare a candidaților filipinezi pentru ocuparea forței de muncă în străinătate;
 • Cetățenii străini care se deplasează în Filipine pentru a preda, prezenta și / sau efectua studii de cercetare a studiilor în universități și colegii ca vizite, schimb sau adjuvant de profesori pe baza unor acorduri oficiale între universitățile sau colegiile din Filipine și universitățile sau colegiile străine; sau între guvernul filipinez și de guvernul străin, cu condiția ca scutirea să fie pe bază de reciprocitate;
 • Cetățeni străini rezidenţi și deținătorii de viză de rezidenţă temporară sau stagiarii, angajaţii sau cei care doresc angajare în muncă în Republica Filipine.

O cerere de permis de muncă pentru cetăţeni străini - Alien Employment Permit - se depune personal sau prin intermediul angajatorului respectiv la Biroul Regional de competenţă al Departamentul Muncii și al Forţei de Muncă al Republicii Filipine (DOLE).

În cazul cetățenilor străini care urmează să fie alocaţi/stabiliţi în filiale, sucursale și întreprinderi mixte, implicaţi în operațiuni sau proiecte în țară, pot depune cererile în oricare dintre birourile regionale al DOLE, cel mai apropiat de locul de muncă.

Documentele necesare în vederea depunerii cererii pentru permis de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit :

 • formular completat;
 • fotocopie pașaport cu viză sau certificate de recunoaștere pentru refugiaţi;
 • contract de muncă;
 • fotocopie a permisului de a opera în afaceri sau în zonele economice eliberat de Primărie, Certificare eliberată de Philippine Economic Zone Authority (PEZA) sau Autoritatea Ecozone prin care se certifică faptul că societatea se află și funcționează în cadrul Ecozone;
 • Fotocopie de actualului AEP (dacă este pentru reînnoire).

Taxe:

 • taxa pentru permisul AEP este de 8.000 pesos/an (aproximativ 182 dolari SUA);
 • taxa anuală de reînnoire este de 3.000 pesos/an (70 dolari SUA);
 • perioada maximă de reînnoire este de 5 ani.
 • Dacă în urma evaluărilor se constată că cetăţeanul străin a lucrat fără AEP sau că la data aplicării AEP-ul este expirat, se percepe o penalizare de 10.000 pesos (aproximativ 230 dolari SUA)  pentru fiecare an în parte sau mai puţin de 1 an.

Ministrul Muncii și Ocupării Forței de Muncă, prin intermediul directorului regional DOLE, care are jurisdicție asupra locului de muncă al cetățeanului străin, autorizează emiterea unui permis de muncă pentru cetăţenii străini..

Permisul de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit- este valabil 1 an sau până la terminarea contractului de muncă, perioadă care nu poate depăși 5 ani. Acest permis este valabil doar pentru poziția și compania pentru care a fost eliberat.

În cazul în care sunt descoperiţi cetăţeni străini care lucrează fără  permisul de muncă pentru cetăţeni străini Alien Employment Permit (AEP) sau cu AEP expirat, aceștia trebuie să plătească o amendă de 10.000 pesos (aproximativ 230 dolari SUA) pentru fiecare an în parte.

Perioada de procesare a cererilor pentru permis de muncă:

Dacă cererea este depusă la Biroul Regional, emiterea sau refuzul permisului de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit- se acordă în termen de 24 de ore de la publicare. Dacă cererea este depusă la alt birou, emiterea sau refuzul de AEP este în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

O cerere de reînnoire a permisului de muncă trebuie depusă înainte de expirarea acestuia. Cererile trebuie depuse în termen de 15 zile lucrătoare de la alegere/numire sau înainte de expirarea acestui permis, în cazul în care alegerea sau numirea va avea loc înainte de expirarea AEP. În cazul în care alegerea/numirea vor avea loc după expirarea AEP, cererea trebuie depusă înainte de expirarea AEP, iar AEP va fi reînnoit pentru un an.

Motivele refuzului eliberarii permisului de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit:

O cerere de AEP poate fi refuzată pentru înșelăciune a faptelor în aplicare; prezentarea de documente false; cetățeanul străin are antecedente penale; sau disponibilitatea unui cetăţean filipinez care este competent, capabil și dispus să facă treaba destinată cetățeanului străin.

Motivele suspendării permisului de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit:

Permisul de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit- poate fi suspendat după un proces echitabil bazat pe următoarele:

 • șederea continuă a cetăţeanului străin poate duce la deteriorarea interesului industriei sau a țării;
 • angajarea cetățeanului străin este suspendată de către angajator sau prin ordin al Curții.

Motivele revocării/anulării permisului de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit:

 • nerespectarea oricăreia dintre cerințele sau condițiile pentru care a fost eliberat permisul de muncă;
 • denaturarea faptelor din aplicaţie;
 • depunerea de documente falsificate sau modificate;
 • obiecţii sau informații împotriva angajării cetăţeanului străin determinată de Directorul Regional;
 • cetăţeanul străin are antecedente penale;
 • angajatorul a reziliat angajarea cetățeanul străin.

Dacă aplicaţia cetăţeanului străin pentru permis de muncă pentru cetăţeni străini – Alien Employment Permit a fost respinsă sau actualul permisa fost anulat, acestuia nu i se permite să aplice din nou, decât dacă acesta dovedește că motivul/ele respingerii/anulării/revocării a fost corectat/ă.

În vederea revocării deciziei, există posibilitatea depunerii unei cereri de către oricare parte vătămată, adresată ministrului DOLE în termen de 10 zile de la primirea refuzului/anulării/revocării.

Decizia ministrului DOLE este definitivă și executorie, cu excepția situaţiei în care cererea pentru reconsiderare este depusă în termen de 10 zile de la primirea deciziei ministrului.

Nu se acceptă a doua propunere de reexaminare.

Noilor angajaţi li se permite să depună cererile pentru AEP fără penalități în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului/numirea/alegerea. Cu toate acestea, în cazul în care numirea, alegerea sau semnarea contractului este mai mare de 15 zile lucrătoare înainte de începerea contractului sau mandatului, cererea poate fi depusă înainte de începerea contractului sau mandatului.

Pentru înlocuirea cardului AEP se percepe o taxă de 750 pesos (aproximativ 18 dolari SUA).

În caz de pierdere a cardului AEP, cererea de înlocuire trebuie să fie susținută de o declarație de pierdere (Affidavid of Loss).


Ameninţări teroriste

Nivelul de ameninţare teroristă în Filipine este ridicat. În capitala Manila au fost impuse măsuri de securitate de nivel ridicat.

Trebuie avut în vedere faptul că autorităţile locale au o capacitate limitată de a acţiona în cazul catastrofelor naturale sau atentatelor teroriste.

Nu sunt recomandate călătoriile în regiunea Mindanao (regiunea de sud a Filipinelor). Vizitarea acestei regiuni se poate face numai în cadrul unor grupuri organizate şi cu anunţarea prealabilă a poliţiei locale. Se recomandă, de asemenea, ca persoanele care trebuie să se deplaseze în această zonă, în care există multe investiţii străine, să o facă cu recomandările poliţiei şi dacă este posibil însoţiţi. Când ajung în Filipine se recomandă contactarea Ambasadei României.În insula arhipelagul Sulu, precum şi în alte părţi ale regiunii Mindanao acţioneaza gruparea teroristă Abu Sayyaf, precum şi formaţiuni militante ale Frontului Naţional de Eliberare Moro. De asemenea, Noua Armată a Poporului (falanga înarmată a Partidului Comunist) acţionează prin atacuri teroriste, răpiri de persoane şi şantaje pe întreg teritoriul Filipinelor.

Recomandăm cetăţenilor români care decid să se deplaseze în Filipine să evite în special regiunea sudică Mindanao şi insulele din arhipelagul Sulu, unde au avut loc numeroase răpiri de persoane revendicate de grupările teroriste. Recomandăm fiecărei persoane care face o astfel de deplasare să se informeze în prealabil asupra situaţiei de securitate din zonă şi să manifeste atenţie şi prudenţă sporite pe toată durata prezenţei în Filipine.


Siguranţă şi criminaliate

Nivelul criminalităţii în Filipine este ridicat.

Evitaţi deplasările în provinciile Zamboanga, Sibugay, Sarangani, Sultan Kudarat, North Cotabato, Basilan, Sulu, Lanao del Norte din cauza acţiunilor teroriste care au loc în aceste zone (inclusiv răpiri de persoane şi atacuri împotriva civililor, atât pe drumurile publice cât şi în mijloacele de transport în comun şi zone comerciale).

Cetăţenii români care se află pe teritoriul acestui stat sunt sfătuiţi să respecte următoarele recomandări:

 • Să evite deplasările pe timpul nopţii, indiferent de regiunea în care se află, locurile aglomerate, demonstraţiile, precum şi deplasarea în zone izolate ale ţării.
 • Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini.
 • Să evite deplasările cu ferry-boat-uri sau alte ambarcaţiuni.
 • Să folosească numai operatori acreditaţi şi să nu se îndepărteze de grupul turistic.
 • Să respecte anunţurile sau recomandările autorităţilor locale!

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei sau apelarea numărului de urgenţă 117.

În cazul pierderii paşaportului sau a altor documente, este obligatorie sesizarea scrisă a biroului local al poliţiei şi sesizarea Ambasadei României din Manila.
Pentru consumul şi deţinerea de droguri se aplică pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.


Sistemul medical

Cetăţenii români sunt sfătuiţi cu insistenţă să îşi încheie o asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă!

Trebuie avut în vedere faptul că în anii anteriori a fost declarată epidemie de febră dengue în zona Davao del Sur din cauza numărului în creştere a cazurilor de îmbolnăvire cu acest virus, a agresivităţii crescute a noii tulpini, precum şi a răspândirii rapide a virusului. Cazuri tot mai numeroase au fost identificate şi în Metro Manila şi alte regiuni.

În urma acestei situaţii, vă recomandăm să i să vă luaţi măsuri de protecţie în cazul în care vă deplasaţi în zone cu incidenţa febrei dengue.

Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate, vă recomandăm să vă adresaţi Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Sistemul de conducere este de tip european (volanul pe partea stângă).

Regulile de circulaţie, deşi similare celor europene, nu se respectă întotdeauna, existând astfel riscul producerii unor accidente

În orele de trafic (9 a.m. - 12 a.m.) şi (4 p.m. - 8 p.m.), viteza de deplazare scade până la 20 de km/h.
 

 • Starea drumurilor

Filipine dispune de o infrastructură bună a autostrăzilor şi drumurilor naţionale.
 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil numai pentru 3 luni, după această perioadă este necesară obţinerea unui permis de conducere local prin susţinerea unui examen.
 

 • Accidente de circulaţie

Regula este ca maşinile implicate în accident să îşi păstreze poziţia în care a avut loc accidentul, până la sosirea poliţiei.

Au fost semnalate cazuri când poliţia filipineză opreşte fără motiv maşinile conduse în special de cetăţeni străini, solicitând sume de bani. Acest lucru se întâmplă mai ales în perioada sărbătorilor.


Reglementări vamale

Legislaţia vamală filipineză prevede reglementări stricte în ceea ce priveşte introducerea temporară sau exportul unor produse precum armele de foc, drogurile, plantele, produsele farmaceutice, valuta si obiectele de patrimoniu.


Regimul medicamentelor

Farmaciile mari dispun de cataloage de echivalenţă ale medicamentelor produse în Europa, USA, Canada, Australia etc. Pentru o anumită clasă de medicamente se cere reţeta eliberată de cabinete medicale.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice