Condiţii de călătorie

Estonia

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
27 august 2019


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Estonia.

Intrarea în acest stat este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în termen de valabilitate.

Cetăţenii statelor membre UE, inclusiv cetăţenii români, pot rămâne pe teritoriul Republicii Estonia trei luni de zile fără a îndeplini vreo formalitate, dacă au o carte de identitate sau un paşaport valabil și dețin resurse financiare suficiente pentru a se întreține pe sine şi, eventual, pe membrii lor de familie.

În cazul în care un cetăţean român intenţionează să rămână pe teritoriul statului mai mult de trei luni, trebuie să se înregistreze la administrația locală din zona de jurisdicţie în care locuieşte.

Ulterior înregistrării, cetățenii români vor primi dreptul de rezidență pe teritoriul Republicii Estonia pentru o perioadă de 5 ani, concretizat într-un card electronic de identitate ce conține și un număr personal de identificare necesar accesării anumitor servicii, utilizând interfețele digitale.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul:

https://www2.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/el-kodaniku-tahtajaline-elamisoigus/

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de poliția estonă (http://www.politsei.ee/en/)

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze Ambasadei României la Tallinn şi să îşi anunţe prezenţa în regiune (înregistrarea voluntară se poate realiza pe portalul www.econsulat.ro, secțiunea “Înregistrați-vă la consulat prezența în străinătate”), comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Asistenţă consulară

Coordonate Ambasada României la Tallinn:

Ravala puieste 5, et 5, tel +3727151610, tallinn@mae.ro.

Secţia Consulară

Adresa: Ravala puieste 5, et.5, 10143, Tallinn

Telefon call-center (informații consulare pentru cetățeni români): 003727151612

Fax: 003727151613

Telefon de urgență: 0037255611472, exclusiv pentru situaţii speciale, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar). La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Adresa de e-mail pentru call-center (informații consulare pentru cetățeni români): contact@informatiiconsulare.ro

În cererea de informații vă rugăm să precizați orașul și provincia de rezidență, pentru a primi informații consulare specifice în funcție de zona geografică.

Pagina web call-center (informații consulare pentru cetățeni români): http://www.informatiiconsulare.ro

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea în care puteţi beneficia de asistenţă consulară europeană, cetăţenii români pot consulta rubrica „Asistenţa consulară europeană” (http://www.mae.ro/node/4513).


Doriţi să munciţi în R. Estonia?

Biroul ataşatului pentru probleme de muncă și sociale

Dna. Anita Cristea

Ataşat pe probleme de muncă şi sociale în Finlanda, Estonia, Suedia și Danemarca, cu reședința la Stockholm.

Telefon: +46 8 10 86 03 

Fax: +46 8 10 28 52

E-mail: stockholm.social@mae.ro

A. Muncă și asigurări sociale

Prin informaţiile prezentate şi recomandările sale, Ambasada României la Tallinn doreşte să contribuie la o informare mai bună a cetăţenilor români care intenţionează să muncească în Republica Estonia. Aceste date au un caracter informativ şi nu angajează răspunderea Ambasadei României la Tallinn.

Fiecare cetăţean român care doreşte să lucreze în această ţară trebuie să se asigure că are cunoştinţă despre oportunităţile şi riscurile pe care le presupune o astfel de decizie şi să-şi asume în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Ambasada României la Tallinn recomandă cetăţenilor români care intenţionează să se deplaseze în Republica Estonia, , să aibă în vedere următoarele precizări pentru a lucra în aceasta ţară:

 • să pregătească atent deplasarea, să se informeze cu privire la destinaţia spre care se îndreaptă și să dispună de fonduri suficiente pentru situaţii neprevăzute;
 • să aibă asigurate biletele de călătorie pentru întoarcerea în România în eventualitatea în care nu vor reusi să găsească un loc de muncă în această țară, precum și mijloace de întreţinere pe durata șederii în Republica Estonia;
 • să dispună de informaţii exacte privind firmele angajatoare, condiţiile de angajare, precum și modalităţile de cazare;
 • în cazul în care optează pentru o firmă privată de plasare a forței de muncă în străinătate, trebuie să se informeze cu privire la firma care va asigura serviciile de intermediere pentru a se asigura astfel de seriozitatea, onorabilitatea şi, nu în ultimul rând, de legalitatea serviciilor oferite. Pentru a preîntâmpina eventuale situaţii neplăcute şi pentru a evita firmele care nu respectă prevederile legale, în momentul în care decideţi să apelaţi la un agent de ocupare a forţei de muncă puteți solicita la Inspectoratul Teritorial de Muncă în raza căruia îşi are sediul agentul, informaţii cu privire la îndeplinirea obligaţiei de înregistrare și la activitatea de intermediere propriu-zisă desfăşurată. Începând din martie 2018, conform legii,  firmele de plasare efectuează în mod gratuit activități de mediere a cetățenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceștia de comisioane, tarife sau taxe.

IMPORTANT:

 1. Reprezentanții Misiunii diplomatice nu pot intermedia obţinerea unor contracte de muncă pe teritoriul Republicii Estonia.
 2. Reprezentanții misiunii diplomatice nu au posibilitatea să intervină direct în litigiile apărute în derularea unui contract realizat între un angajator eston şi un cetăţean român. Cei care se află într-o astfel de situaţie trebuie să se adreseze autorităților competente în acest sens (organizațiilor sindicale, Inspecției Muncii etc.) sau direct unui avocat eston sau român.
 3. Reprezentanții misiunii diplomatice nu se pot substitui avocaţilor în cazul unor procese.

Informații suplimentare privind munca în Republica Estonia puteți obține de la:

Ministerul Afacerilor Sociale din Republica Estonia

Adresa: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Telefon: +372 626 9301, fax: +372 699 2209 E-post: info@sm.ee Website: http://www.sm.ee/et

Ministerul Muncii și Justiției Sociale din România

Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr. 2-4, Sectorul 1, București, România Tel: +40 21 313.62.67; 40 21 315.85.56; E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro Website: http://www.mmuncii.ro

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa: str. Avalansei, nr.20-22, sector 4, București, România Tel: +40 21 303 98 31 Fax: +40 21 303.98.38;  -E-mail: mass.media@anofm.ro Website: http://www.anofm.ro

 

B. Accesul lucrătorilor români pe piața muncii

Cetăţenii statelor membre UE au dreptul la liberă circulaţie în Spaţiul Economic European, dacă deţin resurse economice suficiente pentru a se întreţine pe sine şi, eventual, pe membrii lor de familie.

Accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii estone este liber. În general, pentru a putea ocupa un loc de muncă în această ţară, cunoaşterea limbii estone este esenţială. O astfel de condiţie impusă de angajator nu reprezintă o încălcare a libertăţii de circulaţie a lucrătorilor în Spaţiul Economic European, conform prevederilor art. 3, paragraful 1 din cadrul Regulamentului UE nr. 492/2011.

Cetăţenii statelor membre pot rămâne pe teritoriul Estoniei trei luni fără a îndeplini vreo formalitate, dacă au o carte de identitate sau un paşaport valabil și dețin resurse economice suficiente pentru a se întreține. În această situație, cetăţenii statelor membre nu vor primi cartea de identitate estoniană și nu vor avea acces la serviciile publice locale (precum asigurare din partea Fondului Estonian de Asigurări de Sănătate, înregistrarea la un medic de familie sau posibilitatea de a solicita ajutor social).

Dacă intenționează să își prelungească șederea, cetățenii statelor membre trebuie să treacă printr-un proces de înregistrare similar cu cel pentru obținerea dreptului de ședere temporară și a unui card de identitate estonian.

1. Unde se găsesc posturi vacante?

Străinii care doresc să caute un loc de muncă în Estonia ar trebui să încerce să găsească un angajator dispus să-i angajeze înainte de a se transfera în această ţară. Acest lucru se poate realiza contactând direct societăţile care scot la concurs posturi pe propriile site-uri internet sau în anunţurile publicate în ziare sau autoritățile competente cu plasarea forței de muncă din această țară, precum Biroul de Ocupare în Muncă (Tootukassa) sau EURES.

2. Cum se caută un loc de muncă în Republica Estonia?

Pentru a găsi un loc de muncă în această țară, puteți contacta autoritățile competente cu plasarea forței de muncă din România și Estonia sau direct firmele în căutare de angajați, astfel:

 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România – ANOFM: Strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucureşti; tel./fax: 004021.3039839; site web: http://www.anofm.ro, www.muncainstrainatate.anofm.ro care oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EURES: http://eures.anofm.ro/.
 • Biroului de Ocupare în Muncă din Republica Estonia (https://www.tootukassa.ee/ ); această autoritate furnizează informaţii cu privire la locurile de muncă vacante, documentele necesare angajării în acest stat precum şi alte informaţii utile în domeniul muncii;
 • EURES (European Job Mobility Portal) (www.eures.europa.eu) care furnizează informaţii cu privire la locurile de muncă, condiţiile de muncă, de viaţă şi piaţa muncii din Republica Estonia şi din alte state membre ale UE.

Puteți consulta, de asemenea, și site-urile private de plasare a forței de muncă (ex: https://www.workinestonia.com/latest-offers/, https://www.cv.ee/english, https://www.startus.cc/jobs/estonia)

În cazul în care un cetățean român optează pentru o firmă privată de plasare a forței de muncă în străinătate, alegerea acesteia trebuie făcută cu mare atenție, respectiv trebuie să obţină cât mai multe informații despre firma care va asigura serviciile de intermediere pentru a se asigura astfel de seriozitatea, onorabilitatea şi, nu în ultimul rând, de legalitatea serviciilor oferite, conform sugestiilor menționate anterior.

C. Conflicte de muncă

Modalități de soluționare a conflictelor de muncă în R. Estonia

În situația apariției unui conflict de muncă, lucrătorul respectiv trebuie să efectueze următorii pași în vederea rezolvării acestuia, astfel:

 1. informarea sindicatului la care acesta este membru, ce va încerca prin proprii reprezentanți să medieze conflictul de muncă dintre angajat și angajator;
 2. dacă în urma acțiunii menționate la pc. 1 nu se ajunge la o înțelegere, se poate solicita intervenția Inspecției Muncii;
 3. în cazul în care nici în urma acțiunii menționate la pct. 2 litigiul nu este soluționat, cazul trebuie adus în fața unui judecător.

Recomandăm cetăţenilor români care muncesc în această țară să se înscrie într-un sindicat eston, ca o garanție suplimentară a respectării drepturilor lor.

Dacă lucrătorul nu este membru de sindicat, acesta poate contacta direct Inspecția Muncii sau se poate adresa unui avocat (https://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates).

De asemenea, lucrătorul cetățean român se poate adresa pentru sprijin în soluționarea unui conflict individual de muncă și atașatului pentru probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României.

Comisiile de muncă pentru litigii

De la începutul anilor 1990, Republica Estonia a creat un sistem de soluționare a conflictelor de muncă individuale și colective, care implică comisiile de muncă pentru litigii, conciliatori locali, un conciliator public și instanțele de judecată.

Acestea au următoarele atribuții:

 • comisiile de muncă pentru litigii sunt organisme extra-judiciare independente individuale pentru soluționarea litigiilor de muncă, sunt stabilite în inspectoratele teritoriale de muncă și care încearcă să rezolve neînțelegeri între angajați și angajatori, în cazul în care părțile nu pot ajunge la un acord comun singure. Există mai multe comisii organizate la nivel județean pentru soluționarea conflictelor de muncă. O astfel de comisie este formată dintr-un angajat al inspectoratului teritorial de muncă și un număr egal de reprezentanți ai angajaților și angajatorilor; comisiile nu soluționează litigii de peste 10.000 de euro;
 • conciliatorul public și conciliatorii locali au responsabilitatea de a concilia părțile în timpul unui conflict de muncă. Conciliatorul public este numit pe o perioadă de trei ani de către guvern pe baza unui acord comun între Ministerul Afacerilor Sociale și organizațiile centrale ale angajatorilor și ale sindicatelor. Această instituție a fost înființată începând cu a doua jumătate a anului 1995. Conciliatorul public numește conciliatori locali pentru soluționarea litigiilor de muncă în coordonare prealabilă cu autoritățile administrației publice locale. Conflictele individuale, precum și cele colective de muncă la nivel de întreprindere, sunt rezolvate în primul rând de către conciliatori locali, în timp ce conflictele de muncă dintre organizațiile de angajatori și cele ale sindicatelor sunt rezolvate de către conciliatorul public;
 • litigiile individuale și colective de muncă pot fi, de asemenea, soluționate de către instanțele de judecată. Republica Estonia are un sistem judiciar organizat pe trei niveluri: Curtea Locală, Curtea Regională și Curtea de Stat (care funcționează ca instanță supremă).

Organizațiile sindicale din Republica Estonia

Numărul membrilor de sindicat este scăzut în această țară, aproximativ 10% din totalul angajaților. Majoritatea membrilor de sindicat sunt organizați în două confederații sindicale mari:

 • EAKL – Confederația R. Estoniană a sindicatelor (www.eakl.ee);
 • TALO – Confederația Sindicală a Lucrătorilor din R. Estonia (www.talo.ee).

Organizațiile sindicale și cele patronale stabilesc prin negociere principalele drepturi și obligații în domeniul muncii stipulate în contactele colective de muncă. În general, contractele colective de muncă conțin prevederi suplimentare față de legislația muncii în favoarea lucrătorilor. Există contracte colective de muncă stabilite aproape în toate sectoarele de activitate, iar angajatorii sunt obligații să respecte prevederile acestora.

De asemenea, sindicatele îi sprijină pe proprii membri în cazul în care aceștia sunt implicați în conflicte de muncă.


Ameninţări teroriste

Republica Estonia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici acest stat nu poate fi exclus din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile estone şi să accesaţi periodic site-ul web al Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Estonia este o ţară cu un nivel al criminalităţii scăzut.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi bunurile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere, carte de identitate).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală, precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor estone, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – Servicii de urgenţă

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Republica Estonia.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă permite accesul la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele : www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asigurări facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea acestui tip de asigurare, verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Pentru alte detalii, consultați site-ul Institutului Național de Sănătate Publică (www.cnscbt.ro).


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto:

Circulaţia se desfăşoară pe partea dreaptă a drumurilor publice.

Există obligativitatea circulaţiei cu farurile aprinse, pe tot timpul zilei şi indiferent de condiţiile atmosferice, atât în localităţi, cât şi în afara acestora.

Este obligatorie echiparea autovehiculelor cu cauciucuri de iarnă în perioada 01 decembrie – 1 martie (sunt permise, în această perioadă, și anvelopele cu ținte), cu posibilitatea de prelungire în funcţie de condiţiile meteo.

Asigurarea auto este obligatorie.

Taxă pentru autovehicule de transport mărfuri

Autoritățile estone au introdus, începând cu 1 ianuarie 2018, o nouă taxă rutieră pentru autovehiculele de transport mărfuri a căror masă depășește 3,5 tone și sunt utilizate pe drumuri publice. Cuantumul acestei taxe este stabilit în functie de masa maximă autorizată a vehiculului și remorcii acestuia, numărul de axe și clasa de emisii.

Taxa poate fi plătită pentru o zi (costul fiind între 9 și 12 euro), o săptămână, o lună, 3 luni sau un an. Neplata taxei atrage amendarea atât a șoferului, cât și a proprietarului vehiculului de transport mărfuri. De asemenea, autoritățile pot dispune imobilizarea camionului până la plata taxei. Nu este necesară păstrarea unei confirmări a plății, verificarea fiind realizată electronic. Verificarea validității taxei se poate face prin introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului la adresa teetasu.ee/validation.

Modalitatea cea mai facilă de plată a taxei este online, pe site-ul teetasu.ee/payment (sunt acceptate carduri de tip Mastercard sau Visa). Alte modalități de plată a taxei: la oficiile Administrației Rutiere Estone, la punctele de frontieră de la Narva, Luhamaa și Koidula, la sediile Serviciului Vamal și Taxe etc..

 • Centura de siguranţă:

Este obligatorie atât pentru ocupanţii locurilor din faţă, cât şi pentru cei din spate.

 • Limitele de viteză admise:
  • 50 Km/h în oraşe
  • 90 km/h în afara localităţilor.
  • pe timp de iarnă sunt impuse restricţii suplimentare de viteză, conform afișajelor.
 • Parcarea

În marile oraşe, există locuri special amenajate pentru parcarea autoturismelor, marcate corespunzător şi prevăzute cu automate pentru taxare. Parcarea în parcările publice ale primăriei este gratuită pentru primele 15 minute (ÎNSĂ este necesară utilizarea unui “ceas de bord” care să evidențieze ora sosirii).

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Folosirea telefonului mobil în timpul condusului este acceptată numai dacă se foloseşte dispozitivul «hands free».

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

În Republica Estonia, legislaţia rutieră interzice deţinerea şi utilizarea dispozitivelor de detectare sau bruiaj al aparatelor radar.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Republica Estonia.

 • Informaţii pentru cazuri de accidente de circulaţie

Accidentele, indiferent de natura acestora, se declară la poliţie, care întocmeşte actul de constatare.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, trebuie anunţată poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor.

Nu mişcaţi autovehiculele de la locul accidentului (chiar și în cazul tamponărilor ușoare), cu excepţia situaţiilor când aceasta este necesară pentru acordarea primului ajutor.


​Utilizarea cărţilor de credit

În Republica Estonia sunt acceptate cărţile de credit şi debit europene şi cele nord-americane.


Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, R. Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate. Informaţii complete privind limitele cantitative, precum şi condiţii pentru introducerea anumitor produse sunt accesibile pe pagina web a Direcţiei pentru Taxe şi Vamă (http://www.emta.ee/), după cum urmează :

Reglementări vamale pentru persoanele care călătoresc în statele membre UE: http://www.emta.ee/index.php?id=1107 şi http://www.emta.ee/index.php?id=1110

Reglementări vamale pentru persoanele care se deplasează în Republica Estonia din state terţe: http://www.emta.ee/index.php?id=1108 şi http://www.emta.ee/index.php?id=1109.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare, cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


​Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic. Informaţiile de mai sus NU sunt valabile şi în cazul comerţului cu animale de companie.

 

 

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice