Condiţii de călătorie

Bulgaria

Ultima actualizare: 
9 februarie 2017


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Bulgaria.

Intrarea în Bulgaria este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor privind intrarea şi stabilirea pe teritoriul Bulgariei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile bulgare:
 

Cetăţenii români care doresc să lucreze în Bulgaria nu au nevoie de autorizaţie de muncă. Aceştia au obligaţia de a-şi înregistra reşedinţa la autorităţile locale în termen de 48 de ore. Dovada înregistrării reşedinţei este solicitată de angajator.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Bulgaria?

Accesul pe piaţa muncii

 • Nu există restricții pentru cetățenii români care doresc să muncească în Bulgaria. Cetățenii români se bucură de toate drepturile conferite și cetățenilor bulgari pe piața forței de muncă locală, în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene.
 • Cadrul instituțional: Aspecte generale privind dreptul la muncă în Bulgaria:

Cetățenii români care doresc să lucreze în Bulgaria trebuie să cunoască principalele prevederi ale legislației privind dreptul la muncă din această țară. De aceea este recomandabil să se informeze în prealabil la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din București sau la agențiile județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din orașele reședință de județ unde își au domiciliul.

 • Pentru a lucra în Bulgaria cetățenii români nu au nevoie de permis de muncă. Cu toate acestea, este obligatorie obținerea dreptului de rezidență.
 • Permisul de rezidență este eliberat de Poliția Națională, cu atribuții în acest domeniu, în termen de 3 luni de la intrarea pe teritoriul acestei țări. După primele 3 luni de ședere, puteți obține permisul de lungă ședere (valabil pe o perioadă de 5 ani) în cazul în care sunteți angajat sau lucrător independent, aveți asigurare medicală și faceți dovada că vă puteți intreține sau urmați cursuri de formare profesională. Mai multe informații se găsesc pe site-ul Ministerului bulgar al Muncii și Politicii Sociale, http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Viza de angajare – nu este cazul

Recunoașterea calificărilor profesionale: UE a creat un sistem de recunoaștere a calificărilor profesionale. În cadrul acestui sistem, se face o distincție între profesiile reglementate (profesii pentru care prin lege necesită anumite calificări) și profesiile care nu sunt reglementate în mod legal în statul membru gazdă.

Comisia Europeană a creat un set de instrumente pentru a asigura o mai mare transparență și recunoaștere a calificărilor pentru scopuri academice și profesionale:

Cadrul European al Calificărilor (EQF, CEC). Scopul principal al cadrului este de a crea o legătură între diferitele sisteme naționale de calificare pentru a facilita recunoașterea diplomelor. Și angajatorii vor putea folosi CEC pentru a înțelege mai bine și să compare calificările dobândite în alte țări.

Centrele naționale de informare privind recunoașterea academică (NARIC). La inițiativa Comisiei Europene în 1984, o rețea de centre naționale de informare privind recunoașterea academică NARIC oferă consiliere cu privire la recunoașterea academică a perioadelor de studiu în străinătate. Situat în toate statele membre ale UE și țările din Spațiul Economic European, NARIC joacă un rol important în procesul de recunoaștere a calificărilor.

Sistemul european de credite transferabile (ECTS). Acest sistem are scopul de a facilita recunoașterea perioadelor de studiu în străinătate. Aceasta oferă posibilitatea de transfer a rezultatelor între diferite instituții educaționale și oferă modalități flexibile de a obține o diplomă.

Baza de date a Comisiei Europene privind profesiile reglementate include lista de căutare a profesiilor reglementate din statele membre, țările SEE și Elveția, care pot fi consultate, precum și contacte și informații referitoare la autoritățile competente

Mai multe informatii se găsesc pe site-ul: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-qualifications/index_ro.htm 

Soluționarea litigiilor de muncă:

 • Desfacerea contractului de muncă: Contractele de muncă pot fi reziliate de către angajator sau angajat, cu sau fără notificare.
 • Cine suportă cheltuielile de repatriere ale angajaților: Cheltuielile sunt suportate de angajator sau angajat.

Sistemul național de sănătate:

Asistența medicală în Bulgaria este organizată și administrată de Ministerul Sănătății. Casa Natională de Asigurări de Sănătate / CNAS / reglementează contribuțiile pentru seviciile de sănătate. Contribuțiile de asigurări de sănătate sunt obligatorii.

Mai multe informații despre asigurările de sănătate și condițiile de utilizare a serviciilor de sănătate din Bulgaria pot fi obținute de pe site-ul Ministerului Sănătății www.mh.government.bg/ și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate www.nhif.bg.

Alte informații utile:

 • Responsabilul pe probleme de muncă din cadrul Ambasadei României la Sofia: Ambasada României la Sofia nu are atașat pe probleme de muncă.
 • Autoritățile locale cu competențe în domeniul muncii și securității sociale: Informații detaliate privind munca în Republica Bulgaria se pot obține la Agenția pentru ocuparea forței de muncă: http://www.az.government.bg/. De asemenea, cetățenii români se pot adresa și Direcţia Protecţie Drepturi Cetăţeni Români care Lucrează în Străinătate din cadrul ANOFM, e-mail:dprs@ajofm.anofm.ro.

Alte link-uri utile:


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Bulgaria nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile bulgare şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe.


Siguranţă şi criminalitate

Bulgaria este o ţară cu un nivel mediu al criminalităţii.

Infracţiuni de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

S-au semnalat cazuri de agresiune şi furt de autovehicule pe şoselele naţionale și în parcările unor hoteluri.

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
 • Deplasările cu autoturismul să se efectueze numai pe timpul zilei şi pe artere rutiere principale (drumuri europene şi autostrăzi).

În cazul în care vi se solicită să opriţi autoturismul şi aveţi suspiciuni în legătură cu adevărata calitate a persoanelor respective, vă recomandăm evitarea opririi şi deplasarea până la cel mai apropiat post fix sau mobil de poliţie, pentru relatarea situaţiei şi solicitarea de sprijin.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.


În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor bulgare, pot fi apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – Servicii de urgenţă
 • 166 – Poliţie
 • 160 – Pompieri
 • 150 – Salvarea

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical 

Asigurarea medicală este obligatorie în Bulgaria.

Încheierea poliţelor de asigurare trebuie făcută în România, neexistând posibilitatea încheierii lor în Bulgaria.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.

Este recomandabil să încheiaţi şi o asigurare medicală suplimentară, valabilă în ţara de destinaţie şi cele de tranzit. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Interzicerea fumatului în locuri publice în Bulgaria

În Bulgaria este interzis fumatul în locuri publice închise, precum şi în următoarele locuri publice deschise: zonele învecinate creşelor, grădiniţelor, şcolilor, căminelor şcolare, obiectivelor sportive, locurile în care se efectuează servicii sociale pentru copii, locurile de joacă, spaţiile în care se organizează evenimente pentru copii şi elevi, teatrele şi cinematografele de vară - în timpul manifestărilor sportive si culturale.

Potrivit reglementărilor bulgare în materie, încălcarea dispoziţiilor legale se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de leva (154 - 257 euro), iar în caz de recipă, cu amendă de la 500 la 1.000 leva (257 - 513 euro).


Condiţii privind traficul auto 

Atenţie: La data de 31 ianuarie 2017 au intrat în vigoare anumite modificări legislative referitoare la modalitatea de plată a taxei pentru utilizarea infrastructurii în Republica Bulgaria.

Astfel, începând cu data menționată mai sus, vehiculele care ajung într-un punct de trecere a frontierei având ca destinație teritoriul Republicii Bulgaria pot continua călătoria numai după plata taxei de drum pentru categoria relevantă în unitatea specializată a Agenției Vamale din punctul de trecere a frontierei.

În punctul de trecere a frontierei Giurgiu – Ruse, pe sensul de mers dinspre România către Bulgaria, taxa de drum se plătește la ghișeul Agenției Vamale, situat la aproximativ 100 de metri după locul unde se efectuează controlul pașapoartelor. Situația că, până în prezent, Agenția Vamală din Bulgaria a creat un singur ghișeu pentru autoturisme și două ghișee pentru autocamioane a generat un timp de așteptare suplimentar.

De asemenea, în conformitate cu noile reglementări din Bulgaria, intrate în vigoare la 31 ianuarie 2017, un vehicul, care sosește la punctul de trecere a frontierei pentru a părăsi teritoriul Bulgariei, și care nu deține un document valabil privind plata taxei de drum pentru perioada relevantă și categoria de vehicul, poate părăsi teritoriul Bulgariei numai după plata unei taxe compensatorii, la unitățile specializate ale Agenției Vamale din punctul de trecere a frontierei.
 

 • Circulaţia auto

Toate reglementările privind circulaţia pe drumurile publice sunt similare cu cele româneşti în domeniu.

Plata utilizării drumurilor publice se efectuează la intrarea pe teritoriul Bulgariei, existând un sistem similar vignetei româneşti. Vigneta se poate procura de la benzinării sau de la oficiile poștale. Sunt necesare cartea verde a autoturismului, talon de înmatriculare şi permisul de conducere.  

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie folosirea centurii de siguranţă.

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile de către şofer, în timpul deplasării cu autoturismul.

 • Parcarea

În marile oraşe există parcări amenajate, prevăzute cu aparate de taxare şi/sau personal de pază şi de încasare a taxelor de parcaj.

În cazul parcării neregulamentare sau unde această manevră este interzisă, este posibilă tractarea de către autorităţi a autoturismului la un parcaj special, de unde poate fi recuperat numai după perceperea taxelor aferente. 

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

În Bulgaria este interzisă folosirea aparatelor anti-radar.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Bulgaria.

Atenţie! În cazul în care vă este reţinut permisul şi vi se aplică o amendă contravenţională, agentul de poliţie încheie un proces verbal de contravenţie, care trebuie semnat şi de contravenient. Precizăm că procedura de restituire a permisului prevede ca acesta să fie trimis la Ambasada României la Sofia, numai după expirarea perioadei de suspendare şi plata amenzii contravenţionale. Ambasada îl trimite la MAE, de unde ajunge la autoritatea care l-a eliberat, de la care se poate recupera.

Amenzile se plătesc prin transfer bancar în contul precizat în procesul verbal, la oficiile poştale sau la autoritatea menţionată în procesul verbal.

În cazul în care consideraţi că sunteţi victima unui abuz al poliţiei, potrivit legii bulgare a circulaţiei pe drumurile publice puteţi contesta procesul verbal de contravenţie, în termen de 7 zile.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Completați,  împreună cu cealaltă parte implicată în accident,  formularul pus la dispoziție de societatea de asigurări.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Bulgaria.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Dacă sunteţi membru al ACR (Automobil Clubul Român), puteţi beneficia de asistenţă apelând telefonul de permanenţă al acestei asociaţii.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul european de urgenţe – 112
 • Poliţia – 166
 • Salvarea – 150

Cetăţenii români aflaţi în trafic pe teritoriul Bulgariei şi care se confruntă cu probleme deosebite sunt sfătuiţi să apeleze telefonul de urgenţă 112.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă să se consulte periodic pagina web a MAE (www.mae.ro), rubrica Sfaturi de călătorie – Alerte de călătorie.

 • Informaţii de călătorie pentru transportatori

Atenţie! Agenţia „Administraţia Automobilistică” (echivalentul ARR din România) efectuează controale rutiere frecvente. Astfel, şoferii de TIR trebuie să fie în măsură să prezinte diagrama tahograf (care să corespundă cerinţelor legale) şi dovada de verificare tahograf.

În cazul unor nereguli la diagrama tahograf se plică amenzi de aproximativ 500 de euro, care trebuie plătite imediat pentru a putea continua călătoria.

Utilizarea cărţilor de credit 

În Bulgaria sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Acestea pot fi folosite la majoritatea distribuitorilor de produse sau servicii unde sunt afişate însemnele cardurilor şi pot fi utilizate la orice bancomat (ATM). Bancomatele eliberează bancnote naţionale.  

 
Regimul medicamentelor 

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare, iar acestea să fie în ambalajul original!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Reglementări vamale 

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Conform legislaţiei bulgare, la intrarea şi la ieşirea în/din Bulgaria se declară în scris bunurile deţinute, precum şi sumele în leva sau valută, însumând peste 10.000 euro.

De asemenea, se declară bijuteriile din aur, platină şi pietre preţioase care depăşesc greutatea de 60 grame (în total). În cazul metalelor preţioase neprelucrate, limita este de 37 grame.

Bijuteriile şi/sau metalele şi pietrele preţioase care depăşesc limitele precizate mai sus, nedeclarate, se confiscă în folosul statului.

Informaţii vamale suplimentare se pot obţine la pagina internet: http://www.customs.bg/bg/page/130


Regimul animalelor de companie 

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la pagina internet:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_en.htm.

 

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice