Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Participarea Secretarului de stat pentru afaceri europene, Melania-Gabriela Ciot, la reuniunea Grupului de Lucru pentru Semestrul European

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
02.10.2019

O nouă reuniune a Grupului de Lucru pentru Semestrul European (GLSE), prezidată de Secretarul de stat pentru afaceri europene, Melania-Gabriela Ciot, a avut loc astăzi, 2 octombrie 2019, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Grupul de lucru a fost compus din reprezentanți la nivel tehnic ai instituțiilor din administrația publică centrală, cu atribuții în gestionarea problematicii referitoare la Semestrului European – cadrul de coordonare a politicilor economice la nivelul Uniunii Europene.

În deschidere, Secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a prezentat pe scurt activitățile derulate pe parcursul Semestrului European 2019, în contextul deținerii de către România, pentru prima dată, a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Oficialul român a precizat că “Scopul principal al reuniunii este acela de a pregăti elaborarea Raportului privind implementarea Programului Național de Reformă 2019 și a Recomandărilor specifice de țară 2019, document care va reflecta evoluțiile înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor asumate de instituțiile naționale prin intermediul Planului de acțiune adoptat de Guvern în luna august 2019. În etapa actuală, eforturile trebuie să fie orientate asupra implementării, acordând o atenție deosebită acelor măsuri de răspuns la recomandările specifice de țară”.

De asemenea, a fost subliniat faptul că Semestrul European ar urma să fie mai bine corelat cu cadrul financiar multianual al UE, obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite la nivelul ONU, politicile sociale sau Uniunea Economică și Monetară.  
 

Informații suplimentare:

Semestrul European, introdus la nivelul Uniunii Europene în anul 2010, este mecanismul de coordonare și monitorizare a politicilor economice și bugetare ale statelor membre UE. Semestrul debutează toamna cu publicarea de către Comisia Europeană a Analizei Anuale a Creșterii care stabilește prioritățile menite să orienteze acțiunea UE în perioada următoare și se încheie cu aprobarea Recomandărilor Specifice de Țară, vara. Recomandările cuprind orientări de politică economică pentru fiecare stat membru UE, pentru următoarele 12-18 luni.

Strategia Europa 2020, adoptată în anul 2010, reprezintă strategia de creștere economică a Uniunii Europene care își propune atingerea unor obiective de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Programul Național de Reformă reprezintă documentul strategic național care evidențiază modalitățile prin care sunt îndeplinite obligațiile ce rezultă din translatarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, la nivelul fiecărui stat membru UE. Acest documentul strategic se actualizează anual, pentru a include măsuri care să abordeze orientările și provocările identificate în cadrul Semestrului European, în scopul îndeplinirii țintelor naționale și, implicit, a celor de la nivelul UE.

Grupul de Lucru pentru Semestrul European este principala structură constituită la nivel tehnic, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului de elaborare a Programului Național de Reformă și a planurilor anuale de acțiune aferente, instrumente care servesc la monitorizarea implementării măsurilor de reformă asumate.