Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Buget

Tipul sistemului de finanţare al MAE: bazat pe finanţare de la bugetul de stat

Sursele de finanţare ale Ministerului Afacerilor Externe pot fi, după caz: alocaţii de la bugetul de stat, venituri proprii, credite externe şi fonduri externe nerambursabile şi sunt prevăzute în bugetul acestuia, buget care se aprobă prin lege, anual. Pe parcursul anului bugetar, Ministerul Afacerilor Externe poate beneficia de donaţii sau sponsorizări.
 

  

Structura bugetului alocat Ministerului Afacerilor Externe pentru anii 2009-2023:

EURO

Capitol/ Titlu 2019 2020 2021 2022 2023
Buget Consolidat 253.527.354 228.473.580 274.651.250 277.621.011 277.621.011
Cheltuieli de personal 118.774.130 110.913.467 160.842.524 167.538.767 167.538.767
Bunuri şi servicii 89.462.826 57.494.611 64.985.456 66.545.150 66.545.150
Cheltuieli de reparaţii  1.599.511 1.101.182 0 0 0
Cheltuieli de capital 11.159.698 4.185.414 20.927.069 20.927.069 20.927.069
Alte transferuri 25.387.128 30.344.250 16.741.655 16.741.655 16.741.655
Transferuri între instituţii titlul 3.473.826 3.920.268 4.493.251 4.648.739 4.648.739
Proiecte cu finanţare din fd. externe nerambursabile 2.534.140 15.827.770 2.406.613 0 0
Alte cheltuieli 571.525 585.958 585.958 585.958 585.958
Venituri proprii 421.479 418.541 418.541 418.541 418.541
Fonduri externe nerambursabile 143.092 3.682.118 3.250.183 215.130 215.130

 

Capitol/ Titlu 2014 2015 2016 2017 2018
Buget Consolidat 151,372,239 198,158,191 170,627,191 169,781,966 204,978,695
Cheltuieli de personal 70,481,573 75,120,674 85,220,899 89,405,004 101,299,819
Bunuri şi servicii 38,862,697 49,660,449 45,370,112 54,380,596 67,275,114
Cheltuieli de reparaţii  1,664,045 3,199,326 3,791,011 1,917,427 1,347,164
Cheltuieli de capital 2,856,404 4,524,934 9,550,562 3,927,891 10,506,155
Alte transferuri 12,792,584 35,186,292 11,946,067 14,063,834 15,393,819
Transferuri între instituţii titlul 1,123,596 1,520,449 1,450,787 2,061,689 4,878,196
Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile 5,744,719 3,000,449 2,292,135 846,304 3,677,585
Alte cheltuieli 4,677,079 7,393,258 6,741,573 5,035 170,440
Venituri proprii 8,988,764 14,216,854 3,323,370 3,174,186 430,404
Fonduri externe nerambursabile 4,180,778 4,335,506 940,674 0 0

 

Capitol/ Titlu 2009 2010 2011 2012 2013
Buget Consolidat 127,412,575 167,098,161 126,651,086 139,507,630 145,646,224
Cheltuieli de personal 65,278,140 60,630,467 56,307,204 57,890,485 65,599,771
Bunuri şi servicii 44,005,498 37,883,600 41,030,930 40,988,555 36,398,169
Cheltuieli de reparaţii  1,139,424 1,117,960 1,310,424 1,631,059 1,787,414
Cheltuieli de capital 510,716 1,019,719 2,384,757 1,188,734 2,347,368
Alte transferuri 10,308,612 15,401,072 17,458,565 18,402,603 16,396,796
Transferuri între instituţii titlul 918,072 486,688 579,257 700,628 1,242,563
Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile
 

 

 
2,241,921 3,141,419
Alte cheltuieli 1,755,283 15,746 59,619 27,828 2,340,961
Venituri proprii 2,731,831 4,818,047 7,154,270 9,649,910 11,441,648
Fonduri externe nerambursabile 764,998 45,724,861 366,060 6,785,907 4,950,114

 

Buget MAE 2019

Buget MAE 2019

Buget MAE 2018

Buget MAE 2018

Buget MAE 2017

Buget MAE 2017

Buget MAE 2016

Buget MAE 2016

Buget MAE 2015

Buget MAE 2015

Buget MAE 2014

Buget MAE 2014

Buget MAE 2013

Buget MAE 2013

Buget MAE 2012

Buget MAE 2012

Buget MAE 2011

Buget MAE 2011

Buget MAE 2010

Buget MAE 2010

Buget MAE 2009

Buget MAE 2009