Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Politica de Securitate şi Apărare Comună (PSAC)

Creată odată cu semnarea Tratatului de la Lisabona, PSAC urmează fostei Politici Europene de Securitate și Apărare (PESA). Un element de individualizare a PSAC este faptul că îşi păstrează caracterul inter-guvernamental funcționând în baza principiului unanimității în luarea deciziilor. Subscris obiectivului general de instituire a unei capacități de apărare europene comune, realizate prin contribuția statelor membre cu capacități civile și militare, PSAC a fost supusă recent unor schimbări majore la nivel strategic și operațional, pentru a răspunde provocărilor de securitate.

Strategia Globală pentru Politică Externă şi Securitate adoptată în iunie 2016 constituie cadrul director al acţiunii externe a Uniunii pe termen mediu și lung, căreia îi este subsumată și PSAC.

În domeniul securității și apărării, dimensiunea operațională a angajamentului UE a fost consolidată prin crearea Capacității de planificare și conducerea a misiunilor non-executive ale Uniunii (MPCC) și măsurile adoptate în ceea ce privește optimizarea modului de angajare a Grupurilor de luptă UE, inclusiv pe dimensiunea de asigurare a resurselor financiare pentru dislocarea acestora.

Segmentul privind dezvoltarea capabilităților de apărare a beneficiat de o atenție particulară, prin adoptarea unui pachet de inițiative incluzând: Fondul European pentru Apărare (EDF), Analiza coordonată anuală în domeniul apărării (CARD) și adoptarea Cooperării Structurate Permanente (PESCO). 

În sfera dimensiunii civile a PSAC, acest instrumentar este în prezent actualizat pentru a răspunde atât priorităților deja asumate - poliție, stat de drept, administrație civilă, reforma sectorului de securitate și monitorizare în state și regiuni afectate de crize și conflicte - cât și noilor provocări de securitate legate de migrația ilegală, amenințări hibride, securitate cibernetică, terorism și radicalizare, crimă organizată, gestionarea frontierelor și securitate maritimă.

Acestora li se adaugă continuarea acțiunilor de implementare a inventarului de măsuri agreate pentru dezvoltarea cadrului de cooperare NATO-UE.

Detalii suplimentare găsiți aici: https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en