Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Atribuţii MAE

Ministerul Afacerilor Externe are, conform Legii nr. 35/2008, următoarele atribuţii:

► Delimitează şi numerotează secţiile de votare din străinătate prin ordin de către ministrul afacerilor externe. În aceste sens a fost adoptat Ordinul nr. 1543/08.10.2012.

► Şefii misiunilor diplomatice desemnează preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.

► M.A.E. întocmeşte, la propunerea partidelor politice parlamentare, o listă, din care vor fi stabiliţi, prin tragere la sorţi de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate. Dacă numărul persoanelor propuse de partidele politice parlamentare este insuficient, lista este completată de către M.A.E. cu alte persoane cu o bună reputaţie şi fără apartenenţă politică.

► Prin intermediul M.A.E.:

    • se distribuie secţiilor de votare din străinătate buletinele de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale şi alte materiale necesare desfăşurării procesului electoral, precum şi două buletine de vot anulate, câte unul pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului;
    • birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate înaintează biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul în afara ţării procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună cu contestaţiile depuse şi materialele la care acestea se referă, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare;
    • birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate predau Tribunalului Bucureşti buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate, ştampilele şi celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării; se distribuie birourilor electorale din străinătate ştampilele cu menţiunea “VOTAT”.

► Prin grija M.A.E. vor fi transmise în ţară şi predate biroului electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, iar în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti documentele întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate.

► La propunerea M.A.E. se face de către Autoritatea Electorală Permanentă acreditarea reprezentanţilor presei, radioului şi posturilor de televiziune străine, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale cu activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului.

► M.A.E., împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, asigură personalul auxiliar la biroul electoral al circumscripţiei pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.