Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Prioritățile Președinției-în-Exercițiu a României la OCEMN – 1 ianuarie-30 iunie 2020

English Version

 

România este stat fondator al Organizaţiei şi s-a implicat în mod activ în susţinerea şi consolidarea OCEMN, precum şi în continuarea procesului de eficientizare şi consolidare a Organizaţiei dezvoltând, în paralel, relaţii de colaborare cu UE, precum şi cu celelalte inițiative regionale.

România acordă o importanță deosebită cooperării regionale și a dedicat o atenție specială și constantă Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN). În perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020, Romania deține pentru a șasea oară Președinția-în-Exercițiu a OCEMN, de la momentul instituționalizării acesteia.

Acțiunile României în capacitatea sa de Președinție-în-Exercițiu OCEMN pentru primul semestru al anului 2020 urmăresc să contribuie la consolidarea cooperării economice interguvernamentale pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunii extinse a Mării Negre, precum și sporirea păcii, stabilității și prosperității, în conformitate cu angajamentele stipulate în Carta OCEMN.

Motto-ul celei de a șasea Președinții-în-Exercițiu a României - ,,Bridging Shores through Enhancing Cohesion - ilustrează convingerea României că viitorul Organizației trebuie construit în jurul conceptului de coeziune, interconectivitate și dialog. În acest sens, Președinția-în-Exercițiu a României va urmări să impulsioneze o cooperare orientată spre rezultate tangibile pentru regiune, prin stimularea încrederii reciproce și încurajarea unui dialog autentic și constructiv, în vederea avansării misiunii centrale a OCEMN - prosperitate comună prin promovarea unei mai bune conectivități în cadrul regiunii.

Un obiectiv major al Președinției-în-Exercițiu a României îl constituie creșterea profilului și a relevanței Organizației pentru statele membre, prioritățile părții române concentrându-se, în acest sens, pe sporirea eficienței și performanței Organizației. Astfel, România este pregătită să depună eforturi susținute pentru facilitarea consensului la nivelul OCEMN în vederea identificării soluțiilor optime pentru gestionarea adecvată a dificultăților instituționale care impietează asupra bunei funcționări a Organizației.

Deopotrivă, Președinția-în-Exercițiu a României va acorda o atenție deosebită avansării caracterului orientat spre proiecte al OCEMN, precum și asigurării unui progres substanțial în implementarea obiectivelor stabilite în ,,Agenda Economică pentru un Parteneriat Întărit în OCEMN” (2012).

Având în vedere angajamentul, politic și financiar, în creștere al UE pentru consolidarea cooperării regionale la Marea Neagră, cu impact direct și pozitiv asupra economiilor și societăților din regiune, Președinția-în-Exercițiu a României va urmări dezvoltarea unei cooperări flexibile și pragmatice între OCEMN și UE, spre beneficiul tuturor statelor membre ale OCEMN.

România consideră că o cooperare mai strânsă între UE și OCEMN, prin promovarea și facilitarea inițiativelor comune pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunii Mării Negre, va contribui la sporirea angajamentului european pentru alocarea de resurse financiare și tehnice pentru regiune și, implicit, pentru OCEMN.

Președinția-în-Exercițiu a României urmărește, de asemenea, dezvoltarea interacțiunii OCEMN cu Observatorii, Partenerii de Dialog Sectorial și instituțiile sale subsidiare, cu scopul creșterii vizibilității Organizației în plan regional și internațional, spre beneficiul statelor membre. În registru similar, Președinția-în-Exercițiu română va susține eforturile comunităților de afaceri ale statelor membre OCEMN, cu obiectivul consolidării dimensiunii antreprenoriale a OCEMN.

În urmărirea acestor obiective, Președinția-în-Exercițiu română se va angaja în consultări aprofundate cu statele membre OCEMN, în baza unei abordări incluzive, deschise, transparente și constructive.

Pe palier sectorial, Președinția-în-Exercițiu a României va continua promovarea cooperării în toate domeniile de activitate ale OCEMN, cu o atenție deosebită asupra domeniilor cheie pentru dezvoltarea economică sustenabilă a regiunii: transporturi și conectivitate; protecția mediului înconjurător; schimbări climatice și energie verde; competitivitate.

În perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020, Romania deține pentru a șasea oară Președinția-în-Exercițiu a OCEMN, de la momentul instituționalizării acesteia. Pe dimensiunea sectorială a activității OCEMN, România este stat-coordonator al Grupului de Lucru pentru Sănătate (până la 30 iunie 2020), urmând să preia acest mandat și în alte domenii de cooperare - Asistență în Situații de Urgență (de la 1 iulie 2020), Turism (de la 1 iulie 2020), respectiv Protecția Mediului (de la 1 ianuarie 2021).

România în OCEMN