Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

VII. Viza română de scurtă şedere (simbol C)

 

I. Informaţii generale:

Permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

Dreptul de şedere al posesorului unei vize de scurtă şedere nu poate fi prelungit.

Vizele de scurtă şedere se acordă în funcţie de scopul călătoriei în România. Tipurile de vize de scurtă şedere eliberate de România sunt următoarele:   

  • Misiune oficială (simbol C/M) - se acordă cetăţenilor statelor terţe (şi membrilor lor de familie) care se deplasează în România pentru raţiuni ce ţin de funcţiile lor politice, administrative sau de utilitate publică, în cadrul guvernelor şi administraţiilor publice ale ţării de origine sau în cadrul organizaţiilor internaţionale;
  • Turism (simbol C/TU) - se acordă cetăţenilor statelor terţe care doresc să călătorească în România, pentru motive turistice;
  • Vizită particulară (simbol C/VV) - se acordă cetăţenilor statelor terţe care se deplasează în România, în scop de vizită, la cetăţeni români sau la străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României;
  • Afaceri (simbol C/A) - se acordă cetăţenilor statelor terţe care urmează să călătorească în România, în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru instruirea personalului local sau pentru verificarea modului de folosire şi funcţionare a bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi pentru străinii care sunt sau urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unor societăţi comerciale din România;
  • Transport (simbol C/TR) - se acordă cetăţenilor statelor terţe care urmează să călătorească în România, pentru perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane;
  • Activităţi sportive (simbol C/SP) - se acordă cetăţenilor statelor terţe care urmează să călătorească în România, pentru o durată limitată, în vederea participării la competiţii sportive;
  • Desfăşurarea de activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române (simbol C/ZA) - se acordă cetăţenilor statelor terţe care urmează să călătorească în România, sub rezerva justificării prezenţei pe teritoriul naţional.