Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

IV. Am nevoie de viză?


1. DA

Consultaţi lista statelor (anexa 1) ai căror cetăţeni, posesori de pașapoarte simple, au nevoie de viză pentru a călători în România.

 

2. NU

 

Mai sunt scutiţi de la obligativitatea obţinerii unei vize române de intrare, pentru călătorii de scurtă durată:
 

 • Posesorii de paşapoarte biometrice, resortisanţi ai următoarelor state:

  • Republica Moldova;
  • Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;
  • Republica Serbia, cu excepţia celor eliberate de către direcţia de coorodonare sârbă (în limba sârbă: Koordinaciona uprava);
  • Republica Muntenegru (paşapoartele non-biometrice, eliberate de acest stat, nu mai sunt valabile);
  • Georgia;
  • Ucraina.

 

 • Viza valabilă de scurtă ședere cu două sau multiple intrări, eliberată de un stat membru Schengen;
 • Viza cu valabilitate teritorială limitată, eliberată de un stat membru Schengen;
 • Viza de scurtă ședere eliberată de Bulgaria, Cipru sau Croația;
 • Viza de lungă ședere eliberată de un stat membru Schengen;
 • Viza de lungă ședere eliberată de Bulgaria, Cipru sau Croația
 • Permisul de ședere eliberat de un stat membru Schengen;
 • Permisul de ședere eliberat de Bulgaria, Cipru sau Croația
 • Permis de ședere pe termen lung (valabilitatea permisului este mai mare sau egală cu 5 ani) eliberat de un stat membru UE.

 

ATENŢIE! Numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele Schengen, trebuie să nu fi fost epuizate. Dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele / permisele de şedere acordate de statele membre Schengen.

 

 • Posesorii de permise de şedere permanentă eliberate de Marea Britanie sau Irlanda (valabilitatea permisului este mai mare sau egală cu 5 ani). Dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin permisele de şedere respective.
 • Posesorii de permise de mic trafic de frontieră eliberat de autorităţile române, în condiţiile în care aceştia îşi exercită dreptul de circulaţie, în concordanţă cu regimul micului trafic de frontieră.

 

 • Membrii de familie* ai unui cetățean român (în cazul în care nu posedă un drept de şedere potrivit Deciziei 565/2014/EU) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • Însoţesc cetăţeanul român sau se alătură acestuia pe teritoriul României;
  • Dețin un document valabil care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene în calitate de membru de familie al cetăţeanului român pe care îl însoţesc sau căruia se alătură pe teritoriul României.

 

 • Membrii de familie* ai unui cetăţean UE, SEE sau Confederația Elvețiană (în cazul în care nu posedă un drept de şedere potrivit Deciziei 565/2014/EU) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  • Însoțesc sau se alătură cetățeanului UE care își exercita dreptul de rezidență pe teritoriul României;
  • Dețin un document valabil care atestă rezidența pe teritoriul unui alt stat membru UE în calitate de membru de familie al cetățeanului UE pe care îl însoțesc sau caruia se alătură pe teritoriul României.

 

(*) Membrul de familie este reprezentat de:
 

 • soţul sau soţia;  
 • descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/soţiei;
 • ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/soţiei.