Participarea României la EXPO 2012 Yeosu,…

Participarea României la EXPO 2012 Yeosu

Un pas important în procesul decizional privind participarea României la EXPO 2012 l-a constituit vizita la Bucureşti a unei delegaţii oficiale condusă de E.S. ambasador Lee Joon-hee, comisar al EXPO 2012.

Comisarul EXPO 2012 a vizitat România în perioada 20-23 februarie 2010, în cadrul unui turneu european de promovare a Expoziţiei Internatională Yeosu 2012, ocazie cu care a avut, la data de 22 februarie 2010, o întâlnire de lucru cu domnul Ferdinand Nagy, subsecretar de stat pentru expoziţii mondiale şi o întrevedere de curtoazie cu domnul Doru Costea, secretar de stat pentru afaceri globale.

În perioada 5-7 aprilie a.c. a avut loc, la Seul şi Yeosu, cea de-a doua Reuniune a participanţilor oficiali. Comitetul de organizare al EXPO 2012, a alocat preliminar un spaţiu în suprafaţă de 414m2 (indicativ A 105), cu destinaţia de pavilion naţional al României.

Participarea ţării noastre la manifestarea internaţională este o ocazie deosebită de a materializa prevederile Parteneriatului Strategic si a Planului Comun de Acţiune, în special în domeniul cooperării culturale şi ştiinţifice, precum şi de a promova creşterea schimburilor comerciale între cele două ţări. Cu ocazia participării României la expoziţia internaţională, vor fi organizate acţiuni de promovare economică a ofertei interne de produse şi servicii, de promovare a ofertei turistice interne, dar şi a tradiţiilor şi culturii naţionale.

Având în vedere locul important ocupat de Republica Coreea în politica externă a României, precum şi voinţa ambelor părţi pentru menţinerea contactelor bilaterale la cel mai înalt nivel, pentru lărgirea cooperării economice şi comerciale, pentru aprofundarea schimburilor bilaterale în domeniile cultural, educaţional şi turistic, participarea României la EXPO 2012 Yeosu se constituie într-o ocazie deosebită pentru promovarea intereselor României, în contextul unei abordări tematice actuale şi interesante.