EXPO Yeosu 2012

Cadrul legislativ privind participarea României la EXPO 2012 Yeosu

La data de 24 martie 2010 a fost aprobat în şedinţa Guvernului Memorandumul nr. Z/238/12 martie 2010 privind aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională EXPO 2012 Yeosu, Republica Coreea”. În conformitate cu prevederile memorandumului menţionat, a fost comunicată părţii coreene acceptarea invitaţiei de participare şi a fost primit răspunsul de mulţumire.

Prin Legea Bugetului pe anul 2011 au fost aprobate pentru pregătirea participării şi participarea la EXPO 2012, alocaţii financiare totale de 12.900.000 lei (din care 3.020.000 lei în anul 2011 şi 9.900.000 lei în anul 2012), respectiv cca. 3 milioane Euro.

În şedinţa Guvernului din data de 6 aprilie 2011 a fost aprobat proiectul de Hotărâre a Guvernului care reglementează măsurile administrative şi organizatorice necesare pentru pregătirea participării şi participarea României la EXPO 2012 Yeosu, Republica Coreea (HG nr. 347, publicată în Monitorul Oficial nr. 259/12 aprilie 2011). 

Comisar al Secţiunii Române pentru EXPO 2012 a fost numit dl. Ferdinand Nagy (Decizia nr. 55, publicată în Monitorul Oficial nr. 304/3 mai 2011).