Reprezentanţe

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (U.N.H.C.R.)

Reprezentanţa în România

Adresa: 48A  Blvd. Primăverii  Sector 1, Bucureşti 

Telefon: (0040-21) 201 78 73

Fax: (0040-21) 210 15 94

E-mail: rombu@unhcr.org 

 

Reprezentant: Dl. Eduardo Yrezábal