Centrul de presă

Întrevederea secretarului de stat Iulia Matei cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Andrew Noble

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
10.01.2020

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei l-a primit astăzi, 10 ianuarie 2020, pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Andrew Noble, în vizită de curtoazie.

În cadrul întrevederii, secretarul de stat a exprimat dorința de a consolida colaborarea cu partea britanică și de a impulsiona agenda contactelor politico-diplomatice în perioada următoare, inclusiv în perspectiva celebrării a 140 de ani de relații diplomatice româno-britanice în cursul acestui an.

Totodată, Iulia Matei a transmis interesul de a continua dialogul privind modernizarea parteneriatului strategic bilateral, adaptat contextului Brexit și corespunzător dinamicii relației româno-britanice. Secretarul de stat Iulia Matei a evidențiat importanța consolidării, în continuare, a cooperării în domeniul securității și apărării, pledând, în același timp, pentru extinderea domeniilor de interacțiune în plan economic și sectorial, cu accent pe cercetare, inovare și IT&C.

În privința relațiilor viitoare UE-UK, oficialul român a subliniat importanța menținerii unei cooperări cât mai strânse cu Regatul Unit din perspectiva viitorului statut al acesteia de stat terț. Astfel, Iulia Matei a evidențiat importanța continuării cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit pe o serie de aspecte importante, care să vizeze deopotrivă relațiile externe, securitatea și apărarea, politica comercială, precum și asigurarea unui tratament nediscriminatoriu și echitabil pentru toți cetățenii europeni.

Secretarul de stat a reiterat angajamentul pentru un efort coordonat privind implementarea corespunzătoare a Acordului de Retragere de către ambele părți, după intrarea în vigoare a acestuia, evidențiind preocuparea deosebită a României pentru salvgardarea drepturilor dobândite de cetățenii români în Regatul Unit. Totodată, secretarul de stat a precizat că, în contextul negocierii relațiilor viitoare, una dintre prioritățile României va viza garantarea principiului reciprocității și al nediscriminării între cetățenii statelor membre ai Uniunii Europene.