Centrul de presă

Organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a unui nou atelier privind Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
14.11.2019

Ministerul Afacerilor Externe și Comisia Europeană prin Direcţia generală pentru Afaceri Maritime şi Pescuit (DGMARE) şi  Direcţia generală pentru vecinătate şi negocieri privind extinderea (DG NEAR) au organizat, la 14 noiembrie 2019, la București, al doilea atelier regional privind Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră. Lucrările atelierului, care au continuat seria celor deschise în 6 iulie 2018, s-au concentrat pe identificarea de idei, soluții și proiecte de punere în practică a „economiei albastre”, în plan naţional şi în regiunea Mării Negre.

Evenimentul a fost organizat graţie colaborării MAE cu echipa Facilității pentru creşterea albastră la Marea Neagră, iniţiativă a DG MARE de sprijinire cu expertiză a proceselor de elaborare, negociere şi implementare a Agendei maritime comune la Marea Neagră. Atelierul a beneficiat și de sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.

Sesiunile de lucru au reunit aproximativ 80 participanţi din cele șapte state care au adoptat Agenda maritimă comună la Marea Neagră, cu o diversitate largă a domeniilor de activitate: reprezentanți ai mediului academic şi de cercetare, ai mediului de afaceri, ai organizaţiilor non-guvernamentale, ai organizațiilor interguvernamentale din regiune, precum și ai autorităților locale care pot contribui direct la implementarea conceptului de economie albastră.

Reuniunea a permis discuții deschise şi aplicate privind oportunitățile de finanțare, în principal din fonduri europene, pentru priorităţile economiei albastre la Marea Neagră identificate în cadrul viitoarelor apeluri de proiecte (EMFF, LIFE+, Horizon 2020). Au fost discutaţi pașii necesari pentru identificarea unor idei inovatoare și pentru elaborarea de proiecte concrete pe direcţiile deschise de Agenda maritimă comună la Marea Neagră, cu accent pe atragerea de fonduri europene în vederea implementării acestora.

Reprezentanţii MAE au prezentat succesele obţinute de Preşedinţia română a Consiliului UE  pe linia unui angajament sporit al Uniunii Europene pentru cooperarea regională la Marea Neagră (Agenda strategică de cercetare și inovare la Marea Neagră – 8 mai 2019, Agenda maritimă comună la Marea Neagră – 21 mai 219, Concluziile CAE - 17 iunie 2019). Au subliniat potenţialul rezultatelor Preşedinţiei române a Consiliului nu doar în plan politic, ci mai ales în planul creşterii economice şi al valorificării sustenabile a resurselor Mării Negre. MAE a reafirmat cu acest prilej rolul major al ministerelor de linie, al autorităților și comunităților locale, al mediului academic şi al celui de afaceri, în valorificarea concretă a rezultatelor obținute în plan extern în ceea ce priveşte intensificarea cooperării în regiunea Mării Negre, cu sprijinul UE.

 

Informaţii suplimentare:

Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră a fost adoptată în cadrul unei conferințe ministeriale, la 21 mai 2019, la București, de către cele șase state riverane (Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Ucraina, Turcia) și Republica Moldova, cu sprijinul Comisiei Europene și în prezența comisarului european Karmenu Vella. Agenda și declarația de asumare a acesteia de către guverne au fost negociate în perioada septembrie 2018 - mai 2019 şi reflectă prioritățile regiunii în domenii subsumate economiei albastre – afaceri maritime, pescuit și acvacultură, cercetare și inovare, conectivitate, protecția mediului, turism, educație, formare și dezvoltare competențe ale economiei albastre. Agenda maritimă comună oferă un cadru și un ghidaj pentru implementarea, pe baze voluntare, de către reprezentanți ai mediilor public, privat, academic și ai societății civile din zona Mării Negre, de proiecte naționale și regionale în domeniile economiei albastre, precum și pentru atragerea de fonduri europene și investiții în regiunea Mării Negre. 

Adoptarea Agendei maritime comune a fost precedată de lansarea, tot la București, a Agendei strategice pentru cercetare și inovare la Marea Neagră (8 mai 2019), document elaborat de cercetători din toate cele șapte state, cu sprijinul Comisiei Europene (Direcția generală cercetare și inovare). Prin Agenda strategică de cercetare și inovare la Marea Neagră sunt identificate prioritățile regionale și oferite linii de orientare pentru implementarea de proiecte comune de cercetare și inovare în economia albastră, venind în sprijinul Agendei maritime comune.

Ambele documente pot fi consultate la: http://www.mae.ro/node/49003