Centrul de presă

Concurs național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
10.10.2019

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România anunță lansarea concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a  ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, concurs public de creație deschis participării autorilor individuali sau reuniți în grupuri, ori persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizaţii neguvernamentale).

Proiectul care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, la secţiunea Participări Naţionale, se va realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul României din Giardini della Biennale, denumit în continuare Pavilionul şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, denumită în continuare Galeria.

Ediția din 2020 a Bienalei de Arhitectură de la Veneția se va desfășura în perioada 23 mai – 29 noiembrie 2020, cu previzionare pentru specialiști și presă în zilele de 21 şi 22 mai 2020.

Tema celei de-a 17-a  ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, lansată de către curatorul acestei ediții, Hashim Sarkis – „How we will live together“ („Cum vom trăi împreună?“), aduce în discuție problema extinderii diviziunilor politice și accentuarea inegalităților economice la nivel global, lansând către arhitecți un apel de a concepe spații în care să putem trăi împreună.

Participanții la concurs au responsabilitatea de a urmări website-ul oficial al Bienaleiwww.labiennale.org și de a se informa asupra temei lansate pentru cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la biennale di Venezia: https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-live-together

Pentru a participa la concursul naţional, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conțină documentația obligatorie prevăzută în Regulamentul de organizare a concursului, afișat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), Institutului Cultural Român (www.icr.ro) şi Uniunii Arhitecţilor din România (www.uniuneaarhitectilor.ro).

Concursul se va desfășura în două etape : prima etapă, cu un rol de definire a conceptului curatorial și a conținutului, va fi urmată de selectarea finaliștilor clasați pe primele trei locuri, în ordinea punctajelor obținute, care vor fi invitați să detalieze aspectele tehnice ale proiectului în etapa a doua de concurs.

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, sau prin transmiterea acestora prin poştă sau curier la aceeaşi adresă, până la data de 25 noiembrie 2019, ora 14.00. Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori și cele care vor ajunge la Uniunea Arhitecţilor din România la o dată ulterioară celei menționate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Uniunea Arhitecţilor din România va acorda următoarele premii, pentru primele trei proiecte clasate în Etapa a II-a a concursului:

 • Premiul I, pentru proiectul câştigător, în valoare de 6500 lei/net
 • Premiul II, în valoare de 4500 lei/net
 • Pemiul III, în valoare de 3500 lei/net

În vederea îndeplinirii scopului concursului, vor fi constituite o Comisie de selecţie și o Comisie de soluționare a contestațiilor, ce vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale. Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociaţii din firmele/ONG-urile în care membrii comisiei de selecţie, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor deţin funcţii de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs. 

Calendar concurs:

ETAPA I

 • Depunerea documentaţiilor: termen limită – 25 noiembrie 2019, ora 14:00;
 • Jurizarea: 26-27 noiembrie 2019;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI I: 27 noiembrie 2019;
 • Depunerea contestaţiilor:  28 noiembrie – 2 decembrie 2019, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor Etapei I: 3 – 5 decembrie 2019, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Întâlnire cu reprezentanții celor trei echipe câștigătoare ale Etapei I: 6 decembrie 2019.

 

ETAPA a II-a

 • Depunerea documentaţiilor: termen limită – 13 ianuarie 2020, ora 14:00;
 • Jurizarea: 14 ianuarie 2020;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI II: 14 ianuarie 2020;
 • Depunerea contestaţiilor: 15-17 ianuarie 2020, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Soluţionarea contestaţiilor: 20-22 ianuarie 2020, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Anunţarea publică a proiectului câştigător: 22 ianuarie 2020.

 

Componența Comisiei de selecţie

Specialiștii care au fost nominalizați prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 3054/2019 ca membri ai Comisiei de selecţie a proiectului care va reprezenta România la Expoziţia Internaţională de Arhitectură – La Biennale di Venezia 2020 sunt următorii:

 • Arh. Attila Kim, comisarul participării României la cea de-a XVII-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Monica Morariu, reprezentantul comun al Institutului Cultural Român și Ministerului Afacerilor Externe;
 • Arh. Loredana Stasisin;
 • Arh. Vlad Sebastian Rusu;
 • Arh. Marius Miclăuș;
 • Arh. Grégoire Zündel;
 • Arh. Cristoph Grafe.

 

Rezultatele etapei I a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

În zilele de 26 şi 27 noiembrie 2019, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România a avut loc, conform Regulamentului de organizare a concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, procedura de selecție a proiectelor finaliste (Etapa I).

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii şi Identității Naționale nr. 3064/2019, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

1. domnul arh. Attila Kim, comisarul participării României la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;

2. doamna Monica Morariu, reprezentantul comun al Institutului Cultural Român și Ministerului Afacerilor Externe;

3. doamna arh. Loredana Stasisin;

4. domnul arh. Vlad Sebastian Rusu;

5. domnul arh. Marius Miclăuș;

6. domnul arh. Grégoire Zündel;

7. domnul arh. Cristoph Grafe.

Conform Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei de selecţie, la prima intâlnire a membrilor Comisiei, aceştia au ales prin vot secret preşedintele Comisiei, în persoana domnului arh. Attila Kim.

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare un număr de 19 proiecte și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi Uniunii Arhitecţilor din România.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste, în ordinea alfabetică a titlurilor:

 •                  PRAEY
 •                  FADING BORDERS
 •                  TOGETHER AT THE TABLE/ÎMPREUNĂ LA MASĂ

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecţie, reprezentată prin cel puţin 3 membri printre care comisarul şi preşedintele Comisiei de selecţie, va invita, în data de 6 decembrie, reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori finalişti (maxim trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de jurizare. Comisia de selecţie nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial şi/sau expoziţional.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii, privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a concursului, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, Strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, in perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2019 (până la ora 14.00). Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii.

 

Proiectele înscrise în Etapa I

 •  CANAVA / LOOM
 • #DIEZ
 • E FFECT A
 • EIDELON, 60%-71%
 • EXPAT
 • FROM_MY_WINDOW_TO_YOURS
 • HOME 3020
 • IN BALANCE / IN ECHILIBRU
 • MASA
 • MEET. ME. IN. THE MIDDLE
 • POST
 • PRAEY
 • TAMBA
 • TELELEU AWAY
 • TOGETHER AT THE TABLE/ÎMPREUNĂ LA MASĂ
 • THE SECRET LIFE OF EVERYDAY OBJECTS
 • TO GET THERE
 • VOX//A SEAT AT THE TABLE
 • YOU COUNT

 

Soluționarea contestațiilor depuse ca urmare a Etapei I a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În data de 04 decembrie 2019, la sediul Uniunii Arhitecților din România, s-a reunit Comisia de soluționare a contestațiilor depuse ca urmare a Etapei I a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia.

Conform art. 8 al Regulamentului de organizare a Concursului, participanții la Concurs au putut depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat Regulamentul de organizare.  

În cadrul ședinței, Comisia a examinat și soluționat contestațiile înregistrate cu numerele 819/UAR/08.12.2019, 822/UAR/08.12.2019, 823/UAR/08.12.2019.

În urma evaluării documentațiilor, verificării respectării prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și a Regulamentului de organizare și funcționare a Concursului, precum și analizării fișelor de vot ale Comisiei de selecție, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis respingerea contestațiilor.

Decizia motivată a Comisiei va fi comunicată contestatorilor conform calendarului desfășurării Concursului.

 

Informaţii suplimentare la:

bav2020@uniuneaarhitectilor.ro