Educație pentru dezvoltare

Proiecte şi acţiuni finanţate de MAE

Proiectul SNIECODA

Proiectul a fost implementat în perioada ianuarie 2008 – iunie 2010 de către MAE în parteneriat cu PNUD România

Principalele obiective:

 - introducerea unor cursuri specializate pe problematica de dezvoltare în programa principalelor universităţi din România;

 - întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a diverşilor actori naţionali de a implementa programe si proiecte de dezvoltare;

 - sporirea vizibilităţii la nivel naţional asupra obiectivelor internaţionale privind cooperarea pentru dezvoltare.

Buget final de implementare: 518.000 EURO

Activităţi în domeniul ED