Centrul de presă

Primirea de către secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a reprezentantului în România al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Nisreen Rubaian

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
09.08.2019

Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore l-a primit astăzi, 9 august  2019, pe reprezentantul în România al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Nisreen Rubaian.

În cadrul întâlnirii, secretarul de stat a subliniat importanţa implementării triplului nexus ajutor umanitar - asistenţă pentru dezvoltare - pace şi securitate, în contextul identificării de modalităţi eficiente de acordare de asistenta umanitară și asistență oficială pentru dezvoltare. Oficialul român a accentuat faptul că acest proces complex necesită o abordare holistică, implicarea unei game variate de actori instituţionali şi o înțelegere aprofundată a riscului și vulnerabilităților existente.

Oficialul român a făcut referire la instrumentul juridic adoptat recent de către Comitetul privind Asistența pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (DAC/OECD). Comitetul (DAC/OECD) este principalul organism internațional care urmărește evoluțiile conceptului de asistență oficială pentru dezvoltare, eficientizarea asistenței acordate statelor beneficiare precum și interdependența dintre acesta și alte componente ale asistenței internaționale, fie în domeniul umanitar fie în domeniul păcii și securității. Recomandarea recentă adoptată de DAC/OECD oferă un cadru cuprinzător pentru punerea în aplicare a asistenței umanitare, complementare cu acțiunile de dezvolare economică și cele privind pacea şi securitatea, în special în situații fragile şi zone afectate de conflict.

Secretarul de stat a reiterat importanța pe care România o acordă participării active la asistenţa pentru dezvoltare, inclusiv prin formularea de planuri de asistență realiste și cu obiective bine definite, dar și construirea de proiecte adaptate la condițiile locale în țara beneficiară și care pot avea o valoare adaugată și un impact maxim. Maria Magdalena Grigore a evidenţiat rolul pe care diplomaţia română îl joacă în implementarea triplului nexus, inclusiv din prisma acţiunilor pe care Uniunea Europeană le va implementa de anul viitor în domeniul ajutorului umanitar şi al asistenţei pentru dezvoltare.

Reprezentantul UNHCR a felicitat MAE pentru demersul de a promova activ asistenţa umanitară și asistența pentru dezvoltare şi a subliniat importanţa nexusului ajutor umanitar, asistenţă pentru dezvoltare, în contextul Compactului ONU pentru o Migrație sigură, ordonată și reglementată. Nisreen Rubaian a declarat că este necesar să se găsească soluții globale și să se partajeze responsabilitatea la scară mondială, pe baza unei cooperări internaționale.

De asemenea, reprezentantul UNHCR a apreciat contribuţia ţării noastre la rezolvarea problemelor migraţiei, inclusiv din perspectiva Centrului de Tranzit în Regim de Urgenţă de la Timişoara şi a reiterat sprijinul pe care UNHCR îl poate oferi ţării noastre în acordarea de asistenţă pentru implementarea unor proiecte concrete.