Centrul de presă

Întrevederea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore cu secretarul general adjunct, șef al Biroului ONU pentru Contra-Terorism, Vladimir Voronkov și dejunul de lucru cu directorul Biroului Suport Politici si Programe din cadrul UNDP, Adriana Dinu

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
16.07.2019

Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a avut la 15 iulie 2019 o întrevedere cu secretarul general adjunct, șef al Biroului ONU pentru Contra-Terorism, Vladimir Voronkov. În cadrul discuției au fost trecute în revistă evoluțiile din ultima perioadă în acest domeniu precum și activitățile ONU de combatere a extremismului violent și a radicalizării la nivel național, regional și internațional.

Cei doi oficiali au subliniat necesitatea coagulării acțiunilor comunității internaționale în lupta împotriva terorismului cu scopul adoptării de măsuri menite să prevină radicalizarea populației. În acest sens, cei doi oficiali au făcut un schimb de păreri și idei privind bunele practici în domeniul combaterii terorismului și radicalizării precum și necesitatea dezvoltării unor inițiative și proiecte bi sau multilaterale. În context, secretarul de stat a reamintit că tânăra generație este cel mai vulnerabil segment al societății în ceea ce privește fenomenul radicalizării evidențiindu-se în acest sens rolul educației și al incluziunii socio-economice ca instrumente de prevenție.

Cei doi oficiali au reiterat necesitatea coroborării activităților ONU în acest domeniu și alte procese internaționale dedicate aceleiași teme și s-a convenit că această inter-acțiune trebuie consolidată și dezvoltată pe mai departe. Cei doi oficiali au fost de acord că ar trebui definite mecanisme de monitorizare a implementării concluziilor conferințelor internaționale dedicate acestei tematici.

La dejunul de lucru cu directorul Biroului Suport Politici și Programe din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Adriana Dinu, oficialul român a evidențiat buna cooperare dezvoltată de-a lungul timpului posibilitățile de cooperare în viitor în domenii de interes pentru ambele părți precum și modalitățile de acțiune comună în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare. A fost subliniată importanța cooperării Sud-Sud și a cooperării triunghiulare atât pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare cât și pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și statele respective. S-a convenit ca România și UNDP să mențină contacte active pe această temă pentru a se identifica cele mai potrivite modalități de atingere a obiectivelor convenite. Oficialul ONU a sugerat consolidarea prezenței României în secretariatele organizațiilor din sistemul ONU prin dezvoltarea de programe destinate tinerilor absolvenți.