România şi ASEM

Prima reuniune la vârf ASEM s-a desfăşurat la Bangkok, Thailanda, în 1996.

La Summit-ul ASEM de la Hanoi, în mai 2004, R.P.D. Laos, Myanmar (Birmania) şi Cambogia au aderat la ASEM, concomitent cu aderarea celor 10 state admise în UE.

Cu ocazia Summit-ului de la Seul (octombrie 2000), cadrul cooperării a fost revizuit prin adoptarea Asia-Europe Cooperation Framework 2000. Într-un capitol special dedicat participării la ASEM, se stipulează că procesul ASEM este deschis şi dinamic; candidatura fiecărui stat este examinată în funcţie de meritele statului respectiv şi de aportul pe care îl poate aduce procesului; extinderea ASEM se face pe baza consensului şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre, cu ocazia Summit-urilor, care au loc din doi în doi ani, după obţinerea sprijinului tuturor ţărilor reprezentând regiunea căreia aparţine statul candidat.

România şi Bulgaria, alături de India, Pakistan, Mongolia şi Secretariatul ASEAN au fost invitate să se alăture procesului ASEM în urma Summit-ului ASEM de la Helsinki (10-11 septembrie 2006). Începând cu 1 ianuarie 2007, România participă la reuniunile organizate sub egida celor trei piloni ai ASEM, la diferite nivele de reprezentare a sectorului guvernamental şi societăţii civile. Aderarea strict formală a ţării noastre a avut loc cu ocazia Summit-ului ASEM 7 (Beijing, 24-25 octombrie 2008).

Implicarea activă a României în cadrul procesului ASEM marchează interesul ţării noastre de a impulsiona dialogul bi-regional dintre Asia şi Europa şi creează noi oportunităţi pentru promovarea relaţiilor bilaterale cu partenerii tradiţionali din regiune.

Participarea activă a României la procesul ASEM (începând cu 2007) a fost materializată şi prin:

  • Organizarea celui de-al 3-lea seminar ASEM privind cooperarea Dunăre-Mekong [ASEM Sustainable Development Seminar - Water Management – Fostering Prosperity and Stability Through (Inter)Regional Cooperation], Tulcea, 2-3 iunie 2014. Pe parcursul a două zile discuțiile din cadrul sesiunilor de lucru s-au concentrat pe modalitatea în care cooperarea în jurul resurselor de apă contribuie la stimularea progresului în domenii precum (inter)conectivitatea, energia, managementul apei şi controlul inundaţiilor, securitatea alimentară şi schimburile inter-umane, cu obiectivul de a  împărtăşi experienţele şi bunele practici în acest domeniu cu statele din Asia, în special cele din bazinul fluviului Mekong. La reuniune au participat 20 de state ASEM (România, Austria, Belgia, Bulgaria, China, Cehia, Franța, Germania, Ungaria, Indonezia, R. Coreea, Malaysia, Pakistan, Rusia, Slovacia, Spania, Thailanda, Vietnam, Mongolia, Bangladesh) şi Uniunea Europeană (SEAE), la care se adaugă reprezentanţi ai Băncii Mondiale, Comisia Rinului, ICPDR, ai unor institute de cercetare şi institute diplomatice, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.
     
  • Formularea şi găzduirea în 2009 a proiectului privind Cooperarea Internaţională în domeniul gestionării frontierelor prin formarea formatorilor. Organizatorii programului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Organizaţia Mondială pentru Migraţie, au propus o abordare interactivă a activităţii formatoare. Curricula europeană a cursului, completată de prezentarea experienţei acumulate de România în cadrul cooperării cu statele membre ale UE şi statele din regiune, definesc acest proiect drept o contribuţie la consolidarea cooperării inter-regionale în domeniul gestionării şi securităţii frontierelor, în contextul dialogului Asia-Europa.


Informaţii suplimentare:

Proiectul privind Cooperarea Internaţională în domeniul gestionării frontierelor prin formarea formatorilor are un buget de 250.000 euro şi este finanţat de MAE din bugetul de asistenţă oficială pentru dezvoltare (ODA) 2009. Participanţii la cursuri au fost cadre de rang mediu din cadrul instituţiilor abilitate în domeniul gestionării frontierelor din unele state asiatice membre ale Reuniunii Asia-Europa, Afganistan, Georgia, Irak şi R. Moldova. Programul a fost organizat în două sesiuni de cursuri, de câte trei săptămâni fiecare, care au avut loc în perioada septembrie – noiembrie 2009, la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Poliţiei de Frontieră – Iaşi. Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Poliţiei de Frontieră – Iaşi este membră a Parteneriatului Academiilor Frontex).