Prima Pagina

Anunt MAE rezultat selectie dosare si programare interviu

 

Etapa interviului pentru candidații la posturile de membru titular şi membru supleant din partea României în Consiliul de Administraţie al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA)

Data:  25.04.2019

 

În urma anunțului public privind depunerea de candidaturi pentru posturile de membru titular şi membru supleant din partea României în Consiliul de Administraţie al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale, până la data limită de acceptare a dosarelor de candidatură, 20 aprilie 2019, orele 16.00, și-au exprimat interesul în acest sens 12 candidați.

În urma evaluării dosarelor depuse de candidați, Comisia Interministerială a decis asupra listei de candidați admişi, respectiv de candidați respinşi. Ordinea candidaților admiși, respectiv, respinși este alfabetică.

Candidații admiși sunt invitați la susținerea interviului pentru postul de membru titular și membru supleant din partea României în Consiliul de Administraţie al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) la data de 27 mai 2019, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.  Programarea pentru susținerea interviului va fi anunțată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Pentru susținerea interviului sunt avute în vedere următoarele:

 • Ordinea de susținere a interviului va fi cea alfabetică.
 • Fiecărui candidat i se va aloca un interval de timp de aproximativ 30 de minute.
 • În cadrul interviului vor fi evaluate îndeplinirea criteriilor în conformitate cu art. 5 din Regulamentul privind organizarea concursului pentru desemnarea membrilor României în Consiliul de administraţie al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA), respectiv:

-    expertiza în domeniul drepturilor fundamentale;

-    cunoașterea activității Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale, a programului anual și a domeniilor tematice cuprinse în cadrul multianual;

-    cunoașterea rolului Consiliului de administrație și a atribuțiilor membrilor Consiliului de Administrație al FRA;

-    fluența în limba engleză.
 

 • Interviurile vor fi înregistrate audio, cu  acordul fiecărui candidat.

 

            După finalizarea etapei de intervievare a candidaţilor, în săptămâna 27-31 mai 2019 se vor anunţa public punctajele obținute de candidați, primii doi clasați cu cele mai bune punctaje urmând a fi prezentați spre aprobare Guvernului României.

            Data limită până la care se va comunica numele persoanelor care au fost desemnate ca membru titular și ca membru supleant pentru a reprezenta România în Consiliul de Administraţie al FRA este 30 iulie 2019.

            Regulamentul privind organizarea concursului pentru desemnarea membrilor României în Consiliul de administraţie al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) poate fi accesat AICI.

            Pentru informaţii suplimentare candidaţii se pot adresa secretariatului Direcției Drepturile Omului și Consiliul Europei la adresa de e-mail ddoce@mae.ro  sau la nr. de fax 021.319.23.67.

Bibliografie recomandată:

 • Constituția României;
 • Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene;
 • Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene;
 • Activitatea Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale (https://fra.europa.eu);
 • Activitatea în domeniul drepturilor omului a principalelor organizații internaționale și regionale (d. ex. ONU, Consiliul Europei, UE);
 • Instrumente juridice din domeniul protecției drepturilor omului adoptate la nivel ONU (e.g.. Declarația Universală a Drepturilor Omului; Pactul International cu privire la drepturile civile si politice; Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale si culturale; Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; Convenția ONU de Eliminare a Discriminării Împotriva Femeilor; Convenția privind Drepturile Copilului; Convenția ONU împotriva torturii și altor tratamente sau pedepse crude, inumane ori degradante; Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități etc.); Consiliul Europei (e.g.. Convenția Europeană privind Drepturile Omului; Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante; Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice; Convenția Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane; Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual; etc.); UE (Tratatul de la Lisabona etc.);
 • regimul internațional și european de protecție a drepturilor migranților, azilanților și refugiaților;
 • legislația și politicile naționale în domeniul protecției și promovării drepturilor omului.