Centrul de presă

Aniversarea a 45 de ani de relații diplomatice cu Sultanatul Oman

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
01.05.2019

România și Sultanatul Oman aniversează, la 1 mai 2019, 45 de ani de relații diplomatice neîntrerupte, perioadă în care, prin eforturile comune ale celor două țări, s-a construit o fundație solidă care contribuie, și în prezent, la continua dezvoltare a cooperării politice, economice și sociale. Dialogul politic bilateral substanțial dintre cele două țări a fost consolidat recent, prin vizita prim-ministrului României, în noiembrie 2018, ocazie cu care au fost stabilite obiectivele comune pentru perioada următoare și a fost marcat un moment istoric în relația bilaterală, respectiv inaugurarea Ambasadei României la Muscat.

De-a lungul celor 45 de ani, relațiile bilaterale româno-omaneze au cunoscut o dezvoltare considerabilă, datorată valorilor comune ale celor două popoare, precum și a dinamismului cooperării în plan politic, economic și sectorial. În același timp, având ca reper importanța pe care cultura și educația le au în crearea legăturilor și afinităților între popoare, România și Sultanatul Oman au acționat constant pentru construirea de punți umane.

La acest moment aniversar, Ministerul Afacerilor Externe al României salută viziunile similare ale celor două state cu privire la numeroase probleme regionale și internaționale de interes comun, mai ales importanța menținerii unor relații de bună vecinătate și a cooperării regionale productive, componente esențiale ale păcii, stabilității, securității și progresului în lume. Ministerul Afacerilor Externe al României va continua să acționeze pentru consolidarea cooperării politice reciproce, astfel încât relațiile bilaterale cu Sultanatul Oman să cunoască noi etape de dezvoltare.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice