Conducere

​Laura Elena Chiorean

 

Laura Elena Chiorean a fost numită în funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe la 8 martie 2019
Experienţa profesională  

1997-2019

Avocat stagiar/Avocat coordonator în cadrul Societății Civile de Avocați „Laura Elena Chiorean & Asociații”

2019

Funcționar public (Consilier superior) în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agențiilor de Plăți și a Organismului  Coordonator

2004-2012

Practician în insolvență - în cadrul Cabinetului individual de insolvență „Laura Elena Pop” (Chiorean)

2005-2019

Mediator în cadrul Biroului de Mediator „Laura Elena Pop” (Chiorean)

2012-2019

Formator/Formator debutant în mediere

2010-2012

Cadru didactic asociat, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie și Filosofie (titular curs și seminar disciplinele ”Medierea internațională” și ”Drept comunitar și drepturile omului”)

2009

Subsecretar de Stat – Guvernul României, Departamentul pentru Afaceri Europene

2009, 2016-2019

Consilier județean, Președintele Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Județean Cluj

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Funcționar public, Avocatură, Insolvență, Mediere, Formare profesională

Educaţie şi formare

 

2006-2011

Doctor în Relații Internaționale și Studii Europene, Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

2005-2006

Master în Managementul Relațiilor Internaționale și Afacerilor Comunitare, Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

1993-1997

Facultatea de Drept, Universitatea “ Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

1994-1998

Facultatea de Studii Europene, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

2012

Program de inițiere/perfecționare specializare pentru formator în mediere

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Drept, studii europene, relații internaționale și studii europene

Bune competențe de comunicare, capacitatea de a soluționa probleme, flexibilitate, spirit de echipă, dobândite prin experiență profesională (avocat, funcționar public, practician în insolvență, mediator, formator în mediere, cadru didactic asociat), dar și prin experiență politică și administrativă

Aptitudini şi competenţe personale

Capacitatea de a gestiona pro-activ și responsabil diferite situații limită, precum și capacitatea de a soluționa problemele într-un timp limitat, abilitați dobândite prin experiența profesională, politică și administrativă 

Limba maternă  Română
Limbi străine:
Autoevaluare
Înţelegere   Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba Engleză Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat
Limba Franceză Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat

 

(Certificate lingvistice/Cursuri de pregătire organizate de Catedra de limbi moderne aplicate-UBB Cluj, Toefl, de Centrul Cultural Francez  - DELF I și DELF II (limbaj juridic specializat în limba franceză).
Competenţe şi abilităţi sociale

Membru fondator (2005) și vicepreședinte (2011) al Uniunii Centrelor de Mediere  din România (UCMR);

Membru fondator (2005) și vicepreședinte al Centrului de Mediere Cluj (2013);

Membru al Uniunii Internaționale a Avocaților (UIA), membru și speaker în cadrul World Forum of Mediation Centres (2007-2019);

Membru al Uniunii Avocaților din România și al Baroului de Avocați Cluj (1997-2019); 

Membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență – UNPIR (2004-2019);

Membru fondator al Asociației Umanitare “RITA 21”, asociație înființată în scopul promovării, protejării și reprezentării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor suferinde de sindromul DOWN (2006);

Membru fondator al Asociației pentru Consilierea, Informarea și Sprijinul Femeilor “ACIFEM” Cluj (2011);

Membru fondator și președinte al Institutului de Mediere, Negociere și Arbitraj (2014-2019)

Vicepreședinte al Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Cluj (2015-2019)

Vicepreședinte al Crucii Roșii Române – Filiala Cluj (2007-2015);

Vicepreședinte al Societății Naționale de Cruce Roșie din România (2015-2019)

Competențe și aptitudini organizatorice

Participarea la cursuri, seminarii și concursuri în țară și în străinătate, pe teme juridice și politice, în special în domeniul dreptului comunitar, integrării europene, începând din anul 1995 (spre exemplu: seminarul „The Common Foreign and Security Policy of the European Union”, seminarul Maastricht II on „Enlarging and/or Deepening the European Union. The case of the East and Central European Applicants”, Universitatea din Munster, Germania -1996)

Certificat de merit la concursul de drept comunitar „Central Eastern European Moot Court Competition”, British Center for English and European Legal Studies, the Court of Justice of the European Communities and the University of Cambridge (1996).

Participarea activă la conferințe naționale și internaționale (spre exemplu: participarea directă, inclusiv în calitate de speaker la UIA - „Mediation Forum”, participarea directă la organizarea unor conferințe pe tema medierii (2014-2018), în calitate de organizator, mediator, speaker, membru fondator și coordonator al Institutului de Mediere, Negociere și Arbitraj)

Participarea directă la organizarea si coordonarea a numeroase acțiuni umanitare, profesionale și sociale în cadrul Centrului de Mediere Cluj, al Uniunii Centrelor de Mediere din România, al Baroului Cluj, al Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania.

Permis conducere

Categoria B