Parteneriate strategice si relații speciale

Parteneriatul strategic cu Republica Coreea


​Nivelul relației bilaterale România – Republica Coreea este de Parteneriat Strategic. Declaraţia Comună privind stabilirea Parteneriatului Strategic între România și  Republica Coreea  a fost semnată de preşedinţii celor două ţări, la Seoul, la 8 septembrie 2008, cu ocazia vizitei oficiale a preşedintelui României. România este prima țară din UE care a stabilit relaţii la nivel de parteneriat strategic cu Republica Coreea, iar R. Coreea rămâne până astăzi singurul partener strategic al României din Asia. Relațiile UE – Republica Coreea au fost, de asemenea, ridicate la nivel de Parteneriat Strategic în anul 2010.În relaţiile dintre România şi Republica Coreea, au avut loc vizite la cel mai înalt nivel – două vizite ale preşedintelui României la Seoul (octombrie 2005 şi septembrie 2008) şi o vizită a preşedintelui Republicii Coreea la Bucureşti (septembrie 2006).

Vizita de stat a preşedintelui României la Seoul (septembrie 2008) a marcat lansarea primului parteneriat strategic al României cu un stat asiatic, prin semnarea Declaraţiei comune privind stabilirea unui parteneriat strategic între România şi Republica Coreea, iar cu ocazia vizitei oficiale în Republica Coreea a ministrului român al afacerilor externe (iulie 2010) a fost semnat Planul Comun de Acţiune pentru punerea în aplicare a Declaraţiei Comune privind Stabilirea Parteneriatului Strategic între România şi Republica Coreea, document  care stabileşte cadrul de cooperare sectorială pe termen mediu şi lung între cele două ţări, în domeniile politic şi de securitate - inclusiv securitatea energetică, al schimburilor economice şi al diversificării portofoliului investiţional sud-coreean în România. Implementarea prevederilor Planului Comun de Acţiune revine ministerelor şi instituţiilor publice din cele două ţări.

În contextul aniversării a 10 ani de la semnarea Declarației Comune privind stabilirea unui Parteneriat Strategic între România și  Republica Coreea,  în perioada 10-13 octombrie 2018, a avut loc vizita Președintelui Adunării Parlamentare a Republicii Coreea, Moon Hee-sang, la București. Demnitarul sud-coreean a fost primit de Președintele României, președinții Senatului și Camerei Deputaților și prim-ministrul României. De asemenea, în perioada 22 – 24 noiembrie 2018, ministrul afacerilor externe al României, a efectuat o vizită oficială în R. Coreea, împreună cu ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.

Republica Coreea a investit substanțial în țara noastră, la începutul procesului de tranziție din România în anii `90, într-o perioadă foarte importantă pentru procesul de creare a economiei de piață. La 31 decembrie 2018, în România operau 255 societăți comerciale cu capital sud-coreean, reprezentând 0,12% din totalul firmelor cu capital străin înregistrate în țara noastră. Volumul total al investițiilor sud-coreene în România, la aceeași dată, a însumat 257.390 milioane USD, Republica Coreea ocupând locul 25 în clasamentul pe țări de rezidență al investitorilor în societățile comerciale cu participare străină la capitalul social, cu o pondere de 0,42 din totalul capitalului străin subscris (date ONRC). Sunt de remarcat investiţiile aparţinând Doosan la IMGB, Samsung la Oţel Inox Târgovişte şi Hyosung la Sighişoara (fabrica de airbag-uri).

La 31 decembrie 2018, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Republica Coreea a fost de 718,8 milioane USD, cu o balanţă comercială negativă pentru partea română de 256mil. USD.

Este în interesul ambelor state ca nivelul atins în relaţiile politice bilaterale să fie dublat de concretizarea acţiunilor în plan investiţional, prin valorificarea complementarităţii statutului României de piaţă emergentă, cu o mare capacitate de a absorbi investiţiile străine, şi al R. Coreea de economie în expansiune, în căutare de noi pieţe de desfacere.

În continuare, România urmăreşte consolidarea şi aprofundarea relaţiilor bilaterale cu Republica Coreea, având următoarele obiective:

  • materializarea prevederilor Declaraţiei Comune privind stabilirea unui parteneriat strategic între România şi Republica Coreea şi implementarea Planului Comun de Acţiune;
  • amplificarea relaţiilor economice, prin creşterea schimburilor comerciale cu o balanţă echilibrată;
  • sporirea investiţiilor sud-coreene în România pentru realizarea de proiecte din domeniile infrastructurii, IT&C, energeticii, electronicii, producţiei auto şi turismului;
  • extinderea cooperării şi schimburilor în domeniile culturii, educaţiei, ştiinţei şi sportului.

 

Direcţia Asia-Pacific – iulie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice