Parteneriate strategice si relații speciale

Relaţia specială a României cu Japonia

Relaţiile diplomatice au fost stabilite în 1917, întrerupte după cel de al doilea război mondial, restabilite la 1 septembrie 1959 şi ridicate la rang de ambasadă în 1964.

Relaţiile României cu Japonia sunt jalonate de o Declaraţie politică comună, semnată la nivel de preşedinte, cu ocazia vizitei Preşedintelui României în Japonia în 2002, intitulată pe scurt „Declaraţie de prietenie cooperare şi parteneriat”.

Relaţiile speciale cu Japonia sunt fundamentate pe comuniunea de valori şi convergenţa intereselor în probleme internaţionale, de prietenie şi respect reciproc, depăşind evoluţiile înregistrate pe scena vieţii internaţionale din perioada postbelică şi până în prezent.

În ultimii ani, au fost realizate vizite şi contacte la cel mai înalt nivel, care au asigurat menţinerea unui dialog politic activ, conectat la priorităţile agendelor naţionale şi dedicat actualizării sistematice a programelor bilaterale de schimburi şi cooperare. România a beneficiat de un amplu sprijin financiar şi tehnic din partea Japoniei, pe întreaga durată a perioadei de tranziţie.

La nivelul unor autorităţi locale (oraşe, municipii) se desfăşoară schimburi directe în baza unor acorduri de înfrăţire. Asociaţiile de prietenie din cele două ţări organizează acţiuni cu ocazia unor evenimente din relaţiile bilaterale şi din istoria celor două ţări.

În planul relaţiilor României cu Japonia, vizita oficială de lucru a preşedintelui României la Tokyo, din martie 2010, precedată de vizita oficială în România a cuplului princiar Akishino, din mai 2009, ambele circumscrise momentului aniversar al împlinirii a 50 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice, a vizat transmiterea unui mesaj politic de angajament la cel mai înalt nivel, de încurajare a continuării şi consolidării prezenţei investiţionale japoneze în România.

Este de aşteptat ca relaţia specială de parteneriat a României cu Japonia să capete noi valenţe odată cu configurarea viitorului cadru al parteneriatului strategic dintre Uniunea Europeană şi Japonia.

  

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice