Parteneriate strategice si relații speciale

Relaţia specială a României cu R.P. Chineză

România a fost a treia ţară care a recunoscut R.P. Chineză. Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 5 octombrie 1949, la rang de ambasadă.

Relaţiile României cu China sunt jalonate de o Declaraţie politică comună, semnată la nivel de preşedinte, cu ocazia vizitei Preşedintelui Hu Jintao în România în 2004, intitulată pe scurt „Parteneriatul amplu de prietenie şi cooperare”.

Dezvoltarea şi aprofundarea dialogului politic bilateral, pornesc de la dimensiunea capitalului acumulat în cei 65 de ani de la recunoaşterea RP Chineze şi stabilirea relaţiilor diplomatice.

Cele două ţări împărtăşesc opinia privind caracterul special al relaţiilor bilaterale, care au depăşit încercările timpului, fiind marcate de convergenţa intereselor în probleme internaţionale, de prietenie şi respect reciproc, depăşind evoluţiile înregistrate în ultimii 65 de ani pe scena vieţii internaţionale.

România a avut o poziţie constantă de recunoaştere a unei singure Chine, Taiwanul constituind parte integrantă a acesteia. România a avut o contribuţie esenţială la iniţierea şi normalizarea dialogului sino-american, în anii ’60-’70. Un alt moment istoric al relaţiei bilaterale a fost solidaritatea manifestată de China faţă de poziţia adoptată de România după „primăvara de la Praga”. Cele două evenimente au constituit pilonii de bază pe care s-a consolidat în timp relaţia specială cu RP Chineză.

În ultimii ani, au fost realizate vizite şi contacte la cel mai înalt nivel, care au asigurat menţinerea unui dialog politic activ şi continuu, conectat la priorităţile agendelor naţionale şi dedicat actualizării sistematice a programelor bilaterale de schimburi şi cooperare.

La nivelul autorităţilor locale (oraşe, municipii şi judeţe) se desfăşoară schimburi directe în baza a 26 acorduri de înfrăţire. În 2005, cele două părţi au convenit semnarea Acordului de înfrăţire între municipiul Bucureşti şi municipiul Beijing. Asociaţiile de prietenie din cele două ţări organizează acţiuni cu ocazia unor evenimente din relaţiile bilaterale şi din istoria celor două ţări.

În planul relaţiilor Chinei cu România, vizita oficială a premierului României în China (iulie 2013) şi a premierului Chinei, Li Keqiang la Bucureşti (noiembrie 2013), circumscrise momentului aniversar al împlinirii a 65 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice, au vizat transmiterea unui mesaj politic de angajament la cel mai înalt nivel al părţii chineze, de susţinere a continuării şi consolidării prezenţei investiţionale în România, având în vedere rolul predominant în economia chineză al companiilor de stat.

Direcţia Asia-Pacific, (august 2014)    

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice