Prima Pagina

Arhivă acte normative supuse dezbaterii publice 2018

 

PROIECT DE LEGE

pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 10 martie 2018, la adresa de e-mail dtri@mae.ro, sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat:  21 decembrie 2018

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice, speciale și de serviciu, semnat la Muscat, la 5 noiembrie 2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt așteptate până în data de 14 ianuarie 2019, la adresa de e-mail drco@mae.ro sau la adresa poștală a Ministerului Afacerilor Externe, Departamentul Consular, Aleea Alexandru nr. 24, Sector 1, București, cod 011823, în atenția Direcției Relații Consulare.

Publicat:  18 decembrie 2018

 

HOTĂRÂRE

privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate anterior datei de 12 aprilie 2002 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate până la data de 26 noiembrie a.c., la adresa de e-mail dcpic@mae.ro sau la adresa poștală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, București, cod 011822.

Publicat:  14 noiembrie 2018

 

HOTĂRÂRE

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2007 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a organizației neguvernamentale "The German Marshall Fund of the United States – A Memorial to the Marshall Plan" din Statele Unite ale Americii şi pentru adoptarea unor măsuri conexe, prin înlocuirea Anexei (vechiul Memorandum de Înțelegere)

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt așteptate până în data de 18 octombrie 2018, la adresa de e-mail dapp@mae.ro sau la adresa poștală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, București, cod 011822, în atenția Direcției Analiză și Planificare Politică.

Publicat:  08 octombrie 2018

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate până la data de 16 octombrie a.c., la adresa de e-mail: dmru@mae.ro, telefon: 021 4311233, fax: 021 3192292 sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.24, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat:  05 octombrie 2018

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim Rodos și Malta, semnat la Roma, la 11 mai 2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 10 octombrie 2018, la adresa de e-mail dtri@mae.ro, sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat:  11 septembrie 2018

 

HOTĂRÂRE

privind plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 10 septembrie 2018, la adresa de e-mail don@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat:  30 august 2018

 

PROIECT DE LEGE 

privind activitatea consulară

EXPUNERE DE MOTIVE

Eventualele observații vor putea fi comunicate pe e-mail la adresa drco@mae.ro, într-un termen de 10 zile începând cu data de 24.08.2018 până la data de 02.09.2018 inclusiv.

Publicat:  24 august 2018

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea, la București, a vizitei vice-președintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 3 septembrie 2018, la adresa de e-mail dap@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822..

Publicat:  23 august 2018

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor ASEF, în perioada 5-9 iunie 2018 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 27 mai 2018, la adresa de e-mail dap@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822..

Publicat:  18 mai 2018

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea iventarului centralizat  al bunurilor din domeniul public al statului

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 11 mai 2018, la adresa de e-mail dapa@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat:  11 aprilie 2018

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate până la data de 10 aprilie a.c., la adresa de e-mail: dmru@mae.ro, telefon: 021 4311233, fax: 021 3192292 sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.24, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat: 30 martie 2018

 

REGULAMENT - CADRU

privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru  funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe

Referat de aprobare a

Ordinului ministrului afacerilor externe și a ministrului delegat pentru afaceri europene pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice
Ministerului Afacerilor Externe

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la 2 aprilie 2018, la adresa de e-mail: admitere@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 31, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat: 23 martie 2018

 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 22 aprilie 2018, la adresa de e-mail dapa@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822.
 ​

Publicat: 22 martie 2018

 

 

LEGE

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene

EXPUNERE DE MOTIVE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 20 aprilie 2018, la adresa de e-mail cnv@mae.ro, telefon: 0 21 232 55 07, fax: 021 232 55 78 sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822

Publicat: 20 martie 2018

 

 

HOTĂRÂRE

privind plata contribuției Românieila Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 16 martie 2018, la adresa de e-mail dps@mae.ro, sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat: 05 martie 2018

 

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru plata unei contribuții voluntare din partea României, în vederea operaționalizării Forței Comune G5 Sahel

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 12 martie 2018, la adresa de e-mail doma@mae.ro, sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat: 02 martie 2018

 

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la 24 noiembrie 2017, la Bruxelles

EXPUNERE DE MOTIVE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 10 martie 2018, la adresa de e-mail dtri@mae.ro, sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat: 28 februarie 2018

 

 

HOTĂRÂRE

pentru privind funcţionarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul Hotărârii de Guvern pentru privind funcţionarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 28 februarie 2018, la adresa de e-mail suerd@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822.

Publicat: 15 februarie 2018

 

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Anexa 1 / Anexa 2

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 09 martie 2018, la adresa de e-mail dapa@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822, în atenția Direcției Administrarea Patrimoniului și Achiziții.

Publicat: 9 februarie 2018

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 786/2007 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a organizației neguvernamentale "The German Marshall Fund of the United States – A Memorial to the Marshall Plan" din Statele Unite ale Americii şi pentru adoptarea unor măsuri conexe

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt așteptate până în data de 12 februarie 2018, la adresa de e-mail dapp@mae.ro sau la adresa poștală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, București, cod 011822, în atenția Direcției Analiză și Planificare Politică.

Publicat: 31 ianuarie 2018

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a “Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”,  pentru anul 2017 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 14 februarie 2018, la adresa de e-mail donuisf@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822, în atenția Direcţiei ONU, Instituţii Specializate şi Francofonie.

Publicat: 31 ianuarie 2018

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
 ANEXA - Program multianual strategic

Sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt aşteptate, până la data de 26 ianuarie  2018, la adresa de e-mail uasd@mae.ro sau la adresa poştală a Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Modrogan, nr.14, sector 1, Bucureşti, cod 011822, in atentia Unitatii Asistenta pentru Dezvoltare.

Publicat: 15 ianuarie 2018