Centrul de presă

Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, la Conferința anuală a OSCE cu Partenerii de Cooperare Mediteraneeni, în calitate de vorbitor la segmentul politic la nivel înalt

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
26.10.2018

Secretarul de stat pentru afaceri strategice şi bilaterale în spaţiul euroatlantic, George Ciamba, a participat la Conferința anuală a OSCE cu Partenerii Mediteraneeni de Cooperare, care a avut loc în Spania, la Malaga, în perioada 25-26 octombrie 2018. În marja reuniunii, au avut loc o întâlnire bilaterală cu secretarul de stat din ministerul macedonean al afacerilor externe, Andrej Zhernovski, precum și schimburi de opinii cu ministrul slovac al afacerilor externe, Miroslav Lajcak, și cu secretarul de stat slovac, Lukas Parizek, cu privire la prioritățile viitoarei Președinții în exercițiu slovace a OSCE și a Președinției României la Consiliul UE.

Tema principală a Conferinţei OSCE a fost „The Importance of Energy for Economic Growth and Co-Operation in the Mediterranean”, evenimentul reunind experți în domeniul energiei din sectorul public și privat din arealul OSCE şi din zona Mării Mediterane, care au dezbătut politicile şi strategiile aplicabile în vederea valorificării oportunităților de colaborare în domeniu. Dialogul purtat a vizat, în principal, cooperarea în vederea asigurării lanțului de aprovizionare cu energie, tranzitul energetic şi sursele regenerabile de energie, pe fondul elaborării unei viziuni privind viitorul energiei durabile pentru secolul XXI în spațiul extins al OSCE.

Secretarul de stat George Ciamba a susținut o intervenție în cadrul segmentului politic la nivel înalt al reuniunii, oficialul român reafirmând poziția României în susținerea consolidării relației OSCE cu Partenerii Mediteraneeni de Cooperare. Acesta a subliniat continuarea sprijinului acordat cooperării practice pe subiecte precum securitatea frontierelor, combaterea traficului de persoane, prevenirea și contracararea extremismului violent și a radicalizării care duc la terorism, securitatea alimentară și a apei, energia și clima, infrastructura și gestionarea dezastrelor, alături de menținerea securității maritime.

Demnitarul român a arătat importanța intensificării cooperării în domeniul energetic, inclusiv prin creșterea conectivității economice, ca premisă pentru asigurarea securităţii energetice și a prosperităţii în regiunea Mediteranei și în spaţiul OSCE. A menționat efortul României în domeniu, prin susținerea unor proiecte precum BRUA și interconectivitatea regională, evidențiind rolul securităţii energetice ca parte integrantă a abordării cuprinzătoare a OSCE la adresa securității şi ca pilon indispensabil în dezvoltarea economică și asigurarea unui climat de stabilitate energetică în arealul OSCE şi vecinătatea sudică a acestuia.

Secretarul de Stat George Ciamba a prezentat contribuția României cu privire la cooperarea în domeniul energiei prin găzduirea, la București, în perioada 17-18 septembrie 2018, a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări (3SI), ca platformă informală de dialog reunind statele aflate între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică. A arătat că unul dintre fundamentele politicii energetice actuale a României este promovarea unei cooperări regionale susţinute pe dimensiunea energetică, în scopul de a avansa în procesul de integrare a piețelor de energie zonale, prin dezvoltarea reglementărilor și a infrastructurii necesare. A evidenţiat abordarea pragmatică a Summit-ului, orientată către rezultate concrete, prin agrearea unei liste scurte a proiectelor majore de interconectare în domeniile transportului, energiei și pieței digitale.

În cadrul întâlnirii bilaterale cu secretarul de stat din ministerul macedonean al afacerilor externe, Andrej Zhernovski, au fost trecute în revistă perspectivele relațiilor bilaterale pe durata exercitării, de către România, a Președinției Consiliului UE. Demnitarul macedonean a evidențiat progresul înregistrat de Macedonia în îndeplinirea criteriilor de aderare. Partea română a salutat rezultatul votului din Parlamentul de la Skopje, ca un prim pas în implementarea acordului de la Prespes. De asemenea, a fost reiterat sprijinul puternic acordat continuării procesului de extindere a UE și NATO, inclusiv din perspectiva asigurării securității spațiului euro-atlantic, asigurând autoritățile de la Skopje că procesul de extindere a Uniunii se află printre prioritățile de politică externă ale Președinției României la Consiliul UE.


Informații suplimentare

Conferința anuală cu Partenerii de Cooperare Mediteraneeni este organizată de OSCE începând din anul 1995 și reprezintă forul principal de dialog al Organizației cu un număr de șase state din regiunea Mediteranei care au statutul de partener al OSCE: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Maroc şi Tunisia.

Relaţiile de parteneriat se fundamentează pe ideea că securitatea în zona OSCE este inseparabil legată de securitatea din statele vecine și acoperă toate cele trei dimensiuni OSCE (politico-militară, economică și de mediu, și cea umană). Întărirea dialogului şi împărtăşirea normelor, angajamentelor şi expertizei OSCE contribuie decisiv la consolidarea securităţii în spaţiul OSCE.