Expo Dubai 2020

Cadrul instituțional și de reglementare în domeniul expoziţiilor universale

 

Expoziţiile universale sunt expresia concretă a curentului de gândire care a născut mişcarea olimpică sau Societatea Naţiunilor, evoluând de peste 150 de ani în sensul reflectării schimbărilor sociale.

Primele expoziţii universale sunt promotoarele revoluţiei industriale, ilustrată prin mega-maşini (motorul cu aburi, maşini pneumatice, motorul electric), proiecte arhitectonice gigantice ce îmbină sticla şi oţelul (Cristal Palace – Londra 1851 ”Great Progress”, Turnul Eiffel  – Paris 1889 „Celebration of the Centennial of the french revolution”) şi sisteme enciclopedice de clasificare.

La data de 22 noiembrie 1928 a fost semnată, la Paris, Convenţia privind expoziţiile internaţionale, pe care România, ca membru fondator, a ratificat-o prin Decretul nr. 2.581/ 1930, intrând în vigoare la data de 17 ianuarie 1931. Biroul Internaţional pentru Expoziţii (BIE) are în prezent 170 de state membre.

 

Prin Convenţia privind expoziţiile internaţionale se reglementează înfiinţarea Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E), organ administrativ ce supervizează şi asigură aplicarea acestei convenţii şi se stabilesc regulamente de bază privind clasificarea expoziţiilor, drepturile şi obligaţiile organizatorilor şi ale participanţilor şi frecvenţa cu care se pot desfăşura aceste manifestări. În conformitate cu Convenţia BIE, expoziţiile internaţionale se încadrează în două categorii:

  • Expozitii înregistrate (universale): durata între 6 săptămâni şi 6 luni şi o durată de cel puţin 5 ani între două astfel de evenimente;
  • Expozitii recunoscute (internaționale): durata între 3 săptămâni şi 3 luni, o temă specifică ce trebuie definită, suprafaţa de maximum 25 ha., o singură astfel de expoziţie putând fi organizată între doua expoziţii înregistrate.

 

Activitatea BIE se desfășoară în comisii: Executivă, de Regulamente, de Administrație și Buget, de Comunicare și respectiv cu ocazia adunărilor generale semestriale.

România a îndeplinit calitatea de membru al Comisiei pentru Administrație și Buget (în perioada 2009-2013) și al Comisiei de Regulamente (în perioada 2013-2017), iar din decembrie 2017 țara noastră este din nou membru al Comisiei pentru Administrație și Buget pentru un mandat de 2 ani. În perioada 2011-2015, România a deținut președinția organizației internaționale.

 

Site oficial www.bie-paris.org