Expo Dubai 2020

Participarea României la Expo Dubai 2020

Prin OUG nr. 40 din 30 iunie 2016 se desemnează Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator al procesului de participare a României la manifestările expoziționale reglementate prin Convenția privind Expozițiile Internaționale.

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă manifestările expoziționale la care România participă, instituțiile publice implicate, precum și măsurile organizatorice, administrative și financiare necesare pe parcursul etapelor de pregătire, de desfășurare efectivă și de închidere a expozițiilor, respectiv:

a) stabilirea temelor, conceptelor și programelor cu care România participă la manifestările expoziționale;

b) stabilirea mijloacelor și metodelor de promovare a imaginii României în corelare cu temele generale definite de organizatorii expozițiilor și cu prioritățile de promovare naționale, inclusiv cele privind participarea reprezentanților mass-mediei;

c) elaborarea de propuneri privind bugetul necesar pentru asigurarea participării României la manifestările expoziționale;

d) gestionarea activităților curente pe durata desfășurării expozițiilor, inclusiv în perioadele de pregătire a deschiderii și, respectiv, demolării sau dezafectării spațiilor expoziționale folosite pentru pavilioanele naționale;

e) dispunerea de măsuri privind bunurile achiziționate pentru participarea la manifestările expoziționale, cu respectarea legislației în vigoare aplicabile bunurilor proprietate publică sau privată a statului, după caz;

f) alte măsuri necesare pentru buna desfășurare a organizării manifestărilor expoziționale.

Participarea României la expoziția mondială EXPO Dubai 2020 a fost aprobată prin Memorandumul Z/219 din 8 iulie 2016 la nivel de Președinte și Prim-ministru, iar la data de 18 aprilie a.c. a fost publicat HG nr. 241/2018, pentru aprobarea participării României la Expoziția mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Actul normativ dispune măsurile administrative necesare pregătirii și participării la expoziția mondială.

Urmare a acestor acțiuni au fost constituite premisele pentru începerea activităţii Comisiei de organizare, care are rolul de a coordona procesul de elaborare a conceptului de participare. Şedinţa inaugurală a Comisiei de organizare a avut loc la data de 12 iulie 2018.

 

 Site oficial:  nu există momentan