Oportunităţi de angajare

Concursuri pentru funcţii de execuţie specifice MAE

 

 Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice MAE – 2017

 • Număr de locuri: 40 posturi încadrate cu funcții de execuție specifice MAE, din care 2 posturi pe domeniul juridic-protocol, 2 posturi pe domeniul audit intern, 5 posturi pe domeniul controlul exporturilor, 7 posturi pe domeniul secretariat, 3 posturi pe domeniul tehnico-administrativ, 2 posturi pe domeniul achiziții publice, 15 posturi pe domeniul financiar-contabil și 4 posturi pe domeniul comunicații speciale.
 • Probele de concurs și număr de candidați/probă:
 1. proba depunerii și selecției dosarelor442 candidați, din care 139 pentru domeniul juridic-protocol, 6 pentru domeniul audit intern, 19 pentru domeniul controlul exporturilor, 145 pentru domeniul secretariat, 23 pentru domeniul tehnico-administrativ, 28 pentru domeniul achiziții publice, 72 pentru domeniul financiar-contabil și 10 pentru domeniul comunicații speciale;
 2. proba scrisă și/sau proba practică329 candidați, din care 113 pentru domeniul juridic-protocol, 2 pentru domeniul audit intern, 12 pentru domeniul controlul exporturilor, 115 pentru domeniul secretariat, 7 pentru domeniul tehnico-administrativ, 17 pentru domeniul achiziții publice, 56 pentru domeniul financiar-contabil și 7 pentru domeniul comunicații speciale; nu s-au prezentat la proba scrisă 97 candidați;
 3. proba interviului85 candidați, din care 16 pentru domeniul juridic-protocol,  5 pentru domeniul controlul exporturilor, 24 pentru domeniul secretariat, 6 pentru domeniul tehnico-administrativ, 4 pentru domeniul achiziții publice, 25 pentru domeniul financiar-contabil și 5 pentru domeniul comunicații speciale;
 4. proba verificării dosarelor – 36 candidați, din care 2 pentru domeniul juridic-protocol,  3 pentru domeniul controlul exporturilor, 7 pentru domeniul secretariat, 3 pentru domeniul tehnico-administrativ, 2 pentru domeniul achiziții publice, 15 pentru domeniul financiar-contabil și 4 pentru domeniul comunicații speciale;
 5. proba testării medicale și psihologice și a obținerii avizului ORNISS pentru accesul la informații clasificate36 candidați admiși, din care 2 pentru domeniul juridic-protocol,  3 pentru domeniul controlul exporturilor, 7 pentru domeniul secretariat, 3 pentru domeniul tehnico-administrativ, 2 pentru domeniul achiziții publice, 15 pentru domeniul financiar-contabil și 4 pentru domeniul comunicații speciale.

 

 

 Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice MAE – noiembrie 2016 

 • Număr de locuri: 82 posturi încadrate cu funcții de execuție specifice MAE, din care 4 posturi pe domeniul protecția informațiilor clasificate, 7 posturi pe domeniul tehnico-administrativ, 6 posturi pe domeniul achiziții publice, 3 posturi pe domeniul gestiune, 40 posturi pe domeniul financiar-contabil, 1 post pe domeniul relații economice internaționale, 3 posturi pe domeniul diplomație publică, 12 posturi pe domeniul tehnologia informației, 4 posturi pe domeniul implementarea programelor și 2 posturi pe domeniul juridic.
 • Probele de concurs și număr de candidați/probă:
 1. proba depunerii și selecției dosarelor350 candidați, din care 7 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 14 pentru domeniul tehnico-administrativ,  18 pentru domeniul achiziții publice, 27 pentru domeniul gestiune, 90 pentru domeniul financiar-contabil, 12 pentru domeniul relații economice internaționale, 76 pentru domeniul diplomație publică, 14 pentru domeniul tehnologia informației, 4 pentru domeniul implementarea programelor și 88 pentru domeniul juridic;
 2. proba scrisă și/sau proba practică251 candidați, din care 3 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 8 pentru domeniul tehnico-administrativ,  10 pentru domeniul achiziții publice, 24 pentru domeniul gestiune, 77 pentru domeniul financiar-contabil, 10 pentru domeniul relații economice internaționale, 27 pentru domeniul diplomație publică, 11 pentru domeniul tehnologia informației, 2 pentru domeniul implementarea programelor și 79 pentru domeniul juridic; nu s-au prezentat la proba scrisă 65 candidați;
 3. proba interviului90 candidați, din care 3 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 4 pentru domeniul tehnico-administrativ,  4 pentru domeniul achiziții publice, 11 pentru domeniul gestiune, 21 pentru domeniul financiar-contabil, 2 pentru domeniul relații economice internaționale, 15 pentru domeniul diplomație publică, 10 pentru domeniul tehnologia informației, 2 pentru domeniul implementarea programelor și 18 pentru domeniul juridic;
 4. proba verificării dosarelor – 46 candidați, din care 3 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 4 pentru domeniul tehnico-administrativ,  4 pentru domeniul achiziții publice, 3 pentru domeniul gestiune, 16 pentru domeniul financiar-contabil, 2 pentru domeniul relații economice internaționale, 14 pentru domeniul diplomație publică, 10 pentru domeniul tehnologia informației, 2 pentru domeniul implementarea programelor și 17 pentru domeniul juridic;
 5. proba testării medicale și psihologice și a obținerii avizului ORNISS pentru accesul la informații clasificate46 candidați admiși, din care 3 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 4 pentru domeniul tehnico-administrativ,  4 pentru domeniul achiziții publice, 3 pentru domeniul gestiune, 16 pentru domeniul financiar-contabil, 2 pentru domeniul relații economice internaționale, 14 pentru domeniul diplomație publică, 10 pentru domeniul tehnologia informației, 2 pentru domeniul implementarea programelor și 17 pentru domeniul juridic.

 

 Concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice MAE – septembrie 2016 

 • Număr de locuri: 82 posturi încadrate cu funcții de execuție specifice MAE, din care 2 posturi pe domeniul arhive diplomatice, 3 posturi pe domeniul audit intern, 12 posturi pe domeniul consular, 10 posturi pe domeniul controlul exporturilor, 2 posturi pe domeniul evidența tratatelor, 2 posturi pe domeniul protecția informațiilor clasificate, 4 posturi pe domeniul resurse umane și 47 posturi pe domeniul secretariat.
 • Probele de concurs și număr de candidați/probă:
 1. proba depunerii și selecției dosarelor892 candidați, din care 13 pentru domeniul arhive diplomatice, 5 pentru domeniul audit intern, 519 pentru domeniul consular, 23 pentru domeniul controlul exporturilor, 70 pentru domeniul evidența tratatelor, 6 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 22 pentru domeniul resurse umane și 234 pentru domeniul secretariat;
 2. proba scrisă și/sau proba practică779 candidați, din care 6 pentru domeniul arhive diplomatice, 2 pentru domeniul audit intern, 466 pentru domeniul consular, 21 pentru domeniul controlul exporturilor, 60 pentru domeniul evidența tratatelor, 3 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 16 pentru domeniul resurse umane și 205 pentru domeniul secretariat; nu s-au prezentat la proba scrisă 246 candidați;
 3. proba interviului162 candidați, din care 2 pentru domeniul arhive diplomatice,  83 pentru domeniul consular, 10 pentru domeniul controlul exporturilor, 10 pentru domeniul evidența tratatelor, 2 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 6 pentru domeniul resurse umane și 49 pentru domeniul secretariat;
 4. proba verificării dosarelor – 57 candidați, din care 2 pentru domeniul arhive diplomatice, 8 pentru domeniul consular, 4 pentru domeniul controlul exporturilor, 2 pentru domeniul evidența tratatelor, 2 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 3 pentru domeniul resurse umane și 36 pentru domeniul secretariat;
 5. proba testării medicale și psihologice și a obținerii avizului ORNISS pentru accesul la informații clasificate57 candidați admiși, din care 2 pentru domeniul arhive diplomatice, 8 pentru domeniul consular, 4 pentru domeniul controlul exporturilor, 2 pentru domeniul evidența tratatelor, 2 pentru domeniul protecția informațiilor clasificate, 3 pentru domeniul resurse umane și 36 pentru domeniul secretariat.

 

 Concurs ocupare posturi în Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni – 2016  

 • Număr de locuri: 15 posturi încadrate cu funcții de execuție specifice MAE, din care 12 posturi cu profil generalist, 2 posturi cu profil juridic și 1 post cu profil comunicare și relații publice.
 • Probele de concurs și număr de candidați/probă:
 1. proba depunerii electronice și selecției dosarelor367 candidați, din care 325 pentru profilul generalist, 22 pentru profilul juridic și 20 pentru profilul comunicare și relații publice;
 2. proba scrisă299 candidați, din care 269 pentru profilul generalist, 19 pentru profilul juridic și 11 pentru profilul comunicare și relații publice; nu s-au prezentat la proba scrisă 82 candidați;
 3. proba interviului64 candidați, din care 54 pentru profilul generalist, 5 pentru profilul juridic și 5 pentru profilul comunicare și relații publice;
 4. proba verificării dosarelor – 15 candidați, din care 12 pentru profilul generalist, 2 pentru profilul juridic și 1 pentru profilul comunicare și relații publice;
 5. proba testării medicale și psihologice și a obținerii avizului ORNISS pentru accesul la informații clasificate14 candidați admiși, din care 12 pentru profilul generalist, 1 pentru profilul juridic și 1 pentru profilul comunicare și relații publice.

 Subiectele pentru profilul generalist

 Subiectele pentru profilul juridic

 Subiectele pentru profilul comunicare şi relaţii publice

 • Barem de corectare.

 Barem subiecte pentru profilul generalist

 Barem subiecte pentru profilul  juridic​                            

 Barem subiecte pentru profilul comunicare şi relatii publice