Centrul de presă

Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghiță, la reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe al statelor membre OCEMN

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
27.06.2018

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghiță, a condus delegația României la cea de-a 38-a reuniune a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe (CMAE) al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) organizată, la Erevan, la data de 27 iunie 2018, de Președinția-în-Exercițiu a Republicii Armenia la OCEMN. Reuniunea Consiliului Ministerial OCEMN a constituit un moment de bilanț al proiectelor și inițiativelor subsumate cooperării economice interguvernamentale în regiunea Mării Negre, lansate sub mandatul Președinției-în-Exercițiu a Republicii Armenia (semestrul I, 2018).

Secretarul de stat Monica Gheorghiță a exprimat aprecierea pentru progresele înregistrate de Preşedinţia-în-Exercițiu a Republicii Armenia, pe perioada derulării mandatului, în îndeplinirea priorităților sale de agendă, care au contribuit la consolidarea dialogului şi cooperării economice la nivel regional. A reconfirmat angajamentul ferm al României pentru stimularea cooperării economice regionale interguvernamentale, în măsură să confere substanță pe palierul dezvoltării relațiilor de bună vecinătate cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și să contribuie la asigurarea securității şi stabilității regionale prin cultivarea unui dialog autentic între statele membre OCEMN.

Oficialul român a menționat contribuția pro-activă a României la activităţile sectoriale din cadrul OCEMN, îndeosebi pe palierul dezvoltării de proiecte în domenii relevante de interes comun, în care România deține mandatul de stat-coordonator, respectiv reformă instituțională și bună guvernare, transporturi, combaterea criminalității transfrontaliere și asistență în situații de urgență. Consiliul Ministerial a adoptat, în cadrul reuniunii, decizia de numire a României în calitate de stat-coordonator în domeniile sănătate și farmaceutice (intervalul 2018-2020) și turism (intervalul 2020-2022), context în care secretarul de stat Monica Gheorghiță a reiterat disponibilitatea României de a împărtăși expertiza și bunele practici în vederea avansării stadiului de implementare a orientărilor strategice subsumate Agendei Economice OCEMN (2012).

În acest context, a susținut importanța consolidării interacţiunii OCEMN - UE de o manieră pragmatică şi flexibilă, apreciind că parteneriatul cu UE ar putea contribui la impulsionarea proiectelor strategice regionale cu rezultate tangibile pentru dezvoltarea economică sustenabilă a întregii regiuni a Mării Negre și, implicit, la dezvoltarea capacității orientate spre proiecte a OCEMN. Totodată, demnitarul român a confirmat sprijinul activ al României pentru implementarea prevederilor Declarației Summit-ului aniversar OCEMN (Istanbul, 22 mai 2017), avansarea procesului de reformă a Organizaţiei, pe baze consensuale, precum și pentru identificarea modalităților optime de consolidare a vizibilității și profilului regional al Organizaţiei.

La finalul reuniunii ministeriale a avut loc ceremonia simbolică de predare a Preşedinţiei-în-Exerciţiu a OCEMN către Republica Azerbaidjan, care urmează să exercite mandatul în perioada 1 iulie 2018 - 31 decembrie 2018.