Centrul de presă

Secretarul de stat George Ciamba, convorbire telefonică cu secretarul de stat în Departamentul federal pentru afaceri externe al Confederației Elveţiene, Roberto Balzaretti

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
18.04.2018

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, a avut la data de 18 aprilie 2018 o convorbire telefonică cu secretarul de stat în Departamentul federal pentru afaceri externe al Confederației Elveţiene, Roberto Balzaretti, în cadrul căreia a fost comunicată decizia Consiliului federal elveţian de a prelungi clauza de salvgardare aplicabilă cetăţenilor români şi bulgari, prevăzută în Protocolul II al Acordului UE-Elveţia privind Libera Circulație a Persoanelor.

Această măsură are o valabilitate de un an, până la 31 mai 2019, fără a mai putea fi reînnoită și vizează eliberarea de noi permise de ședere de tip „B” (durată de ședere între 1 și 5 ani). Măsura nu restricționează eliberarea de permise de tip „L” (durată de ședere sub un an) și nici prelungirea permiselor de tip „B” deja eliberate.  

Partea elveţiană a subliniat că măsura nu singularizează România, ea fiind aplicată de Elveţia în 2012 pentru statele membre nou intrate în UE şi în 2013 pentru toate statele membre UE.

Secretarul de stat George Ciamba a exprimat regretul față de decizia Consiliului federal de a menține clauza de salvgardarea prevăzută în Acordul privind libera circulație a persoanelor, arătând că aceasta este în disonanţă cu contribuția pe care comunitatea românească din Elveția – în marea ei majoritate înalt calificată și bine integrată - o are pe piața locală a muncii.

Totodată, a punctat că prezența forței de muncă românești în Confederație este o consecință a dinamicii economiei elvețiene și răspunde solicitărilor mediului de afaceri din Elveția. A subliniat că proporția comunității românești este de doar 0,8% dintre străinii rezidenți, 0,2% din totalul populației și 1,6% din totalul cetățenilor UE.

Partea română a reiterat că orice decizie privind libera circulație trebuie să se încadreze în spiritul facilitării unui parteneriat apropiat dintre UE și Elveția, cu obiectivul respectării liberei circulații a persoanelor și a forței de muncă şi non-discriminării cetățenilor europeni, valori care constituie elemente fundamentale ale Acordului pentru Libera Circulație a Persoanelor. Totodată, partea română și-a exprimat susținerea pentru finalizarea în acest an a acordului cadru UE-Elveția care va consolida relația dintre statele membre UE și Confederația Elvețiană.

Discuțiile au vizat și viitoarea contribuție financiară elvețiană valoarea acesteia, pentru România, fiind de 226,10 milioane CHF, ceea ce însemnă că va depăși cu circa 25% nivelul primei contribuții financiare (181 milioane CHF).

Ministerul Afacerilor Externe va rămâne în dialog cu autoritățile elvețiene pentru identificarea celor mai bune soluții în sprijinul cetățenilor români, în spiritul constructiv care caracterizează relația bilaterală.

Informații de background:

Conform Acordului din 1999 dintre Confederaţia Elveţiană şi Uniunea Europeană privind libera circulaţie a persoanelor  (ALCP), extins la România şi Bulgaria la 1 iunie 2009 prin Protocolul II la acesta, accesul cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii elveţiene s-a făcut în limita unor cote stabilite pe o perioadă de 7 ani (2 ani + 3 ani + 2 ani, din 2009 până la 31 mai 2016). Perioada de menținere a restricţiilor pe piaţa muncii s-a încheiat la 31 mai 2016, data de la care Elveția a liberalizat circulația lucrătorilor români și bulgari. Conform Protocolului, pentru ultima dată, la data de 1 iunie 2018, guvernul elvețian poate activa o clauză de salvgardare (lit. d din Protocol raportată la art. 10.4 din ALCP).

Elveția a aplicat măsura în 2012 pentru statele membre nou intrate în UE şi în 2013 pentru toate statele membre UE.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice