Priorități 2018


PRIORITĂŢILE MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE PENTRU ANUL 2018 ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI DE GUVERNARE

Anul Centenar 2018 va vedea diplomația română angajată într-un efort colectiv, inter-instituţional, la nivelul întregii administrații, de susținere a intereselor naționale în raport cu partenerii externi și de contribuție activă la soluționarea marilor probleme globale. Actor stabil și responsabil, România are capacitatea și datoria de a-și aduce aportul consistent în dezbaterile din toate formatele multilaterale la care participă.

Vor fi urmărite măsurile prevăzute în programul de guvernare 2018-2020 și acțiunile ce decurg din acestea, care sunt interconectate și reclamă eforturi conjugate din partea MAE și a altor actori politici și instituționali interni.

Pe dimensiunea europeană, Ministerul Afacerilor Externe se află în plin proces de articulare a obiectivelor de politică externă subsumate scopului de a răspunde corespunzător cerințelor ce îi vor reveni pe durata PRES UE în 2019.

Pe lângă vectorii de referință ai acțiunii externe a României, precum dimensiunea europeană și euroatlantică, relațiile cu SUA și parteneriatul transatlantic, pe lângă vecinătate sau structuri regionale de interes deosebit, vor fi consolidate noi axe care să depășească, geografic și conceptual, aceste zone de referință. Direcții de acțiune mai puțin explorate anterior vor beneficia de atenție crescută în perspectiva edificării unor relații privilegiate, cu accent pe domeniul economic, cu state din zone din afara spațiului european.

Prioritatea MAE va fi aceea de a identifica nişe de oportunitate pentru politica externă, de a propune abordări şi proiecte concrete derivate din acestea şi de a promova astfel de linii în relaţiile cu partenerii externi. Acțiunea va fi susținută de pragmatism în ceea ce privește realizarea obiectivelor naționale și alegerea mijloacelor de acțiune și a alianțelor tactice.

MAE va continua să ofere sprijinul și expertiza necesare celorlalte instituții ale statului român care au atribuții în formularea sau implementarea direcțiilor de politică externă. Va acționa în coordonare cu acestea în toate situațiile unde este necesar un efort conjugat pentru urmărirea unor obiective fundamentale (cu accent în 2018 pe pregătirea PRES UE, aniversarea Centenarului Marii Uniri, organizarea Summit-ului celor 3 Mări, candidatura la OCDE, președinția Cartei Energiei și altele).


Pe parcursul anului 2018, MAE va acționa cu prioritate pentru: