Informaţii de interes public

Anunţ disponibilizare bunuri

 

Instituţiile publice interesate de transferul fără plată a autovehicului menționat în tabelul de mai sus, în starea care se află în acest moment în locaţia precizată, se vor adresa în scris la  MAE – Direcţia Administrarea Patrimoniului și Achiziţii, București, B-dul Aviatorilor nr. 50, sector 1, sau pe email la adresa dapa@mae.ro. Toate cheltuielile pentru transferul autovehicului disponibilizat (plăcuţe temporare, revizii tehnice, asigurare, transport pe roţi, platformă, container, etc., cazare delegat) sunt în sarcina instituţiei publice solicitante.

Publicat 4 ianuarie 2019