Conferinţe, declaraţii, briefinguri

Declaraţia de presă susţinută de ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, în urma întrevederii cu Dr. Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaafari, ministrul afacerilor externe al Republicii Irak

Tip: 
Declarație de presă
Vorbitor: 
Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu
Data: 
23.11.2017
Locaţia: 
sediul MAE, Bucureşti

Bună ziua, doamnelor şi domnilor.

Vă mulţumim foarte mult pentru că sunteţi aici şi că aţi acceptat invitaţia la această conferinţă de presă. Daţi-mi voie să încep prin a spune că sunt deosebit de încântat să îl am astăzi ca oaspete aici, la Bucureşti, pe Excelenţa Sa domnul Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaafari, ministrul afacerilor externe al Republicii Irak.

Este o vizită extrem de importantă, în condițiile în care constituie un prim contact de acest tip după patru ani extrem de dificili pentru Republica Irak, iar urarea de bun venit pe care i-o adresez domnului ministru Al-Jaafari este cu atât mai specială cu cât survine într-un context favorabil pentru dezvoltarea relaţiilor noastre tradiționale și reprezintă, totodată, o reflectare a interesului reciproc față de relansarea relațiilor româno-irakiene. După cum ştiţi foarte bine, relaţiile dintre România și Republica Irak au fost influenţate de criza declanșată de prezența grupării teroriste auto-intitulate „Statul Islamic”/Daesh pe teritoriul irakian, dar care, grație eforturilor și sacrificiilor făcute de către Guvernul irakian și de către comunitatea internațională, prin Coaliția globală anti-ISIL/Daesh, a putut fi depășită. L-am felicitat pe domnul ministru Al-Jaafari pentru succesul forțelor armate irakiene care, cu o deosebită determinare, au luptat împotriva amenințării teroriste, reușind astfel să restabilească controlul asupra teritoriului și să elibereze populația irakiană de sub dominaţia terorii.

Doamnelor și domnilor,

Am mai spus-o dar, acum mai mult ca oricând, vreau să reiterez faptul că activitatea grupărilor teroriste nu este un fenomen ce poate fi restrâns arealului geografic în care acestea operează, amenințarea lor fiind resimțită la nivel regional și internațional. În acest context, i-am comunicat domnului ministru Al-Jaafari că România condamnă terorismul în toate formele și manifestările sale, considerând că nu poate exista nici o justificare, ideologică, religioasă, politică, rasială, etnică sau orice alte motive, pentru orice fel de astfel de acte. În egală măsură, am subliniat că eforturile naționale, regionale și internaționale de combatere a acestui fenomen trebuie să aibă nu numai o componentă militară, ci și una socio-economică, care să permită dezvoltarea unui contra-discurs celui radical și să contribuie la abordarea cauzelor fundamentale care conduc la radicalizare (sărăcie, inegalitate socială, lipsa educației, ș.a.m.d.).

În ceea ce privește relațiile româno-irakiene, am avut un schimb de vederi cu domnul ministru Al-Jaafari asupra principalelor repere ale cooperării bilaterale în plan politic și economic, cu accent pe domenii precum energie, transporturi, agricultură, IT&C, dar şi educaţie. Am fost de acord cu privire la importanța intensificării dialogului politic de nivel între cele două ţări, ca factor stimulator pentru promovarea relațiilor bilaterale în general.  

Am agreat că două dintre cele mai potrivite mijloace pentru revigorarea relaţiilor noastre bilaterale, cu atât mai mult cu cât există un potenţial uriaş în această privinţă, se referă la definitivarea cadrului juridic în domeniul economic, în contextul finalizării, de către ambele state, a procedurilor interne de avizare a noului Acord inter-guvernamental de Cooperare Economica, Tehnică și Științifică și organizarea celei de a 14-a sesiune a Comitetului Mixt de Cooperare Economică, Comercială și Tehnică, în anul 2018.

Am subliniat interesul deosebit al autorităților române pentru aprofundarea cooperării inclusiv din perspectiva participării țării noastre la procesul de reconstrucție post-conflict a Republicii Irak. Am invocat legăturile tradiționale de cooperare în sectorul energetic și am accentuat importanța reluării colaborării, de o manieră activă și cu rezultate concrete. Am menționat, de asemenea, oportunitățile de colaborare prin transferuri de expertiză între specialiștii din cele două țări, precum și oferta de studiu a României pentru studenții irakieni în domeniul petrol și gaze.

Am discutat despre excelenta cooperare  dintre cele două ţări în cadrul ONU, sens în care ne-am exprimat convingerea că această cooperare va continua și pe mai departe.

Am abordat împreună cu domnul ministru Al-Jaafari și provocările politice și de securitate cu care se confruntă statele din Lumea Arabă, context în care am evidențiat faptul că România a susținut și susține menținerea unității, suveranității, integrității teritoriale și independenței Republicii Irak, Siriei și Yemenului. România se pronunță constant pentru soluționarea politică și inclusivă a conflictelor, ca singură variantă care poate conduce, pe termen lung, la asigurarea unui climat de securitate și stabilitate.

În încheiere, aș vreau să vă spun că am avut o întrevedere foarte plăcută și consistentă cu domnul ministru Al-Jaafari, iar discuțiile au ilustrat de fapt interesele și abordările noastre comune față de obiectivul consolidării relațiilor dintre România și Republica Irak.

Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în România și am plăcerea să vă ofer microfonul.