Teme globale

Programul de pregătire “Reconstrucție și stabilizare post-conflict”

Ca parte a demersurilor mai largi de orientare a diplomaţiei române spre teme de actualitate la nivel global, parte a unui profil multilateral bine conturat, dar şi pentru consolidarea profilului de donator de asistenţă oficială pentru dezvoltare, Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a iniţiat, în 2008, un program anual de pregătire privind Reconstrucţia și stabilizarea post-conflict.  Cursurile de pregătire au fost finanțate din fondurile asistenței pentru dezvoltare (ODA) gestionate de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.roaid.ro) şi se adresează persoanelor interesate să participe, pe viitor, la misiuni internaţionale de gestionare a crizelor, cu precădere diplomaţi din ministerele afacerilor externe ale statelor partenere ale României.

Proiectul s-a bucurat de succes astfel că, până în prezent, au fost organizate zece ediții ale programului de pregătire - în anii 2008, 2009, 2010, câte două ediții în anii 2011 și 2013, o ediţie în 2014 şi 2015 și o ediție în anul 2016.

Începând din anul 2008 și până în prezent, la acest program de pregătire au participat, în total, cca 240 de cursanți, atât din mediul civil, cât și din cel militar, din România și din statele partenere pentru primirea de asistență pentru dezvoltare din partea României (R. Moldova, Ucraina, Serbia,  Georgia, state din Asia Centrală, din zona Orientului Mijlociu Extins şi a Africii, precum şi din Asia de Sud-Est).

Obiectivele programului de pregătire vizează dezvoltarea capacităților civile şi civil-militare în domeniul reconstrucției post-conflict, cu accent pe sporirea capacității participanților de a răspunde nevoilor multi-dimensionale întâmpinate în cadrul acestui proces. Prin aceasta, România pune în valoare expertiza și lecțiile învățate din cadrul numeroaselor operațiunile de menținere a păcii și stabilizare post-conflict la care a participat în ultimele două decenii.

Temele cursurilor au variat de-a lungul anilor, în funcție de o serie de cerințe și evoluții pe plan internațional. Astfel, până în anul 2015, programul de pregătire s-a axat pe “cooperare și coordonare în mediile post-conflict“, abordând componentele de planificare și implementare ale operațiunilor de reconstrucție post-conflict, subliniind importanța definirii unor obiective comune și a unei strategii clare pentru toți actorii ce sprijină reconstrucția unei țări și evidențiind necesitatea unei eficiente utilizări a resurselor la dispoziție. (http://www.mae.ro)

În anul 2016 tema cursului a fost “dezvoltarea capacităților instituționale post-conflict“, programul evidențiind importanța identificării cauzelor reale ale conflictului, abordarea integrată și coerentă a acțiunilor de reabilitare și reconstrucție, precum și oferirea instrumentelor necesare pentru dezvoltarea unei societăți democratice și prospere. (http://www.mae.ro)

Bazându-se pe experiența anilor anteriori, programul de pregătire din 2017  va familiariza participanții cu dimensiunile “consolidării rezilienței într-un mediu post-conflict”, exemplificând mai ales cu problematica africană, graţie şi prezenţei cursanţilor din acest spaţiu. Accentul va fi pus pe accentul pe eforturile naționale și internaționale menite să consolideze reziliența statului și a societății prin creșterea capacității de a gestiona crizele, presiunile și schimbările. Elementele esențiale în acest sens sunt capacitatea statului de a-și restabili funcțiile de bază după o situație de conflict, asigurarea respectării statului de drept și a libertăților democratice, restabilirea coeziunii sociale și politice. Lectorii invitați să susțină prelegeri provin din structuri guvernamentale (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne), de la organizații internaționale (Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană), precum și din ONG-uri din România și din străinătate.

 

Ediţii anterioare
Comunicate de presă Galerii foto
 

 

 
2016
2015
2014  

2013