Conferinţe, declaraţii, briefinguri

Declaraţii de presă susţinute de ministrul Teodor Meleşcanu, în cadrul conferinței de presă comune susţinută cu vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Republicii Bulgaria, Ekaterina Spasova Gheceva-Zaharieva

Vorbitor: 
Teodor Meleşcanu, ministrul afacerilor externe
Data: 
07.06.2017
Locaţia: 
Bucureşti, sediul MAE


Bună ziua tuturor,

Mulțumesc foarte mult! Doresc, în primul rând, să salut prezența la București a vice-prim ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Bulgaria, doamna Ekaterina Zaharieva, una dintre primele vizite externe ale domniei sale după preluarea mandatului.

Vizita doamnei Zaharieva la București reliefează prioritatea pe care o acordăm aprofundării relațiilor cu vecinii noștri.

Totodată, are loc într-un context extrem de favorabil pentru consolidarea dialogului româno-bulgar, conferind oportunitatea avansării unei agende diplomatice complexe, dublată de un dialog sectorial consistent în domenii de interes comun, și, nu în ultimul rând, de intensificarea consultărilor în perspectiva exercitării de către Bulgaria a Președinției Consiliului Uniunii Europene în 2018 și președinția României în 2019.

Am avut un dialog consistent, având în vedere caracterul foarte bun al relației bilaterale şi dorința ambelor state de a consolida și diversifica cooperarea în calitate de state vecine, parteneri în cadrul Uniunii Europene și aliați în cadrul NATO.

Am exprimat interesul pentru revitalizarea formatelor trilaterale de cooperare regională, respectiv găzduirea, în curând, de către partea română a trilateralei România-Bulgaria-Grecia la nivelul miniștrilor afacerilor externe (21 iunie 2017). Totodată, am exprimat dorința reluării trilateralei România-Bulgaria-Serbia (cunoscută sub numele de Grupul de la Craiova) la nivel de prim-ministru, în perioada următoare, care va fi găzduită tot de către partea română.

Am fost de acord asupra importanței cooperării sectoriale, cu accent asupra impulsionării cooperării transfrontaliere şi a stimulării cooperării în vederea avansării  principalelor proiecte comune în domeniul infrastructurii de transport şi de energie.

De asemenea, am exprimat interesul pentru dinamizarea cooperării economice bilaterale, prin identificarea de noi oportunități din perspectiva creșterii volumului schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce în cele două state.

Am evidențiat interesul nostru comun pentru sprijinirea comunităților din ambele state, care pentru noi reprezintă punți reale de dialog bilateral, atât pentru românii care trăiesc în Bulgaria, cât și pentru bulgarii care trăiesc în România.

De asemenea, am subliniat importanța avansării unor proiecte care să contribuie la o mai bună integrare a comunităților română și bulgară, precum și la conservarea și afirmarea identității lor lingvistice și culturale.

În egală măsură, am avut un schimb de opinii aprofundat privind cooperarea noastră pe plan european. Am apreciat că, dată fiind similitudinea viziunilor noastre pe dosare precum viitorul Europei, Brexit, vecinătate, politica de extindere, cooperarea la nivelul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, interesul comun pentru regiunea Mării Negre, stabilirea unui mecanism bilateral de consultări în domeniul afacerilor europene va reprezenta un exercițiu util pentru ambele state, cu atât mai mult cu cât ne vom afla în trio-uri succesive în ceea ce privește exercitarea Președinției rotative a UE.

Am exprimat dorinţa de a contribui activ la discuțiile privind viitorul UE, România continuând să rămână alături de statele membre susținătoare ale integrării europene în eforturile de revigorare a proiectului european, bazat pe obiective consensuale și pe principiile fundamentale ale Uniunii Europene.

Am agreat importanța menținerii unei abordări unitare, coerente, principiale și solidare în gestionarea provocărilor actuale de pe agenda internă și externă a UE, astfel încât să fie asigurată continuitatea proiectului european și consolidarea profilului Uniunii Europene în plan global.

Am realizat împreună o evaluare a evoluțiilor din Balcanii de Vest și am agreat necesitatea menținerii stabilității și securității în regiune. Pentru că atât România, cât și Bulgaria au exprimat un interes constant pentru ancorarea ireversibilă a acestei regiuni pe calea europeană.

Am evidențiat, de asemenea, importanța menținerii credibilității politicii de extindere în raport cu statele candidate și cu statele aspirante. Susținerea continuării procesului de extindere a UE, ca o politică cheie a Uniunii care contribuie la asigurarea stabilității, democrației şi securității întregii Europe, a reprezentat un element semnificativ pe agenda noastră comună.

În ceea ce privește Republica Moldova, am evidențiat faptul că executivul de la Chișinău, precum și majoritatea parlamentară din această țară, și-au exprimat determinarea în direcția unui parcurs european. Astfel, România va continua să susțină drumul european al Republicii Moldova și va pleda pentru consolidarea sprijinului european pentru autoritățile de la Chișinău, în baza implementării programului de reforme.

Pe tema situației din Ucraina, am subliniat de comun acord importanța și necesitatea implementării depline a Acordurilor de la Minsk, singurul instrument capabil să conducă la instaurarea unei păci durabile.

Am abordat și cooperarea celor două state în cadrul Alianței Nord-Atlantice, reiterând susținerea României față de mesajul de solidaritate și unitate transmis cu ocazia Summit-ului NATO de la Varșovia, inclusiv din punctul de vedere al angajamentului statelor aliate de a soluționa provocările care pot să apară, precum și de a continua extinderea NATO.

Am discutat și despre provocările de securitate din zona Mării Negre și rolul important al Alianței în combaterea acestora, evidențiind necesitatea reglementării și implementării depline a deciziilor adoptate la Summit-ul NATO de la Varșovia și la reuniunile ministeriale subsecvente.


Vă mulțumesc!

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice