Conferinţe, declaraţii, briefinguri

Declarația de presă a ministrului Teodor Meleșcanu, în cadrul vizitei oficiale în România a vicepremierului și ministrului afacerilor externe, Rashid Meredov

Vorbitor: 
Teodor Meleşcanu, ministrul afacerilor externe
Data: 
17.03.2017

 

Bună ziua,

Domnule vicepremier și ministru de externe,
Excelențelor Dumneavoastră,
Doamnelor și Domnilor,
Dragi prieteni,


Îmi face o deosebită plăcere să îl avem astăzi în vizită oficială în România pe vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Turkmenistanului, Rashid Meredov. Doresc să îi mulțumesc colegului meu, Rashid, pentru discuțiile fructuoase pe care le-am avut astăzi, la MAE, precum și pentru schimbul de mesaje pozitiv în discutarea priorităților bilaterale ale agendei bilaterale.

Doresc să subliniez că între România și Turkmenistan există un parteneriat bilateral cu valoare strategică. Documentele strategice ale relației bilaterale sunt Declarația Prezidențială Comună, din anul 2009, și Planul de Acțiuni pentru implementarea Declarației, din anul 2012. Cele două documente stabilesc practic prioritățile relației noastre bilaterale, structurate pe patru dimensiunii principale: politică, economică, de securitate și umană.

Mesajul principal pe care l-am transmis în discuții a fost exprimarea interesului nostru pentru consolidarea relației bilaterale și capitalizarea potențialului ei economic, în special în domeniile energetic și transporturi. Toate acestea sunt importante cu atât mai mult cu cât în 2017 celebrăm 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Turkmenistan.

Am pledat pentru menținerea ritmicității agendei şi contactelor bilaterale la toate nivelurile, în vederea obţinerii de rezultate concrete. În context, am convenit să continuăm dialogul nostru politic, prin stimularea contactelor guvernamentale, parlamentare și pe dimensiunea cooperării sectoriale.  

Agenda discuţiilor a cuprins stadiul şi perspectivele de dezvoltare a relaţiilor bilaterale între România şi Turkmenistan, calendarul contactelor bilaterale la diferite nivele în acest an; cooperarea pe dimensiunea economică şi de investiţii, în domeniile energetic, transporturi - cu accent pe intensificarea colaborării în vederea realizării proiectului Coridorului de Transport de Mărfuri Marea Caspică - Marea Neagră.

Temele internaţionale de pe agenda de discuţii au inclus cooperarea România - Turkmenistan în cadru multilateral, în special la ONU și OSCE, relaţiile Turkmenistanului cu UE, evoluţiile de securitate cu relevanţă pe plan regional şi internaţional, lupta contra terorismului și altele.

Îmi face plăcere să anunț că astăzi am semnat un nou document important al cooperării noastre. Este vorba despre Planul de Acțiuni la nivelul MAE pentru cooperarea în perioada 2017-2018, instrument concret de cooperare între cele două diplomaţii, care prevede o serie de consultări la diverse niveluri de interes pentru ambele părţi.

Al doilea document semnat astăzi este Acordul de cooperare între agențiile naționale de presă ”Agerpres” și ”TDH”.

În planul cooperării economice, am transmis aprecierea pentru cursul ascendent al schimburilor comerciale bilaterale și am convenit organizarea în 2017, la Ashabat, a unei noi sesiuni a Comisiei Mixte interguvernamentale româno-turkmene pentru colaborare comercial-economică, precum și a unui Forum de Afaceri, cu rolul facilitării contactelor între companiile din cele două țări.

În domeniul energetic, am convenit să intensificăm cooperarea pentru crearea unui parteneriat energetic româno-turkmen, aspect în măsură să stimuleze interesul pentru dezvoltarea de proiecte energetice de interes bilateral și regional. Am constatat cu satisfacție că avem viziuni similare în privința sprijinirii proiectelor economice care consolidează securitatea energetică regională.

Am apreciat în mod deosebit disponibilitatea Turkmenistanului de a amplifica dialogul său cu UE pe teme energetice, precum şi iniţiativele părţii turkmene în domeniul livrărilor de energie pe piaţa europeană.

Am transmis părții turkmene că suntem interesați de valorificarea potențialului pe care Turkmenistanul îl reprezintă în livrarea gazelor prin conducta Trans-Caspică către Azerbaidjan și, mai departe, prin intermediul proiectelor TANAP și AGRI, către Europa.

În domeniul transporturilor, am transmis părții turkmene dorința noastră pentru maximizarea avantajelor ce decurg din accesul României şi Turkmenistanului la Marea Neagră, respectiv la Marea Caspică, prin realizarea coridorului de transport de mărfuri Marea Neagră - Marea Caspică, proiect co-iniţiat de România şi Turkmenistan.

În context, am accentuat asupra necesității de cooperare între porturile Constanța și Turkmenbashi, urmărind cu prioritate valorificarea poziţiei Portului Constanţa ca „poartă spre Europa” pentru fluxul de mărfuri dinspre ţările bazinului Mării Caspice.

Pe dimensiunea umană, am exprimat deschidere pentru extinderea cooperării în domeniul educaţiei şi culturii, precum și apreciere pentru dinamica bună a contactelor în acest domeniu.

Remarc cu satisfacție că statul român a acordat în anul universitar 2015-2016 un număr de 132 de burse de studii în România în favoarea tinerilor turkmeni. Este o situație fără precedent pentru relațiile cu un stat din regiunea central-asiatică.

În privința relațiilor cu UE, am transmis părții turkmene sprijinul nostru pentru dezvoltarea relațiilor dintre UE și Turkmenistan, cu accent pe componenta de dialog politic și de securitate, cooperarea regională, cooperarea economică și energetică, programele derulate cu finanțare europeană, îndeosebi în domeniul educației, adoptarea și implementarea reformelor democratice. Am încurajat continuarea Dialogului UE-Turkmenistan pe problematica drepturilor omului.

Am constatat că există o bună cooperare în cadrul organizațiilor internaționale, în special la ONU, materializată prin sprijinul reciproc de poziții și candidaturi, precum și în adoptarea de rezoluții promovate în cadrul ONU.

Am făcut un schimb de vederi în privința dosarelor de actualitate ale agendei internaționale, în special evoluţiile de securitate cu relevanţă pe plan regional şi internaţional, lupta contra terorismului internațional, dosarul sirian, cooperarea regională a Turkmenistanului, relațiile sale cu Afganistan, Iran și alți actori regionali.

Pornind de la convorbirile de astăzi în care am abordat temele principale din agenda relaţiilor bilaterale şi multilaterale, sunt convins că vom acţiona împreună cu partea turkmenă pentru ca parteneriatul dintre ţările noastre să devină mai consolidat, prin intensificarea cooperării în domenii de interes comun.

Închei prin a mulțumi colegului și prietenului meu, Rashid Meredov, pentru discuțiile de substanță și atmosfera constructivă a dialogului.

Vă mulțumesc pentru atenție!