Centrul de presă

Aniversarea a 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadă între România și Regatul Maroc

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
20.02.2017

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 februarie 2017, a 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Regatul Maroc. 

Relațiile de prietenie și cooperare dintre România şi Regatul Maroc au fost permanent caracterizate de încredere și respect reciproc și au cunoscut, în toată această perioadă, o dezvoltare continuă și substanțială. Astfel, în cei 55 de ani de relații diplomatice, autoritățile române și marocane au valorificat tradiția dialogului politic dinamic și pragmatic pentru intensificarea dimensiunilor economice, culturale şi umane ale cooperării dintre cele două țări.

Contactele stabilite la diferite niveluri, guvernamental, parlamentar sau sectorial, au avut ca rezultat diversificarea și creșterea însemnată în ultimii ani a numărului de proiecte de cooperare şi, în special, a volumului schimburilor comerciale, Marocul situându-se constant printre primii parteneri comerciali ai României în Africa.

Ansamblul acestor realizări se fondează pe o bogată tradiție de prietenie și de contacte umane, care reprezintă premisa esențială pentru dezvoltarea și extinderea colaborării dintre cele două state în plan regional și multilateral. În cadrul acestei tradiţii, un loc distinct îl ocupă proiectele în domeniul culturii, învăţământului şi formării profesionale.

Ministerul Afacerilor Externe își exprimă convingerea că relațiile dintre România și Regatul Maroc se vor amplifica și vor cunoaște noi direcții de acțiune, bazate pe statutul țării noastre de stat membru al Uniunii Europene și cel al Marocului de partener cu statut avansat în relația cu UE, în interesul ambelor popoare și al stabilității regiunii mediteraneene.


Informații suplimentare

Relațiile diplomatice dintre România și Regatul Maroc au fost stabilite la 20 februarie 1962.

Ambasada României la Rabat a fost inaugurată la 20 august 1962, primul ambasador rezident fiind numit în anul 1969. Ambasada Regatului Maroc la București a fost deschisă la 30 iunie 1971, fiind condusă, din luna mai 1973, de către un ambasador rezident.

Domeniile de cooperare cu Regatul Marocului au fost şi rămân variate, incluzând sectorul construcțiilor, amenajării porturilor maritime, infrastructură, prospecțiuni pentru minereuri şi hidrocarburi, precum și cel automobilistic, aeronautic, al construcțiilor navale, feroviar şi energetic.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice