Prima Pagina

George Ciamba

Ministru delegat pentru Afaceri Europene

 

George Ciamba a fost numit în funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene la 14 noiembrie 2018.

George Ciamba este diplomat de carieră şi lucrează în Ministerul Afacerilor Externe al României din decembrie 1990.

Din ianuarie 2017 si pana la 13 noiembrie 2018, a îndeplinit funcția de Secretar de stat pentru Afaceri Bilaterale şi Strategice în Spaţiul Euroatlantic.

În 2016, în calitate de reprezentant cu însărcinări speciale pentru diplomație economică, a contribuit la promovarea şi derularea proiectelor economice în cadrul cărora România are interese strategice, precum și la consolidarea relației inter-ministeriale în vederea reprezentării economice externe.

Anterior, din noiembrie 2012 a fost secretar de stat pentru Afaceri Europene, urmărind cu prioritate asigurarea unei participări active a României în toate formatele de lucru ale UE, coordonarea pozițiilor interne susținute în formațiunile Consiliului UE și promovarea contribuției naționale în formularea politicilor europene. Totodată, a asigurat participarea în cadrul Consiliului Afaceri Generale.

Înainte de preluarea portofoliului de secretar de stat pentru Afaceri Europene, George Ciamba a fost ambasador al României în Republica Elenă, obiectivul major al misiunii sale fiind promovarea relaţiilor bilaterale româno-elene și a cooperării dintre cele două ţări la nivelul UE. A urmărit cu atenție dezvoltările crizei economice din Grecia, ca parte a fenomenului crizei datoriilor suverane din UE, precum și transformarea acesteia într-o criză politică internă și implicațiile asupra țării noastre.

În perioada iulie 2003 – ianuarie 2005 a deţinut funcţia de secretar de stat pentru Afaceri Multilaterale și ulterior, Globale, în MAE. În această calitate, a coordonat  dosarele asociate cu UE (Conferința Interguvernamentală), NATO, Consiliul Europei, ONU și alte organizații internaționale.

Principalele linii de acțiune ale mandatului său au vizat promovarea progreselor României în cadrul procesului de aderare la UE, concretizată cu încheierea negocierilor la finele anului 2004; contribuția activă a României la dezbaterile din cadrul CIG și cu privire la viitorul Europei; susținerea extinderii NATO și a UE către Europa de Sud-Est și a implicării lor în democratizarea și securizarea regiunii Mării Negre, o zonă de interes strategic; Parteneriatul Strategic cu SUA; gestionarea dezvoltărilor complexe asociate cu evoluțiile din Irak și Orientul Mijlociu și contribuția la strategia diplomatică a României în relațiile cu statele din zonă.

Între 1999 – 2003, George Ciamba a fost ambasador al României în Republica Turcia, precum şi Reprezentant Permanent al României la Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră, între 2001 – 2003.

În mod prioritar, a fost urmărită creșterea relațiilor economice (investiții si comerț) pentru a reflecta nivelul excelent al relațiilor politice bilaterale. Totodată, s-au urmărit, constant, negocierile de aderare la NATO, în mod special prin consolidarea inițiativelor de dialog care au avut ca scop obținerea sprijinului în cadrul patrulaterului România-Bulgaria-Turcia-Grecia.

Anterior primei desemnări în calitate de ambasador, a ocupat funcțiile de director adjunct (1996 – 1997) și apoi director al Direcției America de Nord (1997 – 1999), într-un moment definitoriu al relațiilor dintre România și SUA - lansarea Parteneriatului Strategic. A fost membru în comisia interguvernamentală și Grupul de Inițiativă România-SUA creat sub egida Centrului de Studii Strategice Internaționale din Washington, think-tank desemnat să elaboreze politici pe baza avantajelor specifice ale României în relațiile cu SUA.

În 1995 a fost secretarul Grupului de lucru vizând reconcilierea istorică între România și Ungaria care a dus la semnarea Tratatului de bază cu Ungaria, în 1996.

Între 1991 – 1995 a ocupat diferite funcţii în cadrul MAE: referent de spaţiu pentru SUA, pentru Agenția Internațională pentru Energie Atomică și pentru problematica neproliferării.

După absolvirea studiilor superioare, George Ciamba a intrat in Ministerul de Externe ca ataşat şi a parcurs toate etapele carierei diplomatice, în anul 2004 fiindu-i acordat gradul diplomatic de ambasador.

În 1999 a primit distincţia "Ambasadorul Anului", acordată de cotidianul "Nine O'clock", iar în 2000, a fost decorat cu "Ordinul Meritul Naţional în Grad de Comandor". De asemenea, a fost decorat de către Președintele Republicii Elene cu „Marea Cruce a Ordinului Phoenix”.

George Ciamba a absolvit Facultatea de Inginerie Electronică (1989); deţine o diplomă de studii aprofundate în relaţii internaţionale, obținută ca șef de promoție în 1993, din partea Universității București și a MAE; a urmat cursurile Programului de Economie şi Relaţii Internaţionale la Hoover Institution - Universitatea Stanford (1992) şi a fost selectat să participe la Programul "International Visitor" pentru lideri în formare pe probleme de politică externă al Agenţiei de Informaţii a SUA (1997). A publicat articole în domeniul relațiilor internaționale, cu accent pe Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, respectiv integrarea euro-atlantică a României.

Vorbeşte fluent limbile engleză şi franceză. Are cunoştinţe de limbă greacă. Este căsătorit, soția este diplomat de carieră şi au o fiică, născută în 2003.