Oportunităţi de angajare

Nou concurs pentru ocuparea unor posturi vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice MAE – noiembrie 2016


 Informații referitoare la proba scrisă

Perioada desfășurării: 23 – 24 februarie 2017;
Loc de desfăşurare: Institutul Diplomatic Român.

Proba scrisă va avea loc la sediul Institutul Diplomatic Român (Bd. Primăverii nr. 17, sector 1, Bucureşti), după următorul program:

 joi, 23 februarie 2017, Seria I, ora 10:00: Lista (click aici)

 joi, 23 februarie 2017, Seria II, ora 15:15: Lista (click aici)

 vineri, 24 februarie 2017, ora 12:30: Lista (click aici)

Accesul candidaţilor în sălile de concurs se va face în următoarele intervale orare:

  • pentru seria I de joi, 23 februarie 2017, în intervalul orar 09:15 – 09:45;
  • pentru seria II de joi, 23 februarie 2017, în intervalul orar 14:30 – 15:00;
  • pentru seria III de vineri, 24 februarie 2017, în intervalul orar 11:45 – 12:15.

Accesul candidaţilor în sălile de concurs se va face numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport). Lipsa acestuia atrage neparticiparea la proba scrisă și eliminarea din concurs.
Adresăm rugămintea candidaților de a citi cu atenție prevederile Regulamentului de concurs cu privire la conduita din timpul probei scrise.
Reamintim faptul că este interzis accesul, în sălile de concurs, cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare, iar în timpul probei scrise este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare pentru rezolvarea subiectelor.

 ​​ Afişat astăzi, 16 februarie 2017 Anunț important

În conformitate cu art. 25 din Regulamentul de concurs, proba scrisă se amână, urmând a fi organizată în perioada 13 – 25 februarie 2017.

Informațiile cu privire la programarea candidaților pentru proba scrisă vor fi anunțate în condițiile Regulamentului de concurs, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data desfășurării acesteia.

 ​​ Afişat astăzi, 13 ianuarie 2017 Rezultatele verificării obiecțiunilor depuse după selecția dosarelor de concurs

 ​​ Afişat astăzi, 05 ianuarie 2017


 Listă candidaţi admiși (eligibili), respectiv respinși (neeligibili) după selecţia dosarelor

În perioada 27 – 28 decembrie 2016, persoanele care au depus dosare pentru concurs pot face obiecțiuni cu privire la eventualele erori materiale din liste cu privire la propria persoană, având la dispoziție următoarele posibilități:

  • transmiterea electronică a obiecțiunilor la adresa admitere@mae.ro până miercuri – 28 decembrie 2016, ora 23:59:59 (ora României)

sau

  • depunerea personală a obiecțiunilor (sau de către o persoană împuternicită prin procură notarială) la Registratura MAE din București, Aleea Alexandru, nr. 31, după următorul program: marți – 27 decembrie 2016 și miercuri –
    28 decembrie 2016
    – între orele 10:00-16:00.

​​ Afişat astăzi, 23 decembrie 2016


sau

 Anunț important​

La finalizarea încărcării dosarului de concurs (după apăsarea butonului ”Trimite candidatura”), veți primi un mesaj automat de confirmare a înregistrării. Vă rugăm să urmăriți primirea acestuia și să rețineți codul de înregistrare trimis odată cu această confirmare.

 


 

 Anunț important​

 

Formularul electronic pentru înscrierea la concurs a fost activat. Candidaţii pot încărca dosarele de înscriere aici.

Înainte de a începe  încărcarea electronică a dosarului, consultaţi instrucţiunile de completare.

Formularul de înscriere va rămâne activ în perioada 25.11.2016 (ora 00:00, ora României) – 9.12.2016 (ora 23:59:59, ora României).​

ATENŢIE! După încărcarea în sistem, dosarul de înscriere nu mai poate fi modificat/completat.

Pentru a evita supraîncărcarea sistemului şi eventualele neplăceri tehnice aferente, vă rugăm să nu amânaţi înscrierea pentru ultimele zile alocate acestei etape de concurs.
 

​​ Afişat astăzi, 24 noiembrie 2016


 

 Anunț important​

 

 Instrucţiuni în vederea înscrierii electronice la  concursul pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice MAE

Formularul electronic de înscriere va fi disponibil în perioada 25.11.2016 (ora 00:00, ora României) – 9.12.2016 (ora 23:59:59, ora României)
 

   Afişat astăzi, 22 noiembrie 2016


 

 Erată

 

​​ Afişat astăzi, 22 noiembrie 2016


 

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) și (7) și ale art. 6 din Capitolul III al Anexei nr. V, la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea de Guvern nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu  Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1515/2016 pentru aprobarea pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe, publicat în Monitorul Oficial nr.722/19.09.2016, Ministerul Afacerilor Externe organizează un concurs pentru ocuparea unui număr de 82 de posturi pentru funcții de execuție specifice.

La concursul pentru ocuparea posturilor prevăzute pentru funcții de execuție specifice în MAE, denumit în continuare concurs, fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituția României, republicată și în legile în vigoare; are cetățenia română și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu;  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; cunoaște cel puțin o limbă străină, potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Descrierea posturilor, condiţiile specifice pentru ocuparea acestora, după caz, și bibliografia de concurs pot fi consultate aici:
 

 domeniul protecția informațiilor clasificate și INFOSEC – 4 posturi;

 domeniul tehnico - administrativ – 7 posturi;

 domeniul achiziții publice – 6 posturi;

 domeniul gestiune – 3 posturi;

 domeniul financiar - contabil – 40 posturi;

 domeniul relații economice internaționale – 1 post;

 domeniul diplomație publică – 3 posturi;

 domeniul IT – 12 posturi;

 domeniul implementare programe – 4 posturi;

 domeniul juridic – 2 posturi.

 

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse electronic, prin intermediul formularului de înscriere care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea Carieră – „Oportunităţi de angajare”.

Formularul electronic de înscriere va fi disponibil în perioada 25.11.2016 (ora 00:00:00, ora României) – 09.12.2016 (ora 23:59:59, ora României).

 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului

 Cerere-tip de înscriere

 Declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale

 Model Curriculum Vitae

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secţiunea Cariere – „Oportunităţi de angajare”, precum și la avizierul instituției.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane, telefon 021 - 431.17.17, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 11:00 – 15:00, ora României.

​​ Afişat astăzi, 18 noiembrie 2016​