Scurtă prezentare

Reuniunea Anuală a Diplomației reprezintă un prilej de bilanţ al activității MAE și de analiză a rolului diplomației române, ținând cont de obiectivele naţionale prioritare, proiectate în contextul tendințelor politice și de securitate în plan regional, european și global. Evenimentul oferă ocazia analizării provocărilor cărora România trebuie să le facă faţă şi stabilirii principalelor direcţii de acţiune în activitatea diplomatică pe termen scurt și mediu. Alte teme de interes major ce vor face obiectul dezbaterilor se circumscriu contribuției dimensiunii economice la consolidarea profilului extern al României, acţiunii eficiente a serviciului diplomatic în apărarea intereselor şi drepturilor cetăţenilor României, ale românilor din afara țării, precum și pregătirii corespunzătoare a alegerilor parlamentare din perspectiva responsabilităților ce revin MAE.

Reuniunea va constitui un cadru de dialog dintre ministrul afacerilor externe, șefii misiunilor diplomatice și consulare ale României din străinătate, directorii institutelor culturale româneşti din străinătate.La reuniune participă invitați români și străini.

Din anul 2005, Ziua Diplomaţiei Române este sărbătorită la data de 1 septembrie şi a devenit principalul moment de recunoaştere a modului în care diplomaţia românească contribuie la procesele semnificative care dau cursul dezvoltării României, precum şi la evoluţiile europene şi globale.