Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Victor Micula la reuniunea ministerială a Iniţiativei Central Europene

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
16.06.2016

Secretarul de stat pentru analiză politică şi relaţia cu Parlamentul, Victor Micula, a participat, la 16 iunie 2016, la Banja Luka, Bosnia şi Herţegovina, la reuniunea ministerială a Iniţiativei Central Europene (ICE), organizată de Preşedinţia în exerciţiu anuală a ICE, exercitată de Bosnia şi Herţegovina.

Agenda reuniunii a cuprins dezbateri privind principalele provocări cu care se confruntă statele din regiunea Europei Centrale, mijloacele de susţinere a parcursului european şi euro-atlantic al statelor ICE aspirante, în special prin acordarea de sprijin politic din partea statelor membre UE participante la ICE, dezvoltarea conectivităţii regionale în domeniul transporturilor şi al energiei şi optimizarea relaţiilor de afaceri între comunităţile de afaceri din statele ICE.

Secretarul de stat Victor Micula a subliniat în intervenţia sa aprecierea şi sprijinul României pentru parcursul de etapă de succes al Preşedinţiei ICE exercitată de Bosnia şi Herţegovina. Demnitarul român a precizat că exercitarea acestui mandat constituie un exerciţiu util pentru asumarea responsabilităţilor în materie de promovare a cooperării regionale, cu obiectivul mai larg de consolidare a stabilităţii şi securităţii în Balcanii de Vest. Experienţa dobândită pe parcursul deţinerii Preşedinţiei ICE de către Bosnia şi Herţegovina va contribui la menţinerea ritmului reformelor interne în această ţară şi va contribui la avansarea parcursului său european.

În intervenţia sa, secretarul de stat Victor Micula a reiterat poziţia constantă a României de susţinere a extinderii UE şi NATO, pentru statele care demonstrează angajamentul necesar în îndeplinirea criteriilor de aderare. Secretarul de stat român a subliniat importanţa majoră a apărării democraţiei şi asigurării libertăţii de alegere pentru statele din regiune. În acest context, a reiterat susţinerea fermă a României pentru parcursul de integrare europeană a Republicii Moldova şi a făcut un apel pentru acordarea întregului sprijin din partea statelor ICE pentru concretizarea obiectivelor de integrare europeană pentru statele care demonstrează un angajament ferm pe calea reformelor. A subliniat totodată că procesul de integrare europeană implică un angajament ferm pentru reforme interne în statele aspirante.

În evaluarea României, rolul cheie al ICE în perioada următoare trebuie să fie continuarea susţinerii pentru procesul de reformă internă din statele membre ICE care nu sunt încă membre UE, în special prin stimularea cooperării pe plan economic, pentru relansarea economică a întregii regiuni. În acest sens, participanţii la reuniunea ministerială au adoptat documente relevante pentru cooperarea economică în cadrul ICE: Decizia privind bugetul Fondului de cooperare ICE 2017, Rolul Planului de Acţiune ICE 2017 – 2020 şi Decizia Preşedinţiei ICE 2017.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice