Președinția română a IHRA

România a preluat la data de 8 martie 2016 președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) de la Ungaria, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la sediul Ambasadei României de la Berlin.

România a exercitat această înaltă responsabilitate în perioada martie 2016 – martie 2017, funcţia de preşedinte fiind exercitată de ambasadorul Mihnea Constantinescu din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Preluarea președinției Alianței a reflectat angajamentul puternic al României față de asumarea propriului trecut, al onorării memoriei victimelor Holocaustului, combaterii manifestărilor xenofobe și antisemite.

Prioritățile președinției române a IHRA au fost: colaborarea cu media și social media pentru promovarea cunoașterii Holocaustului, dar și pentru combaterea negării Holocaustului, antisemitismului, rasismului, extremismului, discriminării și xenofobiei; consolidarea educației în domeniul Holocaustului în statele membre și observatoare ale organizației și promovarea cercetării academice în domeniul Holocaustului. Cele trei priorități ale președinției române au susținut obiectivele fundamentale ale IHRA – memorie, educație și cercetare a Holocaustului –  contribuind astfel la soliditatea misiunii organizației.

Pe durata preşedinţiei, România a urmărit susţinut  activităţile privind memoria, educația și cercetarea Holocaustului; conștientizarea la nivelul societății românești, în special în rândul noilor generații, a unui capitol tragic al istoriei naționale și asumarea acestuia; creșterea interesului tinerilor cercetători pentru cercetarea Holocaustului; crearea unei abordări mai consolidate a studierii Holocaustului la nivel universitar; consolidarea cunoaşterii acestei tematici în cadrul instituțiilor.


Follow-up la Președinția română a IHRA – activități 2018

  • La data de 10 iunie 2018, Camera Deputaților a adoptat, cu o majoritate de 257 de voturi din 258 deputați prezenți, o lege specială privind combaterea antisemitismului. Inițiativa se înscrie în rândul acțiunilor de follow-up la președinția română a IHRA, pe parcursul căreia România a susținut adoptarea, la nivelul IHRA, a definiției de lucru a antisemitismului.
  • Legea adoptată în iunie 2018 definește antisemitismul astfel cum acesta este definit în definiția de lucru a antisemitismului adoptată la nivelul IHRA. Este incriminată promovarea de idei cu un caracter antisemit, distribuirea și diseminarea de materiale cu conținut antisemit, precum și inițierea și crearea unei organizații cu caracter antisemit. Toate acestea sunt infracțiuni și sunt, potrivit legii, pedepsite cu pedeapsa cu închisoare cu durată de la 3 luni la 10 ani.
  • În aprilie 2018, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România a organizat, în cooperare cu Muzeul Holocaustului din Washington și Ministerul Afacerilor Interne o sesiune de training destinată ofițerilor de poliție, pe tema istoriei Holocaustului din Europa și România și pe tema combaterii antisemitismului și a negării Holocaustului. Prin această activitate, INSHR-EW a valorificat adoptarea definiției în plan intern, preluând, totodată inițiativa organizării unor sesiuni de training pentru funcționari publici în domeniul combaterii antisemitismului, practică inițiată pe parcursul Președinției române a IHRA, în 2016.
  • În România este, de asemenea, în prezent, în desfășurare proiectul deschiderii unui Muzeu al Istoriei Evreilor și al Holocaustului din România. Acesta este coordonat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România și constituie un proiect important, care are ca obiectiv combaterea antisemitismului prin educație, precum și păstrarea memoriei Holocaustului.